NAJDOSTOJNIEJSI ARCYPASTERZE NASI "RYCERZOWI NIEPOKALANEJ" BŁOGOSŁAWIĄ
Drukuj

Wciągu dalszym podajemy Błogosławieństwa Arcypasterzy naszych, jako dowody Ich. wzglądem nas i Was, Czytelnicy, życzliwości.


BISKUP PODLASKI
4085-26

SIEDLCE, Dn. 5 listopada 1926 r.

Do Szanownej Redakcji
miesięcznika "Rycerza Niepokalanej"
GRODNO

Czcigodni Ojcowie i Bracia, idąc śladami Świętego Patrjarchy Franciszka pracujecie, aby wszystkich pociągnąć do Chrystusa, wszystkich złączyć węzłem miłości, pracujecie i dla tych, którzy są w Kościele Chrystusowym, I dla tych, którzy odłączyli się od Kościoła, i dla tych, którzy nie zakosztowali słodyczy nauki Zbawiciela, i dla tych, którzy walczą z Chrystusem i Jego Kościołem. Pomiędzy innemi, wyrazem tej pracy jest miesięcznik p. t. Rycerz Niepokalanej, przez Was wydawany. Dobiega pięć lat od chwili, gdy tego tak dobrze, z zapałem, z umiłowaniem sprawy redagowanego miesięcznika pierwszy numer ukazał się. Pięć lat wysiłków i nagroda obfita, pismo Wasze rozchodzi się w 40.000 egzemplarzy.

Wytrwajcie, idźcie naprzód, przy Bożej pomocy jeszcze więcej dobrego zdziałacie.

Z całego serca pracy Waszej błogosławię

Oddany w Chrystusie Panu

† Henryk Przeździecki bp.


Biskup-Sufragan
WŁOCŁAWSKI

WŁOCŁAWEK
Dn. 6 listopada 1926 r.

L. 3383.

CZCIGODNY OJCZE!

Gdy patrzę na szybki rozwój Rycerza Niepokalanej i cudowne skutki, jakie w duszach czytelników wywiera, muszę przyznać, że myśl wydawania tego miesięcznika przez Boga była natchniona.

Błogosławię z serca niezmordowanemu w pracy Redaktorowi tego pisma, życząc gorąco, by nakład jego z każdym miesiącem wzrastał, by Rycerz Niepokalanej dotarł do wszystkich warstw Polskich, szerząc w sercach miłość dla Marji Niepokalanej, a postrach w szeregach herezji i służalcach ciemnej mocy.

† W. Owczarek


Dalsze Błogosławieństwa przez Arcypasterzy naszych "Rycerzowi Niepokalanej" łaskawie nadesłane - w numerach następnych.