Kronika
Drukuj

Z WATYKANU

AUDJENCJE DLA NOWOŻEŃCÓW U OJCA ŚW. Znaczne ulgi kolejowe przyznawane na mocy rozporządzenia Mussoliniego wszystkim parom nowożeńców, zarówno włoskim, jak i przybywającym z poza granic Włoch, pragnącym odwiedzić Rzym, spowodowały, że w ostatnich tygodniach zgłaszają się na audjencje do Ojca św. nadzwyczaj liczne grupy świeżo połączonych węzłem małżeńskim. Papież chętnie przyjmuje takich nowożeńców na audjencjach specjalnych, niezależnie od audjencyj ogólnych, których, pomimo okresu wakacyjnego Ojciec św. udziela w wielkiej ilości. W czasie posłuchań dla nowożeńców Papież rozdaje pamiątkowe medale i różańce, składa życzenia, wygłasza słowa zachęty i błogosławi na nową drogę życia.

ŚMIERĆ KARDYNAŁA VAN ROSSUM. Dnia 30 sierpnia zmarł w holenderskiem mieście Maastricht Kardynał Van Rossum, prefekt św. Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, mając lat 78. Kardynałem został w r. 1911. Był legatem, papieskim na międzynarodowych kongresach eucharystycznych w Wiedniu i Amsterdamie. Jeszcze 19 i 20 sierpnia brał udział z Ks. Prymasem Hlondem w Kongresie Eucharystycznym w Kopenhadze. Zmarły Kardynał był członkiem wielu Kongregacyj papieskich a także autorem wielu dzieł teologicznych. Szczególnie rozwinął działalność jako prefekt Kongregacji Rozkrzewienia Wiary, na którą to godność mianował go Benedykt XV w 1918 r. Ze znaczniejszych wydarzeń dla tej Kongregacji z tego czasu należy zaliczyć wydanie encykliki Piusa XI o misjach, wystawę misyjną w Watykanie w r. 1925, założenie misyjnego muzeom lateraneńskiego i wiele innych.

PAPIEŻ O NIEMCZECH. Dziennik niemiecki "Deutsches Volksblatt" pisze o przyjęciu przez Ojca św. na audjencji grupy Niemców z Ameryki. W czasie audjencji Papież wyraził się w następujących słowach o sytuacji wewnętrznej Niemiec: "W Niemczech panuje obecnie okres przypominający 1919 rok. Aby zapobiec katastrofie musi być wytężony cały zasób sił duchowych mężów stanu i polityków niemieckich. Niepodobna patrzeć na to wszystko, co się teraz dzieje w Niemczech bez mocnej ufności w opiekę Bożą. Przyczyna trudności w pobraniu jakiejś decyzji leży głównie w tem, że naród nie może sobie uświadomić gdzie tkwi "najmniejsze zło"... W dalszym ciągu wyraził Papież swoją głęboką troskę nad tem, że naród niemiecki zamiast po tylu latach niedostatku rozpocząć konsekwentną współpracę, wciąż szuka nowych dróg w formie walki i siły.

OBECNY STAN KOLEGJUM KARDYNALSKIEGO. Wiadomo, że Papież Sykstus V (1585 -1590) ustalił liczbę kardynałów na 70. Obecnie po śmierci kardynała Van Rossum - Kolegjum Kardynalskie liczy zaledwie 53 członków, w tej liczbie jest 26 kardynałów narodowości włoskiej, a 27 z poza Włoch. 43 purpuratów należy do kleru świeckiego, a 10 do kleru zakonnego. Pomiędzy 24 kardynałami Kurjalnymi jest 4 narodowości niewłoskiej. Za pontyfikatu (10 - letniego) obecnego Papieża zmarło 49 kardynałów włączając już ś. p. Ks. Kardynała Van Rossum. Z pośród kardynałów żyjących jest 7 powołanych do Kolegjum przez Piusa X., 14 przez Benedykta XV, 32 przez Piusa XI. -

U NAS

NOWE "DZIEŁO MODLITWY". Powstało nowe dzieło pobożne pod nazwą "Związek modłów pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej". Związek ten nawiązuje do tradycji wspólnych modłów w chwilach ciężkich jak we Francji i Hiszpanji za czasów św. Dominika, lub za Piusa V, gdy w r. 1571 pod Lepanto rostrzygały się losy katolickie Europy i t. p. Pragnie on być związkiem dusz, które z orężem modlitwy spieszą na ratunek dzisiejszym czasom w duchu encykliki Ojca św. Piusa XI "Caritate Christi compulsi". Idzie pod hasłami: "Bóg naszym Królem!" i "Marja zwycięża!".

W Niemczech kierują związkiem Misjonarze z Marianhill, posiadający dom misyjny św. Józefa w Reimlingen w Szwabji. Organem związku jest tu pismo "Mutter der Gnade".

W Polsce objął agendy związku, aż do odpowiedniej zmiany ze strony Najdostojniejszego Episkopatu Polski, ks. prