Marja
Drukuj

...A imię Dziewicy - Marja! Powiedzmy słów parę o tym (tem) imieniu, które w tłumaczeniu "gwiazdę morza" oznacza, a Matce-Dziewicy najlepiej odpowiada. Sama bowiem najwłaściwiej przyrównywaną bywa do gwiazdy; jako bowiem gwia­zda wysyła swoje światło bez uszczerbku dla siebie, tak i Dziewica wydaje na świat Syna, nic ze Swego dziewictwa nie tracąc. I ani promień gwiazdy blasku swego nie zmniejsza, ani też Syn Dziewicy - cnoty Jej niepokalanej. Sama bowiem jest szlachetną ona gwiazda z Jakóba, której jasność świat cały oświeca; której wspaniałość lśni na niebiosach i czyśćca otchłanie przenika i ziemię napełnia całą, rozgrzewając dusze raczej niż ciała; cnotę wspiera, usuwa błędy. Przesławną jest i niezwykłą ta gwiazda, co unosi się ponad bezbrzeżnym oceanem życia, zasługami świetna, przykładem jaśniejąca.

Marja

O, ktokolwiek się czujesz w swem życiu rozbitkiem raczej morskim wśród burz i piorunów niż spokojnym tej ziemi pielgrzymem, nie odwracaj oczu od światła tej gwiazdy, jeśli nie chcesz być powalonym przez burzę. Gdy pokus wichura uderzy na ciebie, jeśli smutek owładnie twą duszą; wejrzyj na oną gwiazdę, wzywaj Marji! Gdy fale pychy i nadętości uniosą cię z sobą, poniżenie trapi czy zawiść, spójrz na tę gwiazdę, wzywaj Marji! Skoro gniew, czy chciwość, czy też szał namiętności duszę twoją szarpie, wejrzyj na Marję! Jeżeli wielkością grzechów przerażony, zmieszany brzydotą sumienia, strwożony wspmnieniem strasznego sądu, zaczynasz się pogrążać w przepaść smutku i rozpaczy: wspomnij na Marję. W niebezpieczeństwie, w położeniu bez wyjścia, w wątpliwościach pamiętaj o Marji, wzywaj Marji! Na ustach miej Ją i w sercu: ażebyś doznał na sobie skutków Jej modlitwy, nie oddalaj się i nie stroń od Niej. Za Nią idąc, nie zejdziesz na bezdroża; gdy Jej błagać będziesz, nie oddasz się rozpaczy; o Niej myśląc, nie zbłądzisz. Gdy Ona trzymać cię będzie, nie upadniesz; gdy Ona cię weźmie w obronę, nie będziesz się lękał; gdy Ona wodzem ci będzie, sił nie braknie tobie; łaską Jej wsparty dojdziesz do celu, a tak na sobie samym doświadczysz tego, co słusznie o Niej powiedziano. ...A imię Dziewicy - Marja! Lecz sądzę, że nam nieco zatrzymać się należy, by nie patrzeć na wspaniałość takiego blasku, jakoby w przelocie tylko. I użyć mi przyjdzie słów Apostołów: "Dobrze nam tu być" - a słodko i w milczeniu to w sercu rozważać co słowo najwznioślejsze wypowiedzieć nie zdoła!...

Św. Bernard