Kronika
Drukuj

Z WATYKANU

80-ta rocznica Ojca św. W dniu 24 czerwca r. b. Ojciec św. Pius XI obchodził 80-tą rocznicę urodzin. Solenne nabożeństwo dziękczynne odbyło się w bazylice Lateraneńskiej połączone z uroczystym hołdem dla Ojca św. kardynałów, biskupów i generałów zakonów.

Nowa encyklika. Ojciec św. ogłosił nową encyklikę datowaną 29 czerwca, rozpoczynającą się od słów: "Vigilanti Cura" i skierowaną do arcybiskupów i biskupów Stanów Zjednoczonych Am. P., oraz innych ordynarjuszów. Encyklika ta dotyczy sprawy widowisk kinema-tograficznych.
Ojciec św. daje dwa wskazania praktyczne. Po pierwsze: zaleca, aby biskupi postarali się uzyskać od wiernych odnawiane co roku przyrzeczenie nieuczęszczania na filmy złe; po drugie: aby dla należytego informowanie ogółu o wartości moralnej filmów powołali do życia w każdym kraju zależne od biskupów urzędy klasyfikujące filmy na trzy kategorje takich, które oglądać można bez zastrzeżeń, takich, które oglądać można z pewnemi zastrzeżeniami, wreszcie bezwzględnie potępionych.

Królowa Apostołów

75-Iecie dziennika "Osservalore Romano". Dnia 1 lipca 1861 r. ukazał się pierwszy numer nowego dziennika "Osservatore Romano". W roku b. obchodzi on 75-lecie swego istnienia. Mimo, że "Osservatore Romano" jest półoficjalnym organem kół watykańskich, to jednak począwszy od założyciela Augusta markiza Baviera do obecnego dyrektora i redaktora naczelnego hr. Dalia Torre, pismo prowadzone jest przez ludzi świeckich. Papieże otaczali pismo to zawsze troskliwą opieką i dokładali wszelkich starań, by postawić je na najwyższym poziomie dziennikarskim. Dzięki obecnemu Papieżowi Piusowi XI, o którym wiemy jak wielką wagę przywiązuje do rozwoju prasy katolickiej, "Osservatore Romano" pozyskał nie tylko piękny lokal w Mieście Watykańskiem. ale także wyposażony został we wszelkie najnowsze pomoce techniczne. "Osservatore Romano" nie jest dziennikiem przeznaczonym wyłącznie dla duchowieństwa. Jeżeli chodzi o treść, to prócz wiadomości kościelnych, znaleźć można w nim artykuły i informacje dotyczące wszystkich zagadnień życia kulturalnego, zarówno polityki jak sztuki, nauki, filozofji, historji, nawet radja, kina i sportu.

Chrzest chińskiego malarza. Malarz chiński Le Van De, twórca Madonny w stylu chińskim i malowideł ściennych w pawilonie azjatyckim na wystawie prasowej w Watykanie, otrzymał w kaplicy Kolegjum Propagandy Chrzest św., pierwszą Komunję św. i Bierzmowanie z rąk arcybiskupa Constantiniego, sekretarza św. Kongregacji Propagandy. Papież przesłał nawróconemu błogosławieństwo apostolskie i medal pamiątkowy.

Królowa Apostołów. Statua ta zdobi jeden z pawilonów Wystawy Prasy Katol. w Watykanie.

U NAS

Wielki Polak-misjonarz. Mało jest znane szerszemu ogółowi postać misjonarza O. Michała Boima w Chinach, pochodzącego ze znanej rodziny lwowskiej. Jego mrówcza pełna poświęceń działalność godna jest uwagi. W r. 1856 wydał on słownik języka chińskiego i katechizm chiński. Napisał dzieło o medycynie chińskiej oraz przetłumaczył prace dotyczące flory Chin i Indyj Wschodnich. Były to pierwsze na świecie dzieła, traktujące o roślinności Chin. Wszystkie prace O. Michała Boima stanowią dziś bardzo cenne i rzadkie zabytki bibljograficzne.

