Na święto Narodzenia Najśw. Maryi Panny
Drukuj

Uroczystość Narodzenia Najśw. Maryi Panny (8 września) zachowała w wielu miejscach charakter święta, na Wschodzie uważa się ją prawie wszędzie za święto nakazane. "Apolitikion" grecki użyła nasza liturgia łacińska jako antyfonę do "Magnificat" tego dnia:

"Narodzenie Twoje, o Bogarodzico, zwiastowało radość całemu światu: gdyż z Ciebie wyszło Słońce sprawiedliwości, Chrystus Bóg nasz, który uwalniając nas od przekleństwa przyniósł błogosławieństwo, a tryumfując nad śmiercią dał nam życie wieczne".

Drugi tropar "Kontakion" tymi słowy opiewa tę samą tajemnicę: "Przy Twym narodzeniu, o Niepokalana, Joachim i Anna zostali uwolnieni od hańby niepłodności, Adam zaś i Ewa od zepsucia śmierci. Twój lud również świętuje Twe Narodziny, bo został wybawiony z niewoli grzechu, i woła: Ta co była niepłodna porodziła Matkę Boga, żywicielkę naszego życia duchowego".