Kronika
Drukuj
Rycerz Niepokalanej 9/1951, Kronika, s. 288

Z okazji święta Odrodzenia przyznano 237 nagród państwowych za osiągnięcia w dziedzinie nauki, postępu technicznego i sztuki, w tym wiele nagród państwowych. 56 nagród przypadło uczonym, 54 - pracownikom sztuki, a 127 - inżynierom i robotnikom.

Ministerstwo Finansów ogłosiło, że Narodowa Pożyczkę Rozwoju Sił Polski subskrybowało 8.401.180 obywateli na sumę 1.578.510.220 złotych, czyli o 378 mil. zł więcej niż wynosiła rozpisana kwota.

W bieżącym roku gospodarczym planowy skup zboża otrzymał ustawowe podstawy w postaci dekretu, uchwalonego przez Radę Państwa.

Największą inwestycją w roku 1951 to wielki piec "B" huty. "Kościuszko" w Chorzowie, uruchomiony 12 sierpnia. Budowało go 6.000 ludzi.

7 lipca ruszyły zakłady włókien sztucznych w Gorzowie. Fabryka ta będzie d-starczać artykułów włókienniczych, a przede wszystkim dziewiarskich i pończoszniczych.

Największa w Polsce garbarnia, wzniesiona na krańcach Gniezna, rozpoczęła produkcję.

Na płaszczystych terenach pod Bydgoszczą buduje się wielki kombinat chemiczny - pierwszą w Polsce fabrykę ekstraktów garbarskich.

Puszcza Kampinoska ma być uznana za Park Narodowy. Urządzono już kilka rezerwatów, a obecnie tworzy się rezerwat łosi. Równocześnie ma się stać ośrodkiem turystyki i wypoczynku dla ludności stolicy.

W Muzeum Narodowym zorganizowano wystawę twórczości wielkiego malarza Aleksandra Gierymskiego z okazji 50-lecia jego śmierci.

W całym świecie ukazuje się dziennie 216.000.000 egzemplarzy czasopism (1 dziennik na 10 osób), jest 160.000.000 aparatów radiowych (1 aparat na 15 osób) i 44.300.000 miejsc siedzących w kinach (1 miejsce na 50 osób).

"Na jedno pokolenie mieszkańców stolicy przypadła odbudowa przeszło 50 świątyń Warszawy, budowanych ongiś przez długie wieki. Jest to fakt bez precedensu w historii narodów. Tak pisał Prymas Polski Ks. Arcybiskup Stefan Wyszyński do Ojca Św[iętego], z okazji ofiarowania mu Albumu Kościołów Warszawskich. Papież przejrzał album z żywym zainteresowaniem i przesłał swe apostolskie błogosławieństwo "dla tego dzieła odbudowy, które tyle chwały przynosi wspaniałemu i szlachetnemu narodowi polskiemu".

Wyższe Seminarium Duchowne w Gorzowie Wlkp., otwarte 26.10.1947 r. przez Ks. Kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Polski, wydało swych pierwszych 6 kapłanów, których wyświęcono 29.6. br. w katedrze gorzowskiej.

Od 1948 do 1950 r. z woli Ojca Św[iętego] w bazylice św. Piotra w Rzymie, na ołtarzu św. Józefa, Opiekuna Kościoła, odprawiała się codziennie Msza św. o pokój w świecie. Obecnie postanowiono założyć przy te- bazylice fundację wieczystej Mszy codziennej. Mszy narodów, na intencję pokoju i oddać tę fundację pod opiekę bł. Piusa X[1].

W miesiącach letnich odbyły się 2 kursy dla duchowieństwa polskiego: w dniach 3-5 lipca w Krakowie kurs katechetyczny na temat współczesnych prądów pedagogicznych i nauczania religii w kościele, a od 21 do 23 sierpnia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim wykłady uniwersyteckie o Sakramencie Pokuty w nauce i życiu Kościoła.

Gonzales del Rio, chirurg, w towarzystwie swej żony, pielęgniarki i 4 dzieci, udał się na misje do Peru, gdzie w Beltavista utworzył klinikę misyjną. Należy do Stowarzyszenia Świeckich Misjonarzy Hiszpanii, z którego 12 członków pracuje już w różnych krajach misyjnych.

Abp Carlos Maria de la Torre, metropolita Quito, stolicy Ekwadoru, poświęcił tu i otwarł radiostację katolicką, która będzie nadawać programy religijne z wiadomościami i pouczeniami o nauce katolickiej. Dyrektorem został ks. Miguel Angel Rojas.

W Indonezji powstały 3 nowe wikariaty apostolskie: Endeh, Larantukan i Manggarai, na miejscu dotychczasowego wikariatu Małych Wysp Sundzkich. Pozostają pod obsługą Werbistów.

