Kronika
Drukuj

Z WATYKANU

KANONIZACJA ŚWIĘTEGO PROBOSZCZA. Andrzej Hubert Fournet de Thoire urodził się w roku 1752, z rodziców szlacheckiego pochodzenia. Otrzymał staranne religijne wychowanie. Matka jego chciała go widzieć kapłanem, ale on nie myślał o tem, jako student prawa przejął się życiem światowem. Wkrótce i to mu się sprzykrzyło, więc postanowił zostać żołnierzem. Lecz matce udało się wysłać go na pewien czas do wuja, proboszcza w Haims, gdzie u młodzieńca zakwitło i dojrzało powołanie kapłańskie.

Zostawszy księdzem, przez pewien czas nie umiał pozyskać sobie serc swych parafjan. Dopiero upokorzenie, jakiego doznał w zetknięciu się z pewnym żebrakiem, sprawiło, że się zmienił zupełnie i stał się żarliwym lekarzem dusz w swej parafji i założycielem Kongregacji Sióstr od Krzyża świętego. Zmarł w opinji świętości 13 maja 1834. W roku 1926 16 maja, Kościół zaliczył go w poczet błogosławionych. A w dzień Zesłania Ducha świętego 4 czerwca br. w bazylice watykańskiej odbyła się niezwykła uroczysta kanonizacja w obecności 21 kardynałów i 50 biskupów.

BEATYFIKACJA KATARZYNY LABOURÉ. Dnia 28 maja br. w Bazylice św. Piotra odbyło się uroczyste ogłoszenie beatyfikacji Katarzyny Labouré ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, słynnej z objawień Cudownego Medalika. Imponującym był widok bazyliki, którą wypełniło z górą tysiąc sióstr w białych kornetach i ponad cztery tysiące Córek Marji w bieli, przybyłych na tę uroczystość ze wszystkich stron świata. Odczytanie dekretu odbyło się z rana w obecności siedmiu kardynałów, po południu zaś publiczne oddanie hołdu nowej Błogosławionej przez papieża, który do bazyliki przybył w otoczeniu 17 Kardynałów i licznych biskupów, między innymi II. EE. Ks. Arcybiskupa Nowowiejskiego i Księży Biskupów Okoniewskiego i Wetmańskiego. Wśród osób świeckich w uroczystości brali udział m. in. prezydent Irlandji De Valera, b. król hiszpański, krewni Błogosławionej i ci, co pierwsi doświadczyli łask cudu za Jej wstawiennictwem.

NOWI BISKUPI ŻÓŁTEJ RASY. W swoim czasie wielkie wrażenie w całym świecie wywołała wiadomość o udzieleniu przez Ojca św. Piusa XI sakry biskupiej pierwszym sześciu biskupom chińskiego pochodzenia. W dniu 11 czerwca b. r. sakrę biskupią z rąk Namiestnika Chrystusowego otrzymało znów pięciu kapłanów niebiałej rasy: ks. Attipetty, biskup w Indjach", ks. Jan Baptysta Tong, pierwszy biskup pochodzenia anamickiego, ks. Józef Fon, biskup w Mongolji, ks. Mateusz Li, biskup w Chinach i ks. Józef Tsoci, biskup w Chinach (niżej ilustracja).

5 nowych biskupów żółtej rasy

Uroczystościom towarzyszyli alumni kolegjów rzymskich odpowiednich narodowości, pielgrzymka chińska, członkowie Propagandy i liczni wierni. Po konsekracji i Mszy św. Ojciec św. wraz z nowymi biskupami zeszedł do grobu św. Piotra na modlitwę, poczem z przed wielkiego ołtarza udzielił zebranym błogosławieństwa apostolskiego.

WYBUCH W BAZYLICE ŚW. PIOTRA. Dnia 25 czerwca br. o godziwie 12-tej w południe w bazylice św. Piotra wybuchła maszyna piekielna zawarta w małej walizce, która na szczęście nie wyrządziła poważniejszych szkód. 4 osoby zostały ranne.

Jak się okazało maszyna zaopatrzona była w zapalnik zegarowy nastawiony na godz. 12-tą. Zamachowcom (podejrzani są komuniści) chodziło widocznie o wywołanie paniki wśród wiernych, którzy w tym czasie najliczniej biorą udział w nabożeństwie. Żandarmerja papieska i policja włoska zajęła się sprawą wybuchu i wykrycia winnych. Ojciec święty przez Swych Sekretarzy przesłał rannym słowa pociechy i błogosławieństwo.

