MILICJA NIEPOKALANEJ
Drukuj

Nie wszyscy czytelnicy "Rycerza Niepokalanej" wiedzą, że pisemko to, które może od dwóch czy trzech miesięcy u nich gości, jest organem stowarzyszenia, - noszącego miano "Milicja Niepokalanej"[1].

Cóż oznacza ta "Milicja"? Walkę miłośników Niepokalanej z moralnem złem, przy równoczesnem oszczędzaniu ludzi choćby i najgorszych: oderwać ich od panoszącego się w ich sercach zła, a staną się przecie innymi - czegóż tedy ich "prześladować?

Tak to pojmuje walkę "Milicja Niepokalanej" i w pełnej życzliwości dla każdego ludzkiego serca - ją prowadzi.

Istnieją również "paragrafy", ale tak łatwe do zachowania i tyle swobody gorliwemu czcicielowi Niepokalanej zostawiające, że odstraszyć one nikogo nie mogą od zaciągnięcia się w szeregi "Milicji" i rozpoczęcia bojowania pod sztandarem Niepokalanej Dziewicy, Matki i Królowej Oto program "Milicji" w brzmieniu, przyjętem przez ponad 120,000 polskich "Rycerzy" i "Rycerek":

I. Cel: Starać się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków i t. d. a najbardziej masonów i o uświęcenie wszystkich pod opieką i a pośrednictwem Niepokalanej.

II. Warunki: 1) Oddać się całkowicie Niepokalanej jako narzędzie w Jej niepokalanych rękach. 2) Nosić "Medalik Cudowny".

III. Środki: 1) O ile możności raz na dzień zwrócić się do Niepokalanej z tym aktem strzelistym: "O Marjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami i poleconymi Tobie". 2) Wszelkie środki, byłe godziwe, na jakie pozwala stan, warunki i okoliczności, co zostawia się gorliwości i roztropności każdego; przedewszystkiem zaś "Medalik Cudowny".

I oto już wszystko! Któż się tego przerazi? Kto wypełnić nie może? A choćby nawet nie wypełnił, to jednak nie obciąży sumienia nawet najmniejszym grzechem UWAGI brzmią tak:

1) Środki (pod nr. III.) są tylko polecone.

2) Nic nie obowiązuje pod grzechem choćby najmniejszym; miłość ku Przen. Sercu Pana Jezusa, aby jak najwięcej dusz jak najściślej z Nim przez Niepokalaną połączyć, jest naszym jedynym bodźcem.

Nadane są również odpusty i przywileje przez Stolicę Apostolską Brewem z dnia 18 grudnia 1927 roku:

Odpusty (najważniejsze):

Odpust zupełny pod zwykłemi warunkami: 1) w dzień wstąpienia do Milicji, 2) w uroczystość Niepokalanego Poczęcia 3) w dowolnym dniu wśród każdego miesiąca, 4) w godzinę śmierci.

Odpust 300 dni za akty strzeliste: 1) "O Marjo bez grzechu poczęta, módl się za nami którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami i poleconymi Tobie". 2) "Dozwól mi chwalić Cię o Panno Przenajświętsza: daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim".

Odpust 100 dni: 1) za westchnienie przy nakładaniu na siebie poświęconego Medalika: "Witaj Dziewico Niepokalana !" 2) za każdy uczynek gorliwości, zmierzający do zbawienia dusz w myśl celów Milicji.

Przywileje dla kapłanów:

Władza poświęcania różańców i koronek samym tylko znakiem Krzyża św. i przywiązywania do tychże odpustu po 500 dni za każde "Ojcze nasz" lub "Zdrowaś" za zgodą miejscowego biskupa.

Władza nadawania na koronki, różańce, krzyżyki figurki metalowe i medaliki odpustów papieskich.

Władza nadawania na koronki odpustów św. Brygidy.

Władza nadawania na krzyżyki odpustu zupełnego na godzinę śmierci.

Przywilej ołtarza uprzywilejowanego cztery razy w tygodniu, o ile skądinąd już tego nie mają.

Jak się tedy wpisać do tej Milicji? Przysłać bezpośrednio, albo przez czyjeś pośrednictwo, Imię i nazwisko swoje do siedziby "Rycerza", Niepokalanowa, p. Teresin Soch., a gdy nadejdzie dyplomik i medalik, poświęcić się Niepokalanej po Spowiedzi i Komunji św., medalik sobie na szyję założyć i - pracować dla Niepokalanej, łowiąc dla Jej matczynego, pełnego miłości serca, błądzące po bezdrożach dusze. A Ona je dusze do Serca Jezusowego odprowadzi...

Medaliki można sprowadzać z Niepokalanowa w dowolnej ilości, składając w zamian za to tylko dobrowolne ofiary.

Jeden z Rycerzy

[1] Stąd na okładce litery "M." i "I.", jako początkowe łacińskiej nazwy tego stowarzyszenia: Militia Immaculatae, t. j. Milicja Niepokalanej.