Rycerz Niepokalanej - Wrzesień 1950
RN 9/1950
241 Zbawienie przez Maryję
Ks. Marcin Ziółkowski

Nie podobna pominąć milczeniem nabożeństwa do Matki Najśw. i jego doniosłej roli, jeżeli chodzi o kwestię zbawienia. Maryja jest Pośredniczką wszelkich łask.

243 Pośredniczka Łask wszelkich

Wszystko to, co było przygotowaniem i zapowiedzią Chrystusa, w Niepokalanej pozostało na zawsze aktualną rzeczywistością. Wśród nas zawsze znajdzie się taki, który nie zna Jezusa lub nie zna Go dobrze.

247 Uczmy się!
Antoni Markowski

Człowiek, który nie poprzestaje na wiadomościach innych ludzi, ale zdobywa coraz nowe, przez innych nieznane, to człowiek twórczy, najbardziej wartościowa jednostka w społeczeństwie.

249 Z przepaści ku światłu
Franciszek Grodzki
253 Miłosierdzie Boże
Ks. M. Sopoćko

Spośród wszystkich Swych doskonałości Bóg najpierw objawił ludziom Swoje Miłosierdzie. Można je upatrywać nawet w akcie stworzenia. Skoro bowiem Bóg niczego nie potrzebował do Swego szczęścia, a wyprowadził stworzenie z największej nędzy, jaką jest nicość.

257 Dziewięciornik
Jan Rybałt
259 Święty poeta
O. Englebert