Milicja Niepokalanej w seminarjum w Wirowie
Drukuj

Jak dostosować Milicję Niepokalanej do poszczególnych warunków, usposobień, stanów?

Oto pytanie, które tak często rodzi się w sercach tych co Niepokalaną nie tylko sami kochają, ale radziby jeszcze jak najwięcej serc bliźnich do tej miłości nakłonić, tą miłością uszczęśliwić.

Parafja - oddziały wojskowe - bractwa i stowarzyszenia wszelakie - zakłady wychowawcze - szkoły: oto gdzie Milicję Niepokalanej wprowadzić można, by duch Niepokalanej Dziewicy wszystko to ogarnął, przepoił.

Jak wprowadzać? Ściśle określonych i ustalonych statutów dla poszczególnych zrzeszeń Milicji - na razie jeszcze niema: Milicja bowiem znajduje się w okresie tworzenia, a te dziesiątki tysięcy członków, to niejako ziarno posiane wśród ludu: ziano to rozrastać się mii obfity owoc rodzić... Zresztą Milicja Niepokalanej, skoro wszystkie serca do Niepokalanej zbliżyć pragnie i panowaniu Jej oddać - nie może zamykać się w jakichś utartych formułkach lub paragrafach, lecz musi - koniecznie musi żyć.

Próbę takiego życia Milicji i poniekąd wzór i zachętę; - stanowi seminarjum nauczycielskie w Wirowie.

W majowym numerze "Rycerza" ub. r. (niestety wyczerpanym zupełnie!) w dłuższym liście seminarzystek wirowskich spotkaliśmy głęboko ujętą przyczynę wprowadzenia "Milicji Niepokalanej" w mury seminarjum nauczycielskiego w Wirowie.

Upadek moralny niewiasty... ciężkie zarzuty ją obarczające... konieczność zmiany na lepsze... - wzorem Niepokalana... rozpocząć od siebie... od lat najmłodszych...

Więc wprowadziły w swe grono "Milicję Niepokalanej". Obecnie w organie swego seminarjum ("życie wirowskie") podają zasady, któremi pragną się kierować w zdobywaniu świata całego dla Niepokalanej.

Na wstępie znany powszechnie program ogólny:

I. CEL. Starać się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków i t. d. a najbardziej masonów i o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej.

II. WARUNKI: 1) oddać się całkowicie Niepokalanej jako narzędzie w Jej niepokalanych rękach. 2) Nosić "Medalik Cudowny".

III. ŚRODKI: 1) O ile możności raz na dzień zwrócić się do Niepokalanej z tym aktem strzelistym: O Marjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za Wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami", (można dodać na końcu i szczególne jakieś intencje. 2) Wszelkie środki (byle godziwe) na jakie pozwala stan, Warunki i okoliczności, co zostawia się gorliwości i roztropności każdego; przedewszystkiem zaś "Medalik Cudowny"

Teraz następują najodpowiedniejsze wskazania:

Niepokalana będzie i być musi uznaną Królową wszystkich i każdego z osobna w Polsce i na całym świecie i te jak najprędzej - oto nasze hasło, dla którego warto żyć, pracować, cierpieć i umrzeć.

Dojść do tego można tak:

1) Bez granic Niepokalanej zaufać.

2) Wszystkie poczynania, trudności, pokusy Jej powierzyć.

3) Za powodzenia jej dziękować.

4) Pamiętać zawsze, ze sami nic nie potrafimy, ale przy Jej pomocy możemy wszystko.

5) Starać się nietylko odmówić króciutki akt strzelisty Milicji "O Marjo i t. d.", ale i coś znieść, Wycierpieć dla Jej miłości.

6) Każdy niech uważa swoje otoczenie, krewnych, znajomych, towarzyszy pracy, miejsce pobytu za teren swoich misyj by ich pozyskać Niepokalanej i niech użyje wszelkich ku temu Wpływów i zdolności.

7) Pamiętajmy, że Niepokalana i za najmniejsze okażą" me Jej czci hojnie wynagradza. Niech więc ci, wśród których Jej królestwo szerzymy, choć cośkolwiek dla Niej zrobią a Ona już im tego nigdy nie zapomni.

8) Cudowny Medalik niech będzie kulą dla Rycerza i Rycerki Niepokalanej, a Różaniec św, mieczem.

I wreszcie ogólnie przyjęty Akt Poświęcenia:

O Niepokalana nieba i ziemi Królowo Ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwsza. Ty, której Bóg cały porządek miłosierdzia powierzyć raczył, ja niegodny grzesznik rzucam się do stóp Twoich kornie błagając abyś mnie całego zupełnie za rzecz i własność Swoją przyjąć raczyła i uczyniła ze mną wraz ze wszystkiemi władzami mej duszy i ciała i z całem mem życiem, śmiercią i wiecznością cokolwiek Ci się podoba. Użyj także, jeżeli zechcesz, mnie całego, bez żadnego zastrzeżenia, do dokonania tego, co o Tobie powiedziano: Ona zetrze głowę twoja jakoteż: Wszyskie herezje samaś zniszczyła na całym świecie, abym w Twych niepokalanych i najmiłościwszych rękach stał się. użytecznym narzędziem do zaszczepienia i najsilniejszego wzrostu Twej chwały w tylu zbłąkanych i obojętnych duszach, a w ten sposób do jaknajwiekszego rozszerzenia błogiego Królestwa Najśw. Serca Jezusowego: albowiem gdzie Ty wejdziesz, tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wypraszasz, przez Twoje bowiem ręce wszelkie łaski z Najsł. Serca Jezusowego na nas spływają.

V. Dozwól mi chwalić Cię o Panno Przenajświętsza.

R. I daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim.

* * *

Z całości - tchnie powiew ożywczy zdrowia i siły. Dla innych środowisk - przykład to pociągający do naśladowania.