Najnowsi kanonizowani
Drukuj

I ICH NABOŻEŃSTWO DO NIEPOKALANEJ

W maju br. w poczet świętych zostały zapisane trzy nowe imiona. Antoni Maria Claret, Bartłomieja Capitanio i Joanna Francuska. Wszyscy ci święci odznaczali się gorącym nabożeństwem do Matki Najświętszej.

Antoni Maria Claret (1807-1870), założyciel zgromadzenia Synów Niepokalanego Serca Maryi (Klarecjanie), "poseł Matki Bożej", zwykł był mawiać: "Nie dziwcie się, gdy wam mówię o Najświętszej Dziewicy z takim entuzjazmem. Wszak Ona udzieliła mi tak wielkich i tak licznych łask. Zwłaszcza łaski poruszania serc..." Kiedy po każdym kazaniu odmawiał trzy "Zdrowaś Maryjo", wszyscy wzruszali się i przemieniali...

Bartłomieja Capitanio (1807-1833), będąc jeszcze dzieckiem zaprowadziła w swej rodzinie praktykę codziennego różańca. W maju 1829 r. w następujących słowach, płonących miłością odnowiła swoje poświęcenie się Niepokalanej: "O Maryjo, oddaję się Tobie cała, oddaję Ci swe serce, swoją duszę, swoje ciało, swoją wolę, swoje uczucia i wszystko, co do mnie należy... Przyrzekam Ci, że użyję wszystkich środków, aby rozszerzać nabożeństwo ku Tobie w serc tych wszystkich, których spotkam. Obym mogła ujrzeć, jak wszystkie serca płoną miłością ku Tobie..."

Joanna de Valois (1461-1506), córka króla Ludwika XI i żona Ludwika XII... ułomna fizycznie i pogardzana, a o duszy tak pięknej, tak zdanej na wolę Bożą i ufającej Najświętszej Pannie. Dusza naprawdę maryjna. Oto jej ulubiona modlitwa: "Święta Maryjo, godna Matko Jezusa, spraw, bym była Twoją godną sługą; dozwól, bym trwała zawsze w Twojej łasce i bym wszelkie stworzenie, które kocham, kochała dlatego, że ono Ciebie kocha. Daj mi tę łaskę, by każdy kto Cię kocha, i mnie kochał i by mnie kochał dlatego, że ja Cię kocham, abyśmy w końcu mogli dojść do Ciebie, ażeby wiecznie kochać naszego dobrego Boga i Ciebie także..." Joanna odmawiała "Zdrowaś Maryjo" z takim zapałem, że zdawała się być wtedy oczarowana w ekstazie.