Kronika
Drukuj

[okładka, s. III]2 stycznia br. została uruchomiona linia kolei elektrycznej na odcinku Gdańsk - Sopot.

Częstochowskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego "Warta" otrzymały największą w Polsce przędzalnię lnu, która rozpoczęła produkcję w końcu grudnia ub.r.

W Berlinie podpisano (12.1.) umowę między Polską a NRD. o współpracy kulturalnej i uzgodniono program wymiany kulturalnej na rok 1952.

* * *

Jego Ekscelencja Ks. Bp Bednorz poświęcił w Katowicach nowy kościół pod wezwaniem Matki Bożej Wniebowziętej. Kościół został zbudowany w stylu nowoczesnym.

Przy Św[iętej] Kongregacji Konsystorialnej powstał urząd "Delegata dla Emigracji, mający nieść pomoc duchową dla emigrantów wszystkich krajów. Kierownikiem Urzędu został ks. Rosti.

W Deir-Droaka, w Górnym Egipcie, odbyła się doniosła uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego pod sanktuarium maryjne. Ceremonii dokonał bp A. Skasdar z Lykopolis. Będzie to pierwsza świątynia katolicka w tych stronach.

21 grudnia ub.r., w 3 dni po przyjęciu chrztu Św., zmarła wielka kapłanka buddyjska z Trung Phuong, gdzie rok temu nawróciło się na wiarę katolicką wielu buddystów. Od 50 lat kierowała słynną pagodą, którą sama założyła, a gdy jej wierni przeszli na wiarę katolicką, i pagodę zamienili na kościół, ona pozostała przy religii przodków, gdyż inaczej "byłoby to - jak mówiła - wielkie zgorszenie w buddyzmie" Na 3 dni przed śmiercią poprosiła o chrzest ; została katoliczką ku wielkiej radości swych dawnych wiernych.

W kaplicy Kolegium św. Piotra Apostoła w Rzymie przyjął chrzest Franciszek Nogami, profesor lingwistyki na uniwersytecie w Kioto.

Na wyspie Camiguin (Filipiny) wybuchł wulkan Hibok-Hibok. powodując śmierć 2 tys. ludzi.

Św. Maria Geretti została ogłoszona osobnym brewem apostolskim główną niebieską patronką - obok św. Agnieszki - młodzieży kochającej Maryję. Dokument papieski podkreśla niewinne życie "lilii czystości" i bohaterską ofiarę młodej męczenniczki, która jest chwałą naszych czasów i wzorem dla młodzieży. Przed śmiercią prosiła o zapisanie jej do Dzieci Maryi.

Instytut Franciszkanek Misjonarek Maryi obchodził 6.1. br. 75 rocznicę swego założenia. Powstał w Ootacamund (diecezja Coimbatour); a jego założycielką była Maria od Męki Pańskiej, bretonka z Nantes. Zadaniem tych zakonnic jest być adoratorkami, misjonarkami i ofiarami za Kościół i dusze według wzoru Maryi. Instytut liczy dziś 9 tys. członkiń w ponad 400 domach (93 w Europie, 157 w Azji, 75 w Afryce, 61 w Ameryce, 16 w Oceanii). Rocznie wysyła na misje od 100 do 150 zakonnic.

Katolicki Uniwersytet Lowański organizuje pod kierownictwem prof. Rijekmana naukową wyprawę do Arabii w celu odkrycia śladów przedislamickiej kultury.

Większa część powolnej i cierpliwej pracy, jaką włożono w ciągu 50 lat w misję katolicką na Jamajce, została zniszczona w 50 minutach przez straszny huragan, jaki przeszedł przez wyspę. Mało który z 72 kościołów i kaplic nie został zniszczony lub uszkodzony. Katolickie dzieła społeczne poniosły również ogromne szkody.

Oblaci Maryi Niepokalanej założyli w ub.r. najdalej na północ wysuniętą, już poza kołem polarnym,. placówkę misyjną "Old Crow", w swym wikariacie apostolskim Whillhorse. Wikariat ten liczy 27 ojców w 13 osiedlach misji i 25 zakonnic, które prowadzą 2 pensjonaty i 6 szkół.

Juanita Quigley, 20-letnia gwiazda filmowa, zarabiająca 300 funtów szterlingów tygodniowo, zrezygnowała z kariery filmowej i została zakonnicą. W Los Angeles na ręce biskupa Manning, złożyła śluby w zgromadzeniu Córek Maryi. W kinoteatrze występowała od 3 roku życia, grając różne role przy produkcji 20 filmów.