Kronika
Drukuj

Stolica Apostolska ustanowiła święto liturgiczne Królowej Zakonu Serafickiego (Regina Ordinis Minorum), które będzie obchodzone w Zakonie Franciszkańskim w oktawę Niepokalanego Poczęcia N.M.P. (15 grudnia) pod rytem zdwojonym 2. klasy, z własnym oficjum brewiarzowym i formularzem mszalnym. Dekret Św. Kongregacji Obrzędów przypomniał przy tej okazji, jak już św. Franciszek z Asyżu obrał Matkę Bożą za Adwokatkę swego Zakonu i jak Papież Pius X pozwolił temuż Zakonowi używać w Litanii Loretańskiej wezwania: "Królowo Zakonu Serafickiego, módl się za nami".

Z Japonii piszą: "Japończycy mają szczególną skłonność do nabożeństwa maryjnego. Wierni doskonale rozumieją prawdy teologiczne o Macierzyństwie i Pośrednictwie Maryi, a ich duchowość przenika głębokie i świadome nabożeństwo do Matki Bożej... Chrześcijanie japońscy myślą całkiem na serio o służeniu Chrystusowi pod sztandarem Maryi".

Kongregacja mariańska matek w Chihuaha (Meksyk) zobowiązała się uroczyście do jak najdoskonalszego d stosowania życia swego i swych rodzin do przepisów moralności chrześcijańskiej. W ten sposób powstała "krucjata przykładu", która wywiera zbawienny wpływ w całym mieście.

"Święci nie są smutni". Pod tym tytułem ukazała się w Anglii książka, zawierająca 40 sylwetek świętych. Wykazuje, że święci to ludzie, traktujący życie poważnie, świadomi potrzeb dnia, pełni energii, przejęci gorącą miłością Boga i bliźniego. Całkowite oparcie się na Bogu dawało im niezamąconą pogodę duszy.

Ks. Prymas Stefan Wyszyński poświęcił w dniu 8 grudnia ub.r. nowy gmach biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który pomieści ok. 200.000 tomów, i dom profesorski przy K.U.L., gdzie mieszkania przydzielono kilkudziesięciu studentkom.