NA MISJE!
Drukuj

Po całym świecie chrześcijańskim rozbrzmiewa wezwanie: na misje! I nie brak godnych młodzieńców, którzy gotowi są poświęcić się całkowicie tej wzniosłej idei: nieść światło chrześcijańskiej prawdy między miljony pogan. Nie wiedzą tylko, jak mają postąpić, gdzie się udać.

Tym to młodzieńcom niesiemy obecnie radośni nowinę, że:

FRANCISZKAŃSKIE KOLEGJUM MISYJNE. W ASYŻU otwiera im swoje podwoje. Tam U GROBU ŚW. O. FRANCISZKA SERAFICKIEGO będą mogli czerpać apostolskiego ducha.

Wymagana: ukończona VI klasa gimnazjalna z jęz. łacińskim.

Zgłaszać się listownie lub osobiście u O. Florjana, gwardjana OO. Franciszkanów w Warszawie (ul. Franciszkańska 2).

Tamże zgłaszać się mogą kandydaci na zakonnych Braci, którzy wpierw przeznaczeni będą do obsługi franciszkańskiego Kolegjum Misyjnego w Asyżu, a potem, wedle uznania przełożonych, mogą być także posłani na misje. Wymagane u nich jakieś rzemiosło.