Matka Boża Leśniańska

Podobnie jak obraz Cudowny M. B. Kodeńskiej - przeniesiony został na miejsce dawnego pobytu i obraz Cudowny M. B. Leśniańskiej. Podobny pochód wśród podobnych uroczystości prowadzony również przez J, E. Ks. biskupa Przeździeckiego, Pasterza diecezji podlaskiej w otoczeniu dostojników duchownych i świeckich.

Cudowny Obraz Matki Bożej w Leśnej
Cudowny Obraz Matki Bożej w Leśnej.

Obraz ten do roku 1864 znajdował się w Leśnej na Podlasiu w świątyni OO. Paulinów, a gdy despotyzm moskiewski wypędził zakonników a kościół na prawosławną cerkiew przerobił - Obraz Cudowny zaginął: w ołtarzu zaś pozostała tylko wierna jego kopia. Po odzyskaniu niepodległości odnalazł się Obraz M. B. Leśniańskiej w kościele PP. Benedyktynek w Łomży, skąd, po odnowieniu w Warszawie, przeniesiony został wpierw do Siedlec, a potem d. 26 września, do Łomży i oddany w piekę OO. Paulinom.
Tak zyskało męczeńskie Podlasie drugi swój klejnot ongiś sobie wydarty!