Najdostojniejsi Arcypasterze nasi Rycerzowi Niepokalanej błogosławią
Drukuj

BISKUP

Sandomierski.

18 listopada 1926 r.

3342.

SANDOMIERZ.

Do

Redakcji

"Rycerza Niepokalanej"

w Grodnie.

Otrzymując od dłuższego czasu "Rycerza Niepokalanej", zawsze z wielką przyjemnością czytałem to pismo.

Duch podniosły, czysty, jaki powinien odznaczać czcicieli Królowej Niebios, wieje zeń zawsze i życzyćby sobie należało, aby jaknajwięcej Polaków, a szczególniej Polek, pilnie go czytało.

życząc tego z całego serca Redakcji miesięcznika, załączam dlań pasterskie błogosławieństwo.

Marjan Ryx Bp.


KURJA BISKUPIA WOJSK POLSKICH

przy

MINISTERSTWIE SPRAW WOJSKOWYCH

ul. Miodowa 24. - tel. 109-44

L. dz. 8569,26

WARSZAWA 19-XI. 1926 r.

Do

Szanownej Redakcji

"Rycerza Niepokalanej" (O.O. Franciszkanie w Grodnie.)

Dziękując za łaskawe nadsyłanie mi "Rycerza Niepokalanej", przesyłam Szanownej Redakcji z okazji pięciolecia wydawnictwa najlepsze życzenia rozwoju. Niechaj kult Niepokalanej Dziewicy rozszerza się coraz bardziej w społeczeństwie naszem, przyczyniając się do zwycięstwa sprawy Chrystusowej.

Przesyłając swe błogosławieństwo pasterskie łączę wyrazy poważania.

BISKUP POLOWY W. P.

† Stanisław Gall

Dalsze Błogosławieństwa przez Arcypasterzy naszych "Rycerzowi Niepokalanej" łaskawie nadesłane - w numerach następnych.