Działalność uczonej siostry zakonnej - Polki, za oceanem. S. Cyryla polska felicjanka, laureatka "Światowego Związku Polaków z Zagranicy", autorka podręczników szkolnych i wybitna wychowawczyni naszej dziatwy za oceanem, wydała ostatnio apel do społeczeństwa polskiego w St. Zjedn., nawołujący do wychowywania dziatwy w polskich szkołach, celem uchronienia Polonji amerykańskiej przed wynarodowieniem. Apel ujęty w formę broszury p. t. "Głos wołającego na puszczy", uwypukla zarazem wielkie znaczenie zadań nauczycielki-Polki w St. Zjedn. S. Cyryla przybyła do Polski jako nauczycielka na wyższe studja, jest doktorem filozofji Uniw. Jagiellońskiego i autorką książki o dziejach Polski p. t. "Polska".

"Dzień Morza". W dniu 29 czerwca, w święto Apostołów Piotra i Pawła cała Polska obchodziła uroczyście "Dzień Morza". Umysły wszystkich obywateli w dniu tym skierowane były ku wodom polskiego morza i Gdyni. Z tej okazji przemówił także p. Prezydent R. P. Ignacy Mościcki podkreślając znaczenie gospodarcze i polityczne dostępu do morza w życiu państwa.

Przywódca marjawitów osadzony w więzieniu. Z polecenia ministra sprawiedliwości został wykonany wyrok w sprawie "biskupa" marjawickiego Jana Michała Kowalskiego, skazanego wyrokiem łącznym 27 czerwca 1932 roku na 2 lała więzienia za czyny nierządne i znieważenie Kościoła katolickiego. Kowalski został osadzony w więzieniu w Rawiczu.

ZE ŚWIATA

Procesja z Najśw. Sakramentem na morzu. Księża proboszczowie wysepek Kibachi, Kagenco, Kaminoshima i Doi-nokubi, strzegących wejścia do portu Nagasaki (wyspa Kiu-Siu, stanowiąca część składową Japonji), urządzili procesję Najśw. Sakramentu na morzu. Czterdzieści statków artystycznie przystrojonych flagami brało udział w procesji, tworząc kształt krzyża naokoło łodzi, na której znajdował się Najśw. Sakrament. Statek ten był ozdobiony banderami wszystkich państw celem unaocznienia królowania Chrystusa Pana nad całym światem.

Drukarze w hołdzie Matce Najśw. Związek drukarzy i wydawców w Paryżu wznawiając piękny zwyczaj średniowiecza wydał w hołdzie dla Matki Najświętszej wspaniałe arcydzieło księgarstwa na które złożyło się 50 firm. Księga zawiera poematy, opowiadania, rozprawy, ilustracje, wszystko bardzo cennej wartości i wyjątkowego piękna.

Niewidomy kapłan odprawia Mszę św. dla niewidomych. W bazylice Serca Jezusowego na Montmartre Krucjata Apostolska Niewidomych zgromadziła tłumy ślepych, przybyłych z całej Francji. Po cichej Mszy św., podczas której liczne rzesze niewidomych przystąpiły do Komunji św., odprawione zostało solenne nabożeństwo w obecności pronuncjusza apostolskiego, kardynała Maglione. Mszę św. celebrował niewidomy kapłan z pomocą innego kapłana. Śpiewy liturgiczne wykonali także niewidomi.

Szczęśliwa matka. W Kanadzie żyje niejaka p. Roy, matka 16-ga dzieci z których dwanaścioro poświęciło się stanowi duchownemu, w tem 5 córek.

Kto na ciebie kamieniem - ty na niego chlebem. Siostra miłosierdzia Regina Aguirre z Vigo dla uratowania życia zranionemu w zamieszkach ulicznych komunisty Antoniego Liliva, nie zastanawiając się, że spieszy z pomocą wrogowi Kościoła i jednemu z tych, którzy palą świątynie Pańskie i klasztory, własną krew ofiarowała do transfuzji. Ranny został uratowany.