Młodzieńcy
Drukuj
Pan Jezus
Pójdź za mną! jarzmo moje słodkie jest, a brzemię lekkie...

MŁODZIEŃCY, pragnący szczerze poświęcić się całkowicie Panu Bogu i służbie Niepokalanej w pracy przy Jej "Rycerzu" mogą być przyjęci. Wiek przepisany: od 15 do 30 roku życia.

Najważniejszym warunkiem jest prawdziwa chęć poświęcenia się służbie Bożej w zakonie św. Franciszka i pragnienie gorące oddania się Jezusowi na własność, bez zastrzeżeń. Tylko pragnący zupełnie i całkowicie poświęcić się Bogu w twardem życiu zakonnem mogą się zgłaszać. Kto nie ma dość odwagi na zupełne zaparcie się siebie, niech nie próbuje wcale, bo całopalna z siebie ofiara i wielkoduszne poświęcenie wszystkiego dla Boga przez Niepokalaną jest konieczne. I tylko taka ofiara z siebie daje szczęście i radość wewnętrzną.

Potrzebni nam są, ale tylko z powołaniem zakonnem stolarze, cieśle, ślusarze, monterzy, technicy, znający budownictwo, piszący poprawnie, zecerzy, drukarze, rysownicy, krawcy, szewcy, elektromonterzy i wogóle znający jakiekolwiek uczciwe rzemiosła.

Podania wraz z 1.) metryką Chrztu św., 2.) świadectwem moralności od księdza, 3.) świadectwem zdrowia od lekarza, 4.) własnoręcznie napisanym przebiegiem dotychczasowego życia, 5.) świadectwem szkolnem lub zawodowem, jeśli kto posiada, należy przesyłać pod adresem:

klasztor OO. Franciszkanów,
NIEPOKALANÓW, p Teresin Soch. (Wr.)

UWAGA! Zgłaszać się mogą tylko pragnący zostać zakonnikami. Do każdego listu należy dołączyć znaczek za 30 gr. na odpowiedź, a gdy nadesłano papiery, znaczek na list polecony za 90 gr.