Kronika
Drukuj

Z WATYKANU

Kolegjum kardynalskie. Po ostatniej nominacji Kolegjum kardynalskie powiększyło się o 20 nowych członków, obecnie posiada 69 kardynałów. Z tych 59 pochodzi ze sfer kleru świeckiego, a 10 należy do różnych Zgromadzeń zakonnych.

O beatyfikację pisarza włoskiego. Dnia 18 listopada ub. r. odbyło się uroczyste przeniesienie ciała, zmarłego w r. 1928 w opinji świętości, znakomitego pisarza włoskiego Giulio Salvadori do bazyliki Sancta Maria Aracoeli na Kapitolu. Zmarły odznaczył się wielkiemi zasługami na polu naukowem i wielu cnotami. Zasłynął on jako niestrudzony działacz apostołowania wśród młodzieży.

Młodzież u Ojca św. Dnia 10 listopada ub. r. udzielił Ojciec św. audjencji dwom tysiącom młodzieży katol. Rozdzielił wśród nich nagrody, uzyskane w konkursie wiadomości religijnych. Następnego dnia gościł przedstawicieli młodzieży odbywającej w Rzymie kurs przygotowania duchownego. Papież przypomniał uczestnikom o charakterze, istocie i celu Akcji katol. i wyraził radość z jej owocnej pracy we wszystkich krajach.

Ofiara dla nieszczęśliwych. Ojciec św. polecił przekazać większą kwotę pieniężną dla nieszczęśliwych mieszkańców na wyspie Haiti, dotkniętych klęską cyklonu.

U NAS

nuncjusz Fr. Marmaggi

Nowa organizacja społeczna. W .Wilnie powstała nowa organizacja społeczną p. n. "Liga Odrodzenia Moralnego". Do założycieli jej należą również profesorowie uniwersytetu (np. Konrad Górski, St. Świaniewicz), adwokaci (Rutkiewicz) pedagodzy (Dryjański), księża (Glakowski, Urmanowicz) i inni. Celem Stowarzyszenia jest walka z wszelką niemoralnością, dążenie do podniesienia poziomu moralnego, wprowadzenie w życie zdrowych zasad chrześcijańskich.

Nuncjusz apostolski w Polsce - kardynałem. J. E. ks. arcybp Fr. Marmaggi (fot. obok), nuncjusz apostolski w Polsce został mianowany przez Ojca św. kardynałem. Urodził się w Rzymie dn. 31 sierpnia 1876 r.; święcenia kapłańskie otrzymał dn. 14 kwietnia 1900 r. Był nuncjuszem apostolskim w Rumunji, w Pradze czeskiej i od r. 1928 w Polsce. Dla naszej Ojczyzny żywi serdeczną życzliwość, ciesząc się szczególnie z rozwoju Akcji Katol. i prasy katolickiej. Nowomianowanemu Purpuratowi składa redakcja "Rycerza" najserdeczniejsze życzenia.

Kościół rezygnuje z podatków. Ze względu na coraz cięższe czasy, w których odczuwa się boleśnie każdy choćby drobny wydatek, wydał ks. kard. Prymas Hlond lisi pasterski, w którym znosi przymusowe podatki parafjan na utrzymanie kościoła. Prawo to jako pozostałość dawnych dziesięcin, obowiązywało dotychczas w archidiecezjach gnieźnieńskiej i poznańskiej. Ks. Prymas wyraża nadzieję, że wierni, w zrozumieniu potrzeb parafji, będą nadal dbać o swe kościoły. Powołuje też do zarządzenia majątkiem parafjalnym Rady Parafjalne.

Uroczystość koronacji Najśw. M. P. J. E. ks. arcybp dr. Bolesław Twardowski dokonał w dniu 27 listopada ub. r. koronacji łaskami słynącego obrazu Matki Bożej w kościele parafjalnym w Stryju. W gorących słowach zachęcał on wiernych, licznie zgromadzonych, do gorliwości w nabożeństwie i miłości ku Matce Najśw.

Biskup-Sufragan dla Kielc. Ks. kanonik Franciszek Sonik, proboszcz parafji Św.-Wojciecha w Kielcach został mianowany przez Ojca św. "biskupem sufraganem i tytularnym biskupem Margo. J. E. ks. bp Sonik urodził się w r. 1885. Studja wyższe odbywał w Akademji Duchownej w Petersburgu, święcenia kapłańskie otrzymał w r. 1910. Na polu pracy kapłańskiej odznacza się jako wybitny pedagog, duszpasterz i działacz społeczny. W r. 1930 zostaje proboszczem parafji św. Wojciecha i dziekanem kieleckim, a potem kanonikiem kapituły katedralnej.

