Najdostojniejsi Arcypasterze nasi Rycerzowi Niepokalanej błogosławią
Drukuj

W ciągu dalszym podajemy Błogosławieństwa Arcypasterzy naszych


Pińsk, dnia 8 listopada 1926 r.

BISKUP PIŃSKI
9490 - 26

Czcigodny Ojcze!

Kończy się pięć lat istnienia zacnego pisemka waszego "Rycerz Niepokalanej. Tem więcej pożytku ono przynosi, że za błogosławieństwem Bożem wciąż wzrasta liczba jego czytelników i jak wiem sięga już dzisiątków tysięcy (jeśli tylko samych prenumeratorów uwzględnimy). Najlepsze to świadectwo miesięcznikowi wydane. Niech Najświętsza Panna nadal ma w opiece swego "Rycerza" i niech uprasza obfite błogosławieństwo Czcigodnemu Ojcu Redaktorowi, Jego Współpracownikom i wszystkim którzy z Waszej pracy zbożnej korzystają.

Proszę o memento za sługę Waszego w Chrystusie Panu.

† Zygmunt bp. piński


Czcigodny Ojcze!

Redakcji i pracownikom "Rycerza Niepokalanej" całem sercem błogosławię, by ich prace i trudy, gorliwość w szerzeniu czci N. Marji Panny znalazły oddźwięk wśród czytelników i jednały ich coraz więcej.

TARNÓW 8 listop. 1926 r.

† Biskup Komar
Sufr. Tarnowski


By uwagę Czytelników na każdym błogosławieństwie mocno skupić, nie podajemy ich więcej - ujrzą je Czytelnicy w numerach następnych - a tylko zapraszamy do odczytywania Błogosławieństw podanych po raz drugi i trzeci, do odświeżenia sobie również treści takowych z numerów poprzednich od grudnia ub. roku począwszy - co w nich bowiem napisano, wszystko to poszczególni Najdostojniejsi Arcypasterze mówią: i sąd wydają i zachęcają i ślą życzenia i błogosławią. Nowym prenumeratorom zaznaczamy, że poprzednie numery "Rycerza", w których Błogosławieństwa te się mieszczą, narazie jeszcze nabywać można.