Kronika
Drukuj
Rycerz Niepokalanej 7/1951, Kronika (bł. Placyda Viel), s. 223

21.5. br. odbyła się beatyfikacja Juliana Maunoir, misjonarza Bretanii z zakonu jezuitów. Urodził się 1.10.1606 w Saint-Georges de Reintembault. Zachęcony do apostolstwa w dolnej Bretanii, gdzie lud był wówczas w wielkim zaniedbaniu religijnym, udał się w pielgrzymce do sanktuarium maryjnego Ti-Mam-Doue w Chateaulin i otrzymał za pośrednictwem Niepokalanej łaskę nauczenia się języka bretońskiego w ciągu 3 dni. Przez 42 lata prowadził misje ludowe, nauczając katechizmu, głosząc kazania, pisząc książki duchowne, budząc powołania kapłańskie, a owocem tej pracy było przekształcenie Bretanii w krainę najbardziej katolicką we Francji. Zmarł 28.1.1683 r.

W Lauka na Cejlonie położono kamień węgielny pod nowy kościół Najśw. Maryi Panny. Matka Boża z Lauka została ogłoszona w 1948 r. Patronką Cejlonu.

6.5. br. Papież ogłosił jako błogosławioną Placydę Viel, zakonnicę z Kongregacji Sióstr Szkół Chrześcijańskich. Urodziła się 26.9.1815 r. w Quettehou (Francja) z rodziny wieśniaczej. Od 31 roku życia była przełożoną generalną młodego zgromadzenia, doprowadzając je do rozkwitu. Odbyła liczne podróże po Francji, Belgii, Austrii i Niemczech, gdzie zakładała klasztory. Odznaczała się szczególnie gorącą miłością Boga i bliźniego oraz samozaparciem się. Zmarła 7.4.1877 r., a jej grób stał się celem ustawicznych pielgrzymek.

Na ostatniej konferencji Episkopatu Indii Patriarcha Józef da Costa, arcybiskup Goa, otrzymał od zgromadzonych orędzie uznania za wspaniałe dzieło ewangelizacji, zdziałane w Indiach przez misjonarzy portugalskich, zwłaszcza za wychowanie kleru tubylczego.

[224]Dziennik "Veni Sabach" ogłosił statystykę religii w Turcji, według której muzułmanów jest tu 18.947.801, katolików wszystkich obrządków: łacińskiego, greckiego, ormiańskiego i chaldejskiego - 21.950, prawosławnych - 103.839, protestantów - 5.213, ormian gregoriańskich - 60.260, izraelitów - 70.000, bez religii - 561.

Funabiki, burmistrz miasta Mikasuki (Japonia), pod wrażeniem obniżenia się poziomu moralności publicznej zaczął studiować naukę katolicką i przyjął chrzest na Boże Narodzenie 1950 r. jako pierwszy w swym mieście. Dzięki jego staraniom wielu zapisało się na naukę katechizmu, tak że na Zielone Święta br. zostało ochrzczonych 50 mężczyzn i 33 kobiety, a nowa grupa złożona z 50 osób przygotowuje się do Chrztu.

W związku z ostatnim sprawozdaniem Królewskiej Komisji w sprawach populacji- projektującej w Anglii kontrolę państwa w sprawie urodzin, by rodziny małe miały więcej dzieci a wielodzietne - ograniczyły płodność (stąd wszystkie małżeństwa - według planu komisji - należy pouczyć o sposobach unikania potomstwa), biskupi katoliccy Anglii i Walii wydali oświadczenie protestujące. Projekt ten - mówią - doprowadzi do upadku ludnościowego: "Cóż bowiem stanie się, gdy rodziny małe staną się jeszcze mniejsze, a wielkie - małymi rodzinami?"; nadto jest oparty na zasadach pogańskich, nie zaś chrześcijańskich, i państwu daje uprawnienia, przekraczające jego kompetencje.

W Watykanie obchodzono uroczyście 250-lecie Papieskiej Akademii Kościelnej, przygotowującej kandydatów do pracy na najbardziej odpowiedzialnych stanowiskach w Kościele. Ze szkoły tej wyszło m. in. 4 papieży, 6 papieskich sekretarzy stanu, 98 kardynałów. Obecny Ojciec Św[ięty] był przez szereg lat protektorem tej akademii i profesorem dyplomacji.

W Boss-le-Duc (Holandia) odbył się kongres katolickich ruchów rodzinnych, mający na celu rozpowszechnić naukę katolicką w sprawie zdrowego życia rodzinnego. Podkreślono mocno, że najbardziej bezinteresowne i aktywne społecznie dzieci dają ojczyźnie rodziny wielodzietne. Mieć rodzinę wielodzietną - mówiono - jest pierwszorzędną zasługą społeczną. Trzeba przeciwstawić się niebezpieczeństwom, zagrażającym rodzinie, zwłaszcza niewierności małżeńskiej, rozwodom i ograniczeniu urodzin. Powzięto rezolucję, by ustanowić Radę Rodzinną na Holandię, która by miała wpływ na politykę rodzinną kraju.

