Modlitwa

W szczęściu - jestem szczęściem całem,
W cnocie - wytrwania potęgą,
W cierpieniu - pociech balsamem
W grzechu - poprawy przysięgą

BÓG się w Swem istnieniu Błogiem
Nie modli, bo w żadnem niebie
Nie zna wyższego od Siebie
I dlatego też jest Bogiem.

ANIOŁ, z pochylonem czołem
Wiecznie zachwycon w pokorze
Bez modlitwy żyć nie może
I dlatego jest aniołem,

CZŁOWIEK, z każdym stanem, wiekiem,
W cierpień lub radości kole,
Modli się gdy chce, ma wolę
I dlatego jest człowiekiem.

SZATAN, wszystko wie, rozumie.
Ale cóż mu jest nieznanem?
Modlitwę odrzuca dumnie
I dlatego jest szatanem.