ZE ŚWIATA

Bezstronne świadectwo o papieżu. Innowiercy ocenili działalność Piusa XI w swem piśmie, największym dzienniku na wyspie Cejlon. W osobie Ojca św. widzą wszystko, co jest godne do naśladowania. Odczuwają jego delikatną zdolność w łagodzeniu wszelkich sporów, uznają go rozjemcą, obrońcą dobra i dawcą istotnej wolności. Podoba im się polityka papieża, występowanie i zabieranie głosu tam, gdzie wymaga tego naruszony porządek moralny. Boskie zasady sprawiedliwości.

Jubileusz pierwszej Komunii św. W kościele Am. Hof. w Wiedniu odbywa się b. pięknie i uroczyście jubileusz pierwszej Komunji św. Ostatnio przystąpiło do Stołu Pańskiego przeszło 1.300 jubilatów; obchodzących 25-cio, 75-cio, 80-cio, a nawet 85-lecie tej radosnej chwili.
Jubileusz ten ma duże znaczenie w życiu dochowem, przypominając o pierwszem przyjęciu P. Jezusa. Podnosi na duchu, odnawiając pierwszą gorliwość, którą czas zdołał zatrzeć.

Wierność dla Kościoła. W zapadłych okolicach Ameryki znajduję się wioska, zamieszkana przez murzynów, o której zupełnie zapomniano przez blisko 30 lat. Była ona prawie całkowicie odcięta od świata i nie posiadała duszpasterza. Mimo to murzyni nie zaniedbali ani modłów codziennych, ani odmawiania różańca, praktykowali to, czego ich kiedyś nauczono. Okazali oni dowód wierności i przywiązania do Kościoła. A coby się stało z naszą wioską w takich warunkach?

Rozwój rekolekcji zamkniętych w Niemczech. W ciągu ostatniego roku wzięło udział 104,219 osób w rekolekcjach zamkniętych w Niemczech. Dobrze rozwijają się również rekolekcje otwarte po kościołach. W Wurzburgu na rekolekcje dla mężczyzn i młodzieńców uczęszczało ponad 3 tys. osób.

Święcenie niedzieli na Węgrzech. Węgierski minister handlu wydał obecnie rozporządzenie, zabraniające handlowania w niedzielę, z wyjątkiem niektórych produktów spożywczych. Jest to zasługą Akcji Katol., która wypowiedziała walkę; gwałceniu niedzieli. A czy nasi katolicy nie łamią zakazu sprzedaży i kupna w niedziele, który u nas od dawna obowiązuje?

Irlandzkie Lurd. Miejscowość Knock w Irlandji sławna jest z cudów Matki Najśw. już od r. 1879. Przybywają tu liczne rzesze pątników nie tylko z Irlandji, ale i z Anglji a nawet z Ameryki. Dla badania cudów powstało biuro podobne jak w Lurd.

Ofiara zbrodni. Niedawno w prowincji Szechwan (Chiny) w straszliwy sposób został zamordowany francuski misjonarz, O. Henri Biron. Związanego ciągnęli bandyci za łańcuch założony na szyję po kamienistych górskich bezdrożach przez kilka mil, aż nieszczęśliwy życie zakończył.

Prezydent Irlandji o katolicyzmie. Na posiedzeniu Ligi Narodów zabrał głos prezydent Irlandji w sprawie katolicyzmu. Nie uznaje on katolikiem tego, kto nie wypełnia obowiązków przepisanych przez katolicyzm. Dlatego to w Irlandji uważa się katolicyzm jako fundament pokoju religijnego i społecznego.

Znów na łono Kościoła katol. Wyspy Filipińskie odzyskały niepodległość po przeszło 400 latach zależności. Pierwszym prezydentem nowego państwa jest Manuel Quezon, który będąc katolikiem, uległ na dłuższy czas wpływom masonerji. Obecnie porzucił tę prowadzącą go do zguby organizację i stał się wzorowym katolikiem.

Cześć Matki Bożej w Abisynji. Najśw. Marja Panna posiada swych wielbicieli we wszystkich państwach na kuli ziemskiej. W Abisynji obchodzi się (w kościele schizmatyckim) w ciągu roku 33 święta ku czci Matki Bożej.

W Delhi (Indie) wybudowano wielką świątynię katolicką pod wezwaniem Najsłodszego Serca Jezusowego. Ma ona być narodową świątynią dla całych Indyj.

Trzeci biskup ordynarjusz - Polak w Ameryce. Ojciec św. mianował ks. bpa Józefa Kazimierza Plagensa, sufragana w Detroit, biskupem-ordynarjuszem diecezji Sault Ste Marie Marquette, w stanie Michigan (U. S. A.), na pograniczu Kanady. Ks. biskup urodził się w r. 1880, pochodzi z Pomorza, jest on trzecim ordynariuszem - Polakiem w Ameryce.