Kto może się zgłaszać do Małego Seminarjum Misyjnego - Internatu w Niepokalanowie
Drukuj

Na przyszły rok szkolny będziemy przyjmować do kl. IV gimn. chłopców pobożnych i zdrowych, pragnących poświęcić się pracy misyjnej pod czułą opieką Niepokalanej w Zakonie franciszkańskim, którzy obecnie kończą III klasę gimnazjalną lub 7 oddział (7 kl.) szkoły powszechnej. Wiek wymagany: skończone 13 lat i nie przekroczony 16 rok życia.

Do wyższych klas nie przyjmujemy, z powodu nieznajomości języka angielskiego, który u nas obowiązuje już w klasie IV.

Pragnący być przyjętymi, zapytują o warunki i przysyłają znaczek za 30 gr. na odpowiedź, a my wysyłamy szczegółowe warunki przyjęcia do Seminarjum. Po ich otrzymaniu i dokładnem przeczytaniu piszą podanie o przyjęcie i przesyłają wyliczone w "Warunkach przyjęcia" dokumenty.

Zapytania o warunki przyjęcia i dokumenty należy kierować pod adresem: O. Rektor Małego Seminarium Misyjnego, Niepokalanów, p. Teresin Soch. (Wr.) i to najpóźniej do 15 lipca. Zgłoszenia chłopców ze skończonym 16 rokiem życia i zgłoszenia wpływające po 15 lipca nie będą brane pod uwagę.

Po wysłaniu papierów należy oczekiwać odpowiedzi około połowy lipca. Przyjęci otrzymują wówczas zawiadomienie, kiedy mają przyjechać, nieprzyjętym zaś zwrócimy dokumenty.

Uczniowie po 5-tej i wyższych klasach gimnazjum i po maturze, kierują zgłoszenia o przyjęcie do N, O. Prowincjała we Lwowie, bliższe informacje podamy dla nich w przyszłym miesiącu.

Wychowankowie Małego Seminarium Misyjnego, 1933
Wychowankowie Małego Seminarjum Misyjnego w Niepokalanowie na rekreacji (marzec 1933 r.)

Służyć Marji, to jest znak najpewniejszy, że się dojdzie do zbawienia wiecznego.

ŚW. ALFONS LIGUORI.