160 katolików to mała parafia. Inaczej jest, gdy się zważy, że ci parafianie są rozproszeni na 68.000 mil kwadr, wśród 700.000 mieszkańców, głównie mahometan. Taka jest placówka O. Kenneth Gillespie O.F.M., pierwszego kapłana stale rezydującego w Somali Angielskim po 40 latach przerwy, spowodowanej zamieszkami politycznymi.

Św[ięta] Kongregacja Konsystorialna wydała dekret (12.5.), zakazujący używania przez biskupów w pieczęciach, oznakach i napisach na listach szlacheckich tytułów i oznak, choćby były złączone z siedziba biskupią.

W Recife (Brazylia) obradował od 12 do 16 lipca narodowy kongres maryjny z okazji 700-lecia ustanowienia Szkaplerza Św., pod przewodnictwem kard. Carlo Carmelo de Vasconcelos Mota, arcybiskupa S. Paolo. Kongres ten był wspaniałym tryumfem, jaki Brazylia zgotowała Niepokalanej.

Na zebraniu słynnego Bractwa Matki Bożej Dobrej Śmierci odbyła się (15.3.) publiczna dysputa na temat natury współodkupienia Najśw. Maryi Panny. O. Boyer T.J., dziekan fakultetu teologicznego na Uniwersytecie Gregoriańskim, bronił dzielnie tezy. że Maryja jest naszą Współodkupicielką (choć zależną od Chrystusa) i to nie tylko przez swą modlitwę za nami u stóp Krzyża i współudział pośredni w ofierze Zbawiciela, ale" i przez swój udział bezpośredni, jakim była dobrowolna ofiara ze Syna na Kalwarii i współcierpienia z Chrystusem; jako Współodkupicielką jest Wszechpośredniczką łaski, tak że przez Jej ręce przychodzą do nas wszystkie dobrodziejstwa Boże, m.in. łaska wytrwania do końca, czyli łaska dobrej śmierci. "Wykład O. Boyera - pisze "La Croix"- był wspaniałą kartą teologii mariańskiej".

Po 8 latach milczenia wystąpił znów publicznie (w radio- uwielbiany niegdyś w Ameryce łacińskiej śpiewak Józef Mojica, tym razem jako franciszkanin, z programem pieśni ludowych, przetykanych rozmówkami religijnymi. Chcąc zaradzić chronicznej potrzebie kapłanów w Ameryce Płd. (40 tys. parafii bez pasterzy), rozpoczął kampanię rekrutacyjną i fundacyjną (budowa seminariów) w Wenezueli, Kolumbii, Chile i Argentynie.

[okładka, s. III]W Lisieux zmarła 28.7. Matka Agnieszka od Jezusa, starsza siostra św. Teresy od Dzieciątka Jezus (Paulina), przeżywszy 90 lat, w tym w zakonie karmelitańskim 69, a na przełożeństwie 53. Z jej polecenia św. Teresa napisała "Dzieje Duszy". Z 3 sióstr "małej świętej", które wstąpiły do klasztoru, żyje jeszcze S. Genowefa (Celina), w Lisieux. Niedawno wyszła książka O. S. Piat’a O.F.M. pt. "Historia pewnej Rodziny" (po francusku), która jest świadectwem szkoły świętość jaką była rodzina państwa Martin.

Najsłynniejsza książka maryjna to "Uwielbienia Maryi", dzieło św. Alfonsa Liguori, obchodzące w ub. r. 200-lecie swego istnienia. Cieszy się ono do dziś wielką poczytnością w całym świecie. O. de Meulemeester, redemptorysta, naliczył 736 wydań tej książki (między 1750 a 1932 r.) w różnych językach, mianowicie: we włoskim - 109, we francuskim - 324, w niemieckim - 80, w holenderskim - 61, w hiszpańskim - 57. w angielskim - 32, w polskim - 23, w katalońskim - 12 w indyjskim - 8, w czeskim - 7, w portugalskim - 4, w arabskim - 4. w annamickim - 3, w filipińskim - 3, w baskijskim - 2, w tureckim - 2, w łacińskim - 2, w armeńskim, ukraińskim, japońskim i irlandzkim - po 1.

W lipcu br. obradował w Paryżu 5 międzynarodowy kongres lekarzy katolickich, na temat: "Lekarz katolicki wobec problemów postawionych przez wychowanie i sumienie dziecka". Zwrócono uwagę na potrzebę indywidualnego podejścia do dziecka.

W Montpellier odbył się w dniach 17-22 lipca 33-y Tydzień Społeczny Francji. Dyskutowano nad sprawami: "Zdrowie i społeczeństwo" oraz "Odkrycie biologiczne i medycyna społeczna na usługach człowieka".

Władze w Libanie i Syrii postanowiły odrestaurować średniowieczne zamki krzyżowców i inne pomniki chrześcijańskie Pierwszym odnowionym pomnikiem będzie zamek Beaufort z XII w.

