Najdostojniejszy Episkopat polski błogosławi "Rycerzowi Niepokalanej"!
Drukuj

(Błogosławieństw ciąg dalszy),

BISKUP SIEDLECKI
CZYLI PODLASKI

Siedlce, dnia 20 grudnia 1931 r.

WIELEBNY OJCZE REDAKTORZE,

Przed 10 laty WW. OO. Franciszkanie rozpoczęli u nas wydawać pismo miesięczne p. t. "Rycerz Niepokalanej" w celu szerzenia czci N. M, Panny wśród najszerszych warstw, aby wszystkich pociągnąć do Matki Zbawiciela, a przez Nią i do Samego Zbawiciela. Przed 10 laty drukowaliście zaledwie 5.000 egzemplarzy, obecnie drukujecie u nas w Polsce pół miljona, a nadto w roku ubiegłym zaczęliście wydawać to samo pismo w Japonji i już tam odbijacie 30,000 "Rycerza Niepokalanej".

Pod Bożem błogosławieństwem, za wstawiennictwem Niepokalanej praca Wasza się rozwija. Matka Najśw. raduje się, patrząc na Wasze wysiłki i wyprasza u Syna Swego coraz więcej pracowników w Waszem Zgromadzeniu, pracowników, którzy z zaparciem samych siebie, nie tylko u nas w Polsce, lecz i wśród pogan szerzą i szerzyć będą naukę, którą nam Chrystus z nieba przyniósł.

Całemu Waszemu Zgromadzeniu, Niepokalanowom: polskiemu i japońskiemu, członkom "Milicji Niepokalanej", polskiemu i japońskiemu "Rycerzowi Niepokalanej", pracującym przy tych pismach i ich czytelnikom z całego serca błogosławię

oddany w Chrystusie Panu

(-)† Henryk Przeździecki bp.


Włocławek, dn. 21 grudnia 1931 r.

BISKUP WŁOCŁAWSKI
L. 5203.

PRZEWIELEBNY OJCZE REDAKTORZE!

Gdy po 10 latach pracy staje "Rycerz Niepokalanej" z raportem przed Episkopatem Polski i społeczeństwem katolickiem, nie mogę się powstrzymać, by nie wyrazić prawdziwego podziwu i szczerego uznania dla dzieła przez Was, Wielebni Ojcowie, dokonanego. Przez Was o tyle, żeście się oddali całkowicie na służbę Niepokalanej, by być narzędziem w Jej ręku. To też patrząc na zawrotny wprost rozwój Wydawnictwa Waszego i w Polsce i w Japonji powtórzyć tylko można: "a Domino factum est istud et est mirabile in oculis nostris!"[1]

Niechże w Niepokalane wie nadal ten sam panuje duch i ten sam ożywia Was zapał, niech Najświętsza Panna opiekuje się Wami i Waszą pracą.

Z całego serca błogosławię

(-)† Karol Radoński
Biskup Włocławski.


BISKUP-SUFRAGAN
ŁOMŻYŃSKI

Łomża, dnia 21 grudnia 1931 r.

Szanowne Wydawnictwo "Rycerza Niepokalanej" w NIEPOKALANOWIE.

Czcigodnym Ojcom winszuję całem sercem tak wielkiego, wprost cudownego rozwoju Wydawnictwa "Rycerza Niepokalanej". Z głębi duszy życzę Wielebnej Redakcji, aby nowe dziesięciolecie pomnożyło liczbę prenumeratorów a tem samem gorliwych czcicieli Niepokalanej Dziewicy o dalsze pół miljona.

Niechże tedy "Rycerz Niepokalanej" szerzy i umacnia chwałę Bożą i cześć Niepokalanej tak w kraju, jak i w Japonji i sprawi swym wpływem, aby Królowa Nieba stała się także Królową ziemi i władała niepodzielnie miłością Swoją zdobywając wszystkich dla Królestwa Syna Swego Najmilszego. - Błogosławię Wydawnictwu z całego serca.

Załączam wyrazy szacunku.

(-) † Bp. Dembek.


BISKUP POLOWY
Nr. 8289.31

Warszawa, dn. 22. XII. 1931 r.

Do W-nej Redakcj
"Rycerza Niepokalanej"
NIEPOKALANÓW, p. Teresin Soch.

Z okazji 10-lecia wydawnictwa "Rycerza Niepokalanej" przesyłam dla W-nej Redakcji szczere powinszowania oraz życzenia dalszego rozwoju. Dotychczasowa działalność, uwieńczona tak znakomitemi wynikami, dowodnie wykazuje, jak łaskawie przyjmuje Matka Boża składane Jej hołdy! Obyż ta cześć dla Niepokalanej Dziewicy szerzyła się i nadal w sercach ludzkich, kształtując wielkie i szlachetne charaktery, tworząc prawdziwych bojowników o ideały Boże.

To też z serca przesyłam swoje błogosławieństwo pasterskie zarówno dla "Rycerza Niepokalanej", który podbił Matce Bożej serca naszych rodaków, jak i dla wydawnictwa "Mugenzai no Seibo no Kishi", który w krainie Wschodzącego Słońca tak chlubnie swą działalność prowadzi.

Przy okazji nadchodzących świąt Narodzenia Pańskiego życzę dla Czcigodnego Ojca Redaktora i Jego Współpracowników najlepsze życzenia świąteczne.

(-) Stanisław Gall
Biskup Polowy.

[1] Przez Pana się to stało i dziwnem jest w oczach naszych. Dop. red.