Krypta dla grobu Ś. O. Franciszka
Drukuj

Z okazji 700-letniej rocznicy zgonu Wielkiego Serafina z Asyżu, trzeci kościół podziemny, w którym znajduje się grób Ś. O. Franciszka będzie przerobiony na kryptę, wedle projektu architekta Ugo Tarchi. Dookoła trumny stanie 9 ołtarzy, a w nich będą złożone relikwie dziewięciu pierwszych Towarzyszy Ś. O. Franciszka.

Ojciec św. Pius XI udzielił szczególniejszego błogosławieństwa tym, którzy przyczynią się do wykonania tego dzieła, następującemi słowy: "Udzielamy szczególnego błogosławieństwa tym wszystkim, którzy w czasie siedemsetletniej rocznicy śmierci Św. Franciszka przyczynią się modlitwą, czynem, czy ofiarą do uświetnienia Grobu Wielkiego Patrjarchy w jego Bazylice w Asyżu.

Z Watykanu 14 stycznia 1926.

Pius XI Papież

Upraszamy wszystkich, a zwłaszcza Braci i Sióstr III Zakonu Ś. O. Franciszka, którzyby chcieli przyczynić się w tym okresie uroczystych obchodów 700-lecia śmierci Ś. O. Franciszka 1) do uświetnienia jego Grobu, albo 2) wykupienia klasztoru Asyskiego, przy którym ten Grób się znajduje, by ofiary przesyłali do Administracji "Rycerza Niepokalanej" do Grodna, z wyraźnem zaznaczeniam ile na który z tych celów ofiarują.

Na Kolegjum Konwentu Asyskiego:

W. Siepak 5 zł.

Marja jest najmiłościwszą Pośredniczką naszego zbawienia.

Św. Bonawentura

Jakżeby nie miała być łaski pełną Ta, która stała się Bramą niebieską, między Bogiem a ludźmi najprawdziwszą Pośredniczką.

Św. Wawrzyniec Justynian