W Nagasaki zmarł 1.5. br. prof. Paweł Nagai, wybitny katolik, sławny fizyk i utalentowany pisarz. Pogrzeb, urządzony 14 maja br. stał się pośmiertnym hołdem, jakiego nie doznał jeszcze żaden katolik japoński. Po Mszy żałobnej, którą odprawił ks. bp Paweł Yamaguchi wobec 40-tysięcznego tłumu, odezwały się dzwony kościołów katolickich i świątyń buddyjskich oraz syreny fabryczne i okrętowe, po czym w całym mieście i okolicy ustała wszelka praca, by jednominutowym milczeniem uczcić zmarłego. Na kamieniu grobowym wypisano proste jego słowa: "Byłem pokornym sługą; spełniałem tylko swój obowiązek".

W obecności biskupa Silva z Leira i 6 lekarzy dokonano ekshumacji ciał Hiacynty Marto i jej brata Franciszka, które przeniesiono do bazyliki w Cova da Iria. Ciało Hiacynty, która zmarła przed 30 laty w 10-ym roku życia, znaleziono niezepsute.

Staraniem francuskiej zakonnicy S. Marii Andrei, która pracując na misjach w Kamerunie stała się ekspertką od zagadnień kobiecych, wniesiono do O.N.Z. sprawę handlu kobietami W tym kraju. W sprawozdaniu swym S. Maria przedstawiła, że za żonę płaci się tu obecnie 1.670 funtów szterlingów, wózek motorowy i dary dla jej krewnych. Ojcowie zastrzegają sobie prawo odebrania córki po ślubie, jeżeli się wszystkiego nie zapłaci. Często potem oddają ją temu kto więcej zapłaci. Zwyczaje te spowodowały nierząd, choroby i niepłodność. Wzrastający spadek urodzin wróży samobójstwo rasy. Misjonarze - Oj[s. III]cowie i Siostry Ducha Św[iętego] walczą już od dawna o ustawy przeciw tej pladze.

W Belgii przed kilkoma latami powstało stowarzyszenie katolickie, pomagające w zwalczaniu gruźlicy. W czasie ostatnich świąt wielkanocnych rozdało między chorych 9.000 paczek, a między ich rodziny 10 milionów franków.

W republice San Salvador trzęsienie ziemi zniszczyło dwa miasta: Jacuapa i Chinameca, zabijając 2.000 ludzi i pozbawiając domów 45.000 ludzi. Z pomocą dla ofiar pierwsi pośpieszyli kapłani i członkowie Akcji Katolickiej z biskupem Machado na czele. Ojciec Św[ięty] przesłał wyrazy współczucia i ofiarę na rzecz poszkodowanych.

Misyjne Siostry Lekarki w swych szpitalach, znajdujących się w Indiach, Pakistanie, Afryce i Indonezji, obsłużyły w 1950 r. 181.536 chorych, dokonały 5.059 operacji chirurgicznych i pomagały przy 4.625 połogach; nadto wykształciły w Indiach i Pakistanie 112 pielęgniarek dyplomowanych. Jedna z zakonnic S. Maria Benedykta ze szpitala św. Michała w Mymensingh (Pakistan Wschodni) dokonała w ub. r. 390 operacji chirurgicznych na olbrzymim terenie, liczącym 6 mil. mieszkańców, jest ona jedynym doktorem medycyny.

Główny chirurg rządowy w Madrasie otwarł szpital św. Izabelli w Mylapore powierzając go kierownictwu Franciszkanek Misjonarek Maryi. Przy tej okazji powiedział: "Bez pomocy szpitali misyjnych rząd znajdowałby się dziś w sytuacji b. trudnej.

Kard. Piazza położył pierwszy kamień pod "Dom Maryi", który buduje w Rzymie katolicka młodzież żeńska dla dziewcząt katolickich, przybywających do Rzymu w celu studiów lub w pielgrzymkach. Dom ten na wzór nazaretańskiego ma się stać miejscem studiów modlitwy i praktyki cnoty.

7 maja br. rozpoczęto budowę fakultetu medycyny na Uniwersytecie Katolickim w Nimwegen. Będzie to ośrodek studiów lekarskich, opartych na katolickiej doktrynie filozoficznej.

Trzy pierwsze rodziny Pigmejów "Batwa" w Urundi przyjęły chrzest na stacji misyjnej w Ruganza. Dotychczas szczep ten żyjący w nędzy i pogardzie, opierał się wszelkim próbom ewangelizacji, ale teraz liczy już kilkudziesięciu katechumenów.