Stowarzyszenie katolickich lekarzy japońskich odbyło pod przewodnictwem delegata apostolskiego biskupa Furstenberga swe pierwsze zebranie, na które przybyło 130 delegatów, reprezentujących 400 lekarzy katolickich. Ogłoszono zbiór zasad, których chcą się trzymać: "My, lekarze katoliccy, mocno przekonani, że człowiek składa się z ciała śmiertelnego i duszy nieśmiertelnej, zobowiązujemy się uroczyście traktować chorych zgodnie z tym przekonaniem... Będziemy przeciwni wszelkim eksperymentom, które obchodzą się z życiem ludzkim w sposób przeciwny prawu naturalnemu". W Tokio lekarze katoliccy zbierają się co miesiąc.

W Dahomeju nawróciła się na wiarę katolicka wioska Tchandedji. Jest to owoc pracy jednego z jej mieszkańców, który w czasie wojny znalazł się jako robotnik na Wybrzeżu Złotym i tam przyjął Chrzest św[ięty], a po powrocie do domu w 1945 r. zaczął nakłaniać rodzinę i współziomków do porzucenia fetyszyzmu i przyjęcia chrześcijaństwa. Zgrupowawszy sporą ilość katechumenów, zaczął poszukiwać misjonarza, który by ich douczył i ochrzcił. Ale księża z najbliższej stacji misyjnej, odległej o 50 km, przez 6 lat nie mogli zadośćuczynić prośbie z powodu przeciążenia pracą. Gorliwy apostoł nie zniechęcił się, lecz pracował dalej, tak że w ub.r. misjonarz z Athieme ochrzcił 118 dzieci, a w b.r. biskup - 78 dorosłych z tej wioski. Za ich przykładem pójdą inni, gdy tylko ukończą katechizm i uregulują swe sprawy małżeńskie.

Za aprobatą episkopatu holenderskiego utworzono w Utrechcie katolicki ośrodek orientacji zawodowej (KCB).

Napoleon Rodriguez Laureauo, młody lekarz brazylijski, który ostatnie swe lata poświęcił walce z rakiem, umarł ostatnio jako ofiara tej choroby. Przed śmiercią wystosował do chorych na raka orędzie, w którym m. in. pisał: "Naśladujcie Jezusa Chrystusa, który jest jedynym naszym zbawieniem. To On daje siłę duchową t pokój, gdy środki wiedzy lekarskiej nie wystarczają Kiedy przyjdzie na was chwila krytyczna nie rozpaczajcie, bo Bóg będzie z wami w swej nieskończonej dobroci.


Roger Brien

Na terenie Kanady w 1947 r. powstał słynny już dziś w całym świecie Kanadyjski Ośrodek Maryjny w Nicolet. Kieruje nim Roger Brien. urodzony w 1910 r. w Montrealu, poeta i dziennikarz. Dzięki jego głównie wysiłkom wychodzi tu dwumiesięcznik "Marie", najpiękniejszy przegląd maryjny naszych czasów, w którym zamieszczają swe artykuły autorzy z różnych krajów, tygodnik "Marie Reine". nadto 2 serwisy prasowe: serwis prasy tygodniowej, dostarczający komunikatów i artykułów maryjnych 120 pismom w Ameryce i miesięczny serwis rozpraw (tracts) maryjnych. R. Brien założył przy ośrodku międzynarodową bibliotekę maryjną oraz "Radio Notre Dame", nadające audycje maryjne. Całość tych dzieł ma na celu zbliżyć ludzi do Niepokalanej, a przez to ugruntować królowanie Maryi w świecie.

[1] W związku z tym dziennik papieski "L’Osservatore Romano" (7.7.51) pisze: Oby Pan raczył udzielić nam przez te codzienne Msze o pokój to co dał Argentynie i Chile w 1904 r., kiedy gotowały się do wojny; wtedy dzięki niezmordowanej akcji pokojowej wielkiego apostoła mons. Benavente przyrzeczono wznieść pomnik Chrystusa Odkupiciela w Andach na granicy argentyńsko-chilijskiej, co też zrobiono - gdy doszło do pokojowego załatwienia sporu - używając do figury materiału z nieużytych armat, które stały na granicy. Przy wejściu do Pałacu Pokoju w Hadze wznosi się dziś reprodukcja tego wielkiego pomnika z And.


Opisy zdjęć powyżej, od lewej: [1] Przed grobem Piusa X w bazylice św. Piotra [2] Św. Teresa ze swymi siostrami. Zdjęcie to z r. 1898, publikowane było po raz pierwszy dopiero w tym roku. Przedstawia ono siostry zajęte przygotowywaniem hostii. Poczynając od lewej strony widzimy: S. Marię, M. Agnieszkę, S. Genowefę, S. Marię od Eucharystii - kuzynkę świętej - oraz św. Teresę.