Matko Serca Jezusowego!
Matka Boża z Dzieciątkiem

Kiedy mnie smutku chmura otoczy
I niepokoju wicher się zrywa,
Do Ciebie wznoszę z ufnością oczy,
I zdrój wesela w duszę mą spływa.
Bo Tyś jest światłem życia mojego,
O Matko Serca Jezusowego!

Kiedy nieszczęścia piorun uderzy,
Człowiek się chwieje miotany trwogą,
Szczęśliwy jeśli kocha i wierzy!
żadne go burze złamać nie mogą,
Gdy czerpie siłę z spojrzenia Twego,
O Matko Serca Jezusowego!

Kiedy mnie ludzka przyjaźń zawodzi,
W rozczarowaniu przykrej godzinie,
Twoja łaskawość gorycz osłodzi,
Jaka z zmienności serc bratnich płyny-
Ty nie zawiedziesz dziecka Swojego,
O Matko Serca Jezusowego!

Ani mnie cierpień moc nie zatrwoży,
Ani mnie zwątpień wicher nie złamie.
Bo ze mną będzie łaską Syn Boży,
Bo Twe matczyne wesprze mnie ramię,
Bo Ty mnie chronić będziesz od złego,
O Matko Serca Jezusowego!

Skarbcu łask Bożych, tron Twój na niebie
Wszechmoc Twa nie ma kresu, granicy,
Wszystko uczyni Chrystus dla Ciebie,
Nic nie odmówi Matce-Dziewicy!
Proś-że za nami, proś Syna Swego,
O Matko Serca Jezusowego!


Ci, którzy pokładają nadzieję w Marji, jako Matce Bożej, posiadającej możność wyjednania im łaski i życia wiekuistego, błogosławieni są od Pana. Spełniają oni to, co miłem jest Sercu Jego.

ŚW. ALFONS LIGUORI