Młodzieży na pola misyjne! Gdy Chrystus wzywa
Drukuj

Chwila, w której Jezus odzywa się słodko do młodzieńca: - Pójdź za Mną! - jest najważniejsza.

Zostać bowiem zakonnikiem - kapłanem - misjonarzem, to szczyt marzeń i dążeń.

Nie wszystkim jednak młodzieńcom ukazuje Chrystus piękny powab takiego życia.

O ile odczuwasz w swej duszy głos Jezusa, powołujący cię do tak wzniosłego celu - nie zwlekaj. Zapukaj do furty klasztornej.

Uczniowie z ukończoną klasą IV gimnazjum nowego typu, - VII, VIII i maturą gimnazjalną lub seminarialną, ze znajomością języka łacińskiego oraz studenci uniwersytetu, którzy mają powołanie i pragną poświęcić się w zakonie OO. Franciszkanów i oddać się pracy nad zbawieniem dusz czy to w ojczyźnie, czy na misjach, niech wniosą prośbę pod adresem: Urząd Prowincjalski OO. Franciszkanie, Plac Wszystkich Świętych, 5. Kraków.

Kandydaci odprawiają przez jeden rok nowicjat w Niepokalanowie. Następnie uczniowie po IV klasie gimn. nowego typu i VII dawnego typu będą uczęszczali do liceum. Studia filozoficzne odbywają się pod kierunkiem profesorów zakonnych we Lwowie i w Krakowie.

DO PROŚBY NALEŻY ZAŁĄCZYĆ: 1) metrykę Chrztu św., 2) świadectwo moralności, od swego Ks. Proboszcza lub Prefekta, w zamkniętej kopercie, 3) ostatnie świadectwo szkolne, 4) świadectwo lekarskie, 5) krótkie własnoręcznie napisane curiculum vitae, 6) fotografię, 7) znaczek pocztowy na odpowiedź, względnie na dosłanie papierów listem poleconym.

Podania należy wnosić od dnia 15-go czerwca do 31 lipca.

O. Anzelm Kubit
Prowincjał OO. Franciszkanów
w Po1sce