Najdostojniejszy Episkopat polski błogosławi "Rycerzowi Niepokalanej"!
Drukuj

(Błogosławieństw ciąg dalszy)

Wilno, dn. 12. XII, 1931 r.

ARCYBISKUP METROPOLITA
WILEŃSKI
Nr. 4455.L
Tel. 979. Zamkowa 8.

Do Wydawnictwa "Rycerza Niepokalanej"
w Niepokalanowie
p. Teresin Soch.

Z okazji 10-lecia wydawnictwa miesięcznika p. t. "Rycerz Niepokalanej" zbożnej pracy dla Kościoła pod opieką Niepokalanej z całego serca błogosławimy.

(-)† R. Jałbrzykowski
Arcybiskup Metropolita.


Gniezno, dnia 14 grudnia 1931 r.

KURJA ARCYBISKUPIA
L. dz. 10041.31

Wydawnictwo
"Rycerza Niepokalanej"
OO. Franciszkanie Niepokalanów.

W dziesięciolecie powstania wydawnictwa "Rycerza Niepokalanej", świadczącego niezwykłym rozwojem swoim o radosnym oddźwięku, jaki wywołał w szerokim świecie, życzenia najlepsze przesyłam i błogosławieństwo.

(-)† Bp. Laubitz


Siedlce, dn. 15 grudnia 1931 r.

BISKUP SUFRAGAN
SIEDLECKI CZYLI PODLASKI.

Do Wydawnictwa "Rycerza Niepokalanej"
OO. Franciszkanie
Niepokalanów, p. Teresin Sochaczew.
wojew. Warszawskie.

Na pismo z dnia 11 b. m. miło mi przesłać Drogim w Chrystusie Kierownikom i Pracownikom wydawnictwa słowa uznania dla Ich zbóżnej pracy nietylko w Ojczyźnie, lecz i na misyjnej placówce OO. Franciszkanów Rodzimych.

Niech Matuchna Niebieska, Której drogi Jej i nam przywilej Niepokalanego Poczęcia WW. Ojcowie tak podniośle i pięknie wysławiacie, uprosi łaski obfite i pociechy.
Z serca błogosławiąc, kreślę słowa oddania
w Chrystusie Panu

(-)† Cz. Sokołowski Bp.


Poznań, dnia 15 grudnia 1931 r.

BISKUP SUFRAGAN
POZNAŃSKI

PRZEWIELEBNY OJCZE!

Wnikając w dzieje "Rycerza Niepokalanej" nietrudno jest dostrzec, że Najświętsza Panienka, Narodu Polskiego Królowa, w szczególniejszy sposób błogosławiła temu zbożnemu dziełu. Chętnem sercem biorę udział w radości, jaka zapanowała v klasztorze w Niepokalanowie z powodu 10-lecia założenia tak poczytnego pisma. Oby wychowało jak największą liczbę żywych rycerzy Marji.

Dla dalszych prac upraszam łaskę Bożą i przesyłam swoje pasterskie błogosławieństwo.

(-)† Walenty Dymek
BISKUP SUFRAGAN POZNAŃSKI.


Danzig - Oliwa 17 grudnia 1931 r.

Der Bischof von Danzig
Nr. 2377.

Do Wydawnictwa
"Rycerza Niepokalanej"
w Niepokalanowie.

Otrzymałem pismo Sz. Wydawnictwa z d. 9 b. m., z którego z radością, dowiaduje się, że obchodzi Ono obecnie dziesięciolecie swego istnienia, i że w przeciągu tego czasu tak bardzo się rozpowszechniło. Składam też szczere powinszowania z powodu tak owocnej pracy na polu misyjnem w rozmaitych krajach świata.

życząc z całego serca, by Najświętsza Panna i nadal błogosławić raczyła zbożnej pracy, zasyłam również życzenia na święta i Nowy Rok, by Bóg miłosierny raczył dać pokój Swój steranej ludzkości, zgodę i porozumienie narodom świata.
Łączę wyrazy głębokiego szacunku

sługa w Chrystusie Panu

(-)† Edward O’Rourke