DZIELNY PIELGRZYM. Do Rzymu przybył pieszo 750 km. z Udine, 78-letni Gaetano Finnotello. Ojciec Św. przyjął go na specjalnej audiencji, na której wręczył Finnotello Ojcu Św. wzruszający list, w którym wyraził swoją wdzięczność za możność uzyskania odpustu jubileuszowego.

U NAS

POLSKA PIELGRZYMKA NARODOWA DO LURD. Z okazji 75-letniej rocznicy Objawienia Matki Bożej w Lurd ma się odbyć w czasie od 28 lipca do 18 sierpnia r. b. Polska Pielgrzymka Narodowa do Lurd i Lisieux. Pielgrzymka organizowana jest przez Ligę Katolicką w Katowicach i T-wo "Pielgrzym" w Poznaniu. Organizację techniczną objęło P.B. P. Frankopol Warszawa, Mazowiecka 9, które też udziela informacyj i przyjmuje zapisy, na równi z Ligą Katolicką,w Katowicach i "Pielgrzymem" w Poznaniu.

Trasa pielgrzymki prowadzi przez Gdynię i Havre do Lisieux, a następnie, przez Francję do Lurd, skąd jej uczestnicy przez Belgję powrócą do kraju.

ks. dr. Karol Niemira

NOMINACJA KS. BISKUPA-SUFRAGANA PIŃSKIEGO. W dniu 10 czerwca mianował Ojciec Św. Ks. Dr. Karola Niemirę, proboszcza parafji św. Augustyna w Warszawie, biskupem tytularnym Tavii, oraz biskupem-sufraganem diecezji pińskiej. Ks. Biskup-nominat dał się poznać społeczeństwu Warszawy i innych miejsc w których pracował, jako cichy a niestrudzony pracownik na niwie społecznej i dobroczynnej. W okresie wojny był członkiem Komitetu Obywatelskiego sprowadzając kuchnię i herbaciarnię dla biednych dzieci. Od wielu lat jest członkiem zarządu Warszawskiego: Tow. Dobroczynności, przyczyniając się wydatnie do ulżenia losu biednym, a zwłaszcza bezdomnym starcom. Jako duszpasterz jest kochany przez swych parafjan, którzy cenili w nim gorliwość i miłość ku ludziom. J. E. Ks. Biskup Bukraba i diecezja pińska zyskuje w nowym Biskupie Sufraganie pasterza według myśli Bożej całem sercem oddanego sprawie.-służenia Bogu i bliźnim. Najdostojniejszemu Nominatowi redakcja "Rycerza" śle serdeczne życzenia "Ad multos annos"

WIELKIE UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWE NA JASNEJ GÓRZE, zaczną się w r. b. 15 sierpnia. Na ten dzień, mają przybyć pielgrzymki Polonji amerykańskiej i francuskiej.

Rocznicę odsieczy wiedeńskiej święci Polska na Jasnej Górze 10 września Z całej Polski przybędą liczne delegacje, aby złożyć uroczyste ślubowanie gotowości obrony wiary i granic państwa.

Trzecią wielką uroczystością na Jasnej Górze, będzie dzień 17 września, przeznaczony na uczczenie królowej Jadwigi. W tej uroczystości weźmie m. in. udział cały Episkopat polski i stąd wyśle do Rzymu prośbę o przyspieszanie beatyfikacji świątobliwej fundatorki Wszechnicy Jagiellońskiej. -

POŚWIĘCENIE KRZYŻA I ODSŁONIĘCIE TABLICY. Dnia 5 czerwca bieżącego roku w Kampinosie, (powiecie Sochaczewskim), miejscu, zapoczątkowania walk powstańczych w 1863 r. o niepodległość, odbyło się poświęcenie krzyża na grobie powstańców, gdzie między in. spoczywają, zwłoki śp. Walerego Remiszowskiego, dowódcy, partji powstańców tutejszego okręgu. Poświęcenia dokonał ks. dziekan Trojanowski z Sochaczewa. Na mogile złożono liczne wieńce i wiązanki kwiatów. Jednocześnie odsłonięte tablicę pamiątkową we dworze Kampinos, gdzie mieścił się sztab główny Zygmunta Padlewskiego, jednego z przywódców powstańców. Odsłonięcia dokonał jeden z weteranów - powstańców w asyście pana starosty.

LIKWIDACJA SEKTY HODURA W WOŁKOWYSKIEM została dokonaną. Duchowny, sekty Józef Janik (mający za sobą szereg spraw sądowych.) porzucił wraz z, członkami, sekty t. zw. kościół narodowy. Janik przyjął kalwinizm, inni jego współwyznawcy przeszli na łono Kościoła katolickiego.

ZE ŚWIATA

DWA NIEZWYKŁE POWOŁANIA ZAKONNE WE FRANCJI. Ostatnio Francja ma do odnotowania dwa głośne powołania zakonne: profesor prawa administracyjnego na uniwersytecie w Nancy, Georges Renard, wstąpił do nowicjatu dominikanów w Amiens: równocześnie ulubieniec Paryżan, artysta dramatyczny Henryk Vermeil, porzucił zawód sceniczny i zgłosił się do klasztoru kartuzów.

CUDOWNE UZDROWIENIA W BEAURAING (wym. Borę). Gazety belgijskie donoszą, że na uroczystość Bożego Ciała b. r. przybyła do Beauraing z pielgrzymką dziękczynną jedna osoba cudownie tam uzdrowiona. Jest to 24-letni Hubert Devolf, mieszkaniec miasta Turnhout, który, cierpiąc od października r. ub. na chorobę mlecza pacierzowego, gdy lekarze antwerpijscy na podstawie badań i prześwietleń nie robili najmniejszej nadziei polepszenia, udał się w lutym r. b. do Beauraing, gdzie rzeczywiście miał dostąpić łaski cudownego uzdrowienia. Również w Beauraing w dzień św. Trójcy został cudownie uzdrowiony 58 letni majster zakładów Sambie - et - Mosel - le w Montigny - sur - Sambre, niejaki Tilmant.

Tilmant od grudnia 1932 roku wskutek porażenia kręgosłupa pozbawiony był władzy w nogach. Gdy się chory modlił na miejscu gdzie się miała objawić Najśw. Marja Panna dzieciom, uczuł jakby prąd elektryczny przenikający jego ciało od stóp do głowy, poczem mógł zaraz chodzić. Następnego dnia Tilmant udał się ponownie na miejsce cudu, gdzie ukazała mu się podobno niewiasta w bieli, jednak bez światłości i promieni, jakie widziały dzieci (o tem objawieniu pisaliśmy w "Rycerzu Niepokalanej", w marcu 1933 na str. 71).

JUBILEUSZ CHRZEŚCIJAŃSTWA W CZECHACH. W br. mija 1100-letnia rocznica zaprowadzenia chrześcijaństwa w Czechach. Pierwsza. przyjęła Wiarę Chrystusową Księżna Priwina w roku 833. Swoim kosztem wybudowała 19 kościołów.

NOWOODNALEZIONE NAJSTARSZE WIZERUNKI CHRYSTUSA PANA. Niedawno w Muzeum Brytyjskiem odnalezione zostały nieznane rysunki, które w roku 1847 wykonał w Rzymie malarz angielski Thomas Heaphy. Heahy sporządził w swoim czasie w katakumbach rzymskich św. Nereusza i św. Achillesa kopje obrazów ściennych, które pochodzą z pierwszego lub z początków drugiego wieku naszej ery. Wśród nich znajduje się kopja wizerunku Zbawiciela, która dzisiaj ma już tylko kilka zatartych linij, ale jeszcze w połowie ubiegłego stulecia był w takim stanie, że można było rozpoznać rysy twarzy Chrystusa Pana. Druga kopja odtwarza również całkowicie dziś wyblakły obraz P. Jezusa z katakumb św. Praksedy w Rzymie, obraz, który według tradycji ma pochodzić jeszcze z czasów apostolskich.

NIEPOROZUMIENIE W RZĄDZIE HISZPAŃSKIM. W łonie rządu hiszpańskiego panuje niezgoda co do spraw szkolnictwa. Stosownie do przyjętego planu z dniem 1 października r. b. wszystkie szkoły w Hiszpanji miały zostać upaństwowione, a nauczanie w nich religji zakazane. Większość jednak członków rządu widzi obecnie niemożliwość przeprowadzenia upaństwowienia szkół ze względu na finanse państwa i brak wykwalifikowanych nauczycieli, a z drugiej strony obawia się wzrostu wpływów komunistycznych w państwie, gdyby ustało nauczanie religji. Na tem tle zarysowuje się poważny zatarg z fanatykami antyreligijnymi.

MANIFEST DUCHOWNYCH ANGLIKAŃSKICH NA RZECZ POŁĄCZENIA SIĘ Z KOŚCIOŁEM KATOLICKIM. Z okazji Bożego Narodzenia, 350 pastorów kościoła anglikańskiego ogłosiło manifest, w którym stwierdzają, że jedynem wyjściem z chaosu, w jaki popadł kościół anglikański, jest powrót na łono Kościoła katolickiego. Pastorzy zamierzają opublikować szereg dzieł określających ich cele i środki jakiemi zamierzają te cele osiągnąć. Odezwa ta wywarła w całej Anglji ogromne wrażenie.

CZY PRZEŚLADOWANIE W MEKSYKU USTAJE? W Meksyku w stanie Vera - Cruz miejscowy biskup poczynił już pewne starania o przyśpieszcie otwarcia kościołów. Na mocy dotychczasowego zarządzenia w Vera - Cruz, na 100 tys. mieszkańców przypada jeden kapłan. Może wkrótce ten stan się polepszy.

SYN OCHRZCIŁ SWYCH RODZICÓW. Indje przeżywały rzadko w dziejach dotychczasowych spotykany wypadek. Oto nowowyświęcony ksiądz tubylczy O. Józef ochrzcił w dniu swych święceń kapłańskich swych rodziców, a w dniu następnym udzielił im pierwszej Komunji św. O. Józef, porzuciwszy dom, przyjął wbrew woli rodziców - w 14-tym roku życia Chrzest św. Rodzice stronią od niego i od wiary chrześcijańskiej. Dopiero gdy zbliżały się święcenia kapłańskie dawnego "zbiega" z domu rodzicielskiego, zapadła decyzja ze strony rodziców, by pójść w ślady syna.

wybitne osobistości Japonii

JAPONJA - NAGASAKI. - KATOLICKI KOŚCIÓŁ PARAFJALNY, OURA TENSZUDO, zwany "Kościołem objawienia", przez rząd cesarski został uznany za pomnik narodowy (fot. niżej). Po raz pierwszy więc przyznano taki zaszczyt świątyni katolickiej w Japonji, bo dotychczas do pomników narodowych zaliczano tylko świątynie buddystyczne i szyntoistyczne. Dnia 11 lutego, w samą uroczystość narodową, katolicy japońscy szczelnie wypełnili kościół, a ks. biskup Hayasaka odprawił uroczyste nabożeństwo i razem z wiernymi odśpiewał Te Deum i odmówił modlitwy za rodzinę cesarską. W nabożeństwie wzięli udział gubernator wraz z władzami wojskowemi i marynarki, kierownicy zakładów wychowawczych i instytutów medycznych. Nowy pomnik narodowy odwiedziło już wielu Japończyków, a wśród nich nie brakło też wybitnych osobistości cesarstwa.
Obok na ilustracji w pierwszym rzędzie od lewej: wojewoda nagasacki, biskup Hayasaka, za wojewodą wikarjusz generalny i regens seminarjum ks. Urakawa, za nim w okularach ks. Jamaguchi, proboszcz z Nakamachi. Z prawej strony z siwą brodą ks. Matsukawa za nim ks. Umeki, proboszcz z Oury, wyżej nasz O. Dyrektor, między gośćmi widnieje przedstawiciel wojskowy a obok niego stoi w okularach gwardjan bernardynów z Urakami, kanadyjczyk. Jeden z fotografów japońskich, poganin, ofiarował tę fotografję dla "Rycerza" polskiego.

LEKARZ JAPOŃSKI O MISJONARZACH. Na kongresie okulistów w Madrycie, delegat japoński p. Chut - Oguchi w swem przemówieniu podkreślił, jak wielkie zasługi dla jego ojczyzny na polu kulturalnem położyli misjonarze hiszpańscy, którzy pierwsi przybyli do Japonji niosąc słowa Ewangelji. "Japonja - mówił prelegent - wdzięczna jest misjonarzom katolickim przedewszystkiem za prace naukowe wysokiej wartości, które nasz kraj zawdzięcza tym cichym pracownikom". W dalszym ciągu wyraził radość, że może być obecnym na kongresie w Hiszpanji, której Japonja zawdzięcza pierwszy kontakt z Europą na polu naukowem. W podniosłych słowach wspomniał o św. Franciszku Ksawerym. "Był to przecież jezuita hiszpański - mówi - który przybył do Japonji w r. 1549 nie tylko w celu szerzenia religji katolickiej, ale też dla zapoznania nas ze zdobyczami wiedzy europejskiej na polu astronomicznym. I nie był on wyjątkiem. Medycyna nasza, o ile stoi tak wysoko, w pierwszym rzędzie zawdzięcza to misjonarzom portugalskim i hiszpańskim. Gdyby władze japońskie nie przeciwstawiały się tak kategorycznie wpływom katolickich misjonarzy nasza cywilizacja poszłaby dużo wcześniej naprzód".