Najdostojniejsi Arcypasterze nasi Rycerzowi Niepokalanej błogosławią
Drukuj

KALISZ, 9 XI. 26.

Wielebny Ojcze Redaktorze!

Prosicie mnie o biskupie błogosławieństwo dla Redakcji, pracowników i czytelników "Rycerza Niepokalanej", a to z okazji przypadającego na ten rok pięciolecia Waszego miesięcznika. Całym sercem przychylam się do wyrażonych żądań i błogosławię Wasze miłe, pobożne i pożyteczne pisemko. Niechaj Niepokalana sprawi, aby ono, jak Polska długa i szeroka, trafiło do każdego serca, aby ożywiało wiarę i szerzyło cześć i miłość do Najświętszej Bogarodzicy, oby się przyczyniało do podźwignięcia naszego społeczeństwa z tych moralnych niedomagań, które nas tak dotkliwie

Łączę, pozdrowienie w Panu

† Biskup Władysław Krynicki


Biskup Płocki
- 2554. -

Do
Redakcji Miesięcznika
"Rycerz Niepokalanej"

Jednoznacznie uczą Ojcowie Kościoła, że prawdziwe nabożeństwo do Najśw. Matki jest znakiem wybraństwa Bożego, najpewniejszą rękoimą zbawienia.

Szczęśliwy ten człowiek, który kocha, wielbi i czci Marję, który Jej cześć wśród innych głosi Redakcja "Rycerza Niepokalanej" to czyni, jak to wreszcie i sam tytuł pisma "Rycerz" wskazuje.

Lat już pięć bronicie sprawy "Niepokalanej", lat pięć o Jej cześć, a przez to i o chwałę Jej Syna, a naszego Pana, harce rycerskie na łamach swego pisma prowadzicie, a prowadzicie umiejętnie, z pożytkiem wielkim.

Oby Bóg Najwyższy w tej pracy i nadali wspomagać Was raczył. Niechaj pismo Wasze dojdzie rąk wszystkich polaków-katolików - i wzrośnie przez to wśród narodu cześć dla Matki Bożej, podniesie przez to życie religijne i okrzepnie Ojczyzna.

Błogosławieństwo moje, które Wam przesyłam, oby było szczęśliwym zadatkiem tych moich życzeń, jakie Redakcji z racji pięcioletniej pracy na niwie piśmienniczej składam.

† Antoni Juljan, bp. płocki

PŁOCK, dia 10. listopada 1926 r.