Najdostojniejsi Arcypasterze nasi Rycerzowi Niepokalanej błogosławią
Drukuj

BISKUP SUFRAGAN

przemyski.

Przemyśl d. 1 grudnia 1926

Do

Szanownej Redakcji "Rycerza Niepokalanej" w klasztorze WW. Ojców Franciszkanów

w Grodnie

Niegdyś Prorok Ozea żalił się: "Niemasz prawdy i niemasz miłosierdzia i niemasz znajomości Boga na ziemi; złorzeczeństwo i kłamstwo i mężobójstwo i kradziestwo i cudzołóstwo wylały z brzegów".

Dzisiaj, niestety, dzieje się na ziemi to samo, i to, znów niestety, także i w Ojczyźnie naszej.

Dlatego cześć "Rycerzowi Niepokalanej", który walczy z bezbożnością i z nieprawością, a rycerzem taką walką staczającym powinien być każdy katolik.

W chwili, gdy Czcigodni Ojcowie skończyliście piąty, a rozpocząć macie szósty rocznik Waszego pisma, modlę się, by Pan Bóg za przyczyną Niepokalanej i świętego Ojca Waszego Franciszka Serafickiego raczył wspierać Was w zbożnej pracy. W imię Pańskie błogosławię Przewielebnemu O. Redaktorowi i Współpracownikom Jego, Czytelnikom też i Przyjaciołom pisma Waszego.


† Karol Józef Fischer

biskup sufragan przemyski

J. M J.

We Lwowie, 8-12 1926 r.

Przewielebny Ojcze Redaktorze!

O Marji nigdy dosyć. Więc w szeregu licznych pism mających na celu szerzenie czci N. Panny stanął przed laty pięciu: Rycerz Niepokalanej, dzielnie wywiązując się z przyjętego zadania. Pracy tej zbożnej z całego serca błogosławię i życzę, aby "Rycerz" podbił pod słodkie panowanie Niepokalanej wszystkich czytelników. Niech uczy, niech oświeca, niech wstrzymuje i zachęca, jak gorliwie służyć Marji, aby zdobyć sobie prawdziwe szczęście tu na ziemi w wieczności.

X. Bolesław Twardowski

Arcybiskub Metropolita lwowski