Msza św. przez radjo
Drukuj

PYTANIE. W bazylice św. Piotra zaprowadzono instalację radjową, aby umożliwić słuchanie nabożeństw, odprawianych przez Ojca św. Czy więc słuchanie nabożeństw przez radjo jest ważne? Bo jedni twierdzą, że ważne, inni, że nieważne.

ODP. Jeśli chodzi o spełnienie przykazania kościelnego, nakazującego wysłuchanie Mszy św. w niedziele i święta, nie można uczynić zadość temu przykazaniu, słuchając Mszy św. przez radjo. Nie wystarczy bowiem słuchać, ale trzeba fizycznie obecnym na Mszy św. (w kościele) tak, aby między kapłanem odprawiającym Mszę św., a słuchającym jej była łączność moralna. Taką łączność stanowi kościół, w którym Msza św. się odprawia; owszem, gdy natłok w kościele, że nie mogą się wszyscy pomieścić, można stać i przed drzwiami, tak jednakowoż, by wiedzieć, co się w kościele dzieje, t. j. by można się w ważniejszych częściach Mszy św. orjentować.

A więc do zadośćuczynienia przykazaniu nie wystarczy duchem przenieść się do kościoła, lecz musi tam być i ciało, gdyż z duszy i z ciała składa się człowiek. A przez radjo właśnie tej obecności fizycznej i łączności moralnej między kapłanem celebrującym, a słuchającym radja brakuje. I dlatego przez radio nie można zadośćuczynić przykazaniu kościelnemu o słuchaniu Mszy św., podobnie jak nie wystarczy być w kościele w czasie Mszy św., lecz czem innem się zajmować, nie wiedząc, co się na ołtarzu dzieje.

W bazylice zaś św. Piotra założono radjo nie po to, aby dać możność łatwiejszego spełnienia obowiązku radjosłuchaczom, lecz aby ci, co już Mszy św. wysłuchali w kościele, słuchając głosu Ojca św. mieli stąd podniesienie na duchu i radość, że choć nie mogą rozmawiać czy widzieć Namiestnika Chrystusowego, mogą jednak słyszeć Jego głos. Także i śpiewy wspaniałe chóru Sykstyńskiego podnoszą duszę do Boga i radują serce.

Dla chorych zaś, którzy na Mszę św. pójść nie mogą, radjo wyświadcza wielką przysługę, bo pomaga im w skupieniu ducha i modlitwie wspólnej. Ale rozumie się, że i oni Mszy św. ważnie nie mogą wysłuchać przez radjo, choć, z racji swej niemocy, grzechu nie mają.