Najsłodsze Imię

Ponad błękitną kopułą wnętrza
Świeci Twe Imię, o Przenajświętsza!
A Imię Twoje słodsze nad miody
I czystsze ponad kryniczne wody.

Gdy spiże dźwięki srebrzyste leją
Imię Twe, Marjo, dzwoni nadzieją,
Rozpala wiarę, miłością dźwięczy,
Choć nieraz duszę zwątpienie dręczy...

Imię Twe, Marjo, z niebios zesłane,
Na skrzydłach duchów wykołysane.
Niech Twem Imieniem serca zapłoną,
O Marjo Panno, dziewic korono!

Niechaj Twe Imię ptactwo wyśpiewa,
Niechaj Twe Imię brzmi w szumie drzewa
I niech się w wonnym kwiecie rozwija
Królowo nasza, Ave Maria!

Imię Twe, Marjo, przez całe życie
Niechaj nam błyszczy gwiazdą w błękicie,
A w chwili śmierci - do bram żywota
Niechaj nas wwiedzie ta gwiazdka złota!