Międzynarodowy Kongres Chrystusa Króla
Drukuj

Z polecenia Ojca św., J. Em. Ks. Kardynał Prymas Hlond zwołuje Międzynarodowy Kongres Chrystusa Króla, który odbędzie się w Poznaniu, w dn. 25 do 29 czerwca 1937 r. Kongres poświęcony jest zbadaniu źródeł i przyczyn propagandy w świecie ruchu ateistycznego oraz wypracowaniu metod i programu przeciwdziałania temu ruchowi.

Na zakończenie Kongresu organizuje się wielką manifestację międzynarodową dla oddania Hołdu Chrystusowi Królowi.

Kongres rozpocznie się 25 czerwca o godz. 16.30 A hymnem "Veni Creator" w kościele św. Marcina. Po czym o godz. 17.15 odbędzie się wielkie zebranie inauguracyjne.

Po przemówieniach powitalnych przewidziany jest pierwszy wykład O. Ledit (Rzym) w języku francuskim o "Królestwie Chrystusowym a parodii chrześcijaństwa w kryzysie społecznym".

26 czerwca o g. 9.30 - 12. zebranie plenarne i wykład Ks. dr Algermissen (Hildesheim) o natężeniu ruchu bezbożniczego w Europie (w jęz. niemieckim). O g. 15 - 17.30 dalszy ciąg zebrania i wykład O. Kosibowicza (W-wa) o duchownych przyczynach ruchu bezbożniczego (w jęz. polskim). W międzyczasie odbędą się kwadransowe sprawozdania przedstawicieli narodów z ruchu bezbożniczego.

Trzeci dzień Kongresu (27) rozpocznie się Mszą św. o godz. 7.30. Od g. 9.30 - 12 zebranie plenarne i wykład prof. dra Bauera (Kolonia) o socjalnych przyczynach bezbożnictwa (w jęz. niemieckim) oraz wykład ks. prał. dra Sawickiego (Pelplin) o moralnych przyczynach bezbożnictwa (w jęz. polskim). Po południu odbędą się zebrania narodowe z wykładem i dyskusją n. t. religijnych przyczyn bezbożnictwa we własnych krajach.

Czwarty dzień Kongresu (28), jak zwykle Msza św. oraz o g. 9.30 zebranie plenarne: wykład O. rektora Gemelliego (Mediolan) o socjalnej odbudowie życia chrześcijańskiego (w jęz. włoskim), wykład prof. dra Haleckiego (W-wa) o duchowej odbudowie życia katolickiego (w jęz. polskim). O godz. 15 - 17.30 plen. zebranie końcowe: przem. O. Lhande (Paryż) o moralnym odnowieniu życia chrześcijańskiego (w jęz. francuskim), wykład ks. dra Gaurdini (Berlin) o religijnym odnowieniu chrześcijaństwa (w jęz. niemieckim), przemówienie końcowe i o godz. 18.30 nabożeństwo wieczorne.

29 czerwca, w ostatni dzień Kongresu odprawiona zostanie o godz. 10-tej Msza św. pontyfikalna na stadionie. O godz. 15-tej odbędzie się wielka międzynarodowa demonstracja przed pomnikiem Serca Jezusowego pod hasłem "Pokój Chrystusa w królestwie Chrystusowym".