List do Redakcji
Drukuj

Już po złożeniu "Rycerza" otrzymaliśmy następujący list:

Chełm 20.I

Szanowna Redakcjo!

Bardzo proszę Sz. Redakcję o łaskawe umieszczenie mej prośby do Matki Boskiej Niepokalanej, której pisemko "Rycerz Niepokalanej" prenumeruję od r. bieżącego. Ja sama będąc uczennicą IV oddziału szkoły powszechnej zapoznałam się z "Rycerzem" z końcem jesieni ubiegłego roku i po przeczytaniu pewnych kilku egzemplarzy "Rycerza" ufam, że ta pierwsza ma prośba, którą wyrażam do M. B. Niepokalanej piśmiennie zostanie przez Nią wysłuchana, bo nie chodzi tyle o mnie ile o Mamusię, która w swem życiu bardzo dużo wycierpiała. Obecnie zaś Tatuś nas rzucił, a kochana nasza Mamusia sama utrzymuje siebie, mnie i moją siostrzyczkę młodszą odemnie. Mamusia nasza ma od 1-go września 1924 r. uczni na stancji i teraz oto 4 uczni nas opuściło, a zostało dwóch, z których Mamusia nie może się utrzymać. I tak wczoraj ostatnia złotówka poszła na chleb, a na jutro musi Mamusia pożyczyć pieniędzy i procent musi płacić, ja zaś widząc Mamusię codzień gorzej na zdrowiu się mającej i codzień się martwiącej postanowiłam zwrócić się do Niepokalanej (przy pomocy jednego z uczni, u nas będących który mi ten list napisał, ponieważ sama biegle pisać nie umiem) z prośbą aby do 1-go lutego lub też później zgłosił się do nas na stancje 1 lub 2 uczni, ponieważ nie mam pojęcia co będzie z nami do 1-go lutego, lecz ja ufam M. B. Niepokalanej, bo już raz zaznałam od Niej łaski, gdyż za pomocą Cudownej Wody Saletyńskiej Mamusi noga wyzdrowiała, to też i tą razą ufam, że Niepokalana sprawi to, iż Mamusia znajdzie uczni za co też obiecuję złożyć ofiarę na "Rycerza", ale pomimo to proszę Sz. Redakcję, aby mą prośbę do Niepokalanej w "Rycerzu" umieściła oraz proszę o przysłanie Cudownego Medalika. Polecam się modlitwom Sz. Redakcji i oczekuję z ufnością wypełnienia mej prośby.

Janka Hilcherówna

Adres: Janina Hilcherówna
Chełm Lubelski, ul. Kolejowa 74, (dom p. Springer).

Po otrzymaniu tego listu wysłaliśmy zaraz biednej Jani pewną kwotę jako dar Niepokalanej. - I Szan. Czytelników prosimy, by dla miłości Niepokalanej wedle możności uczynili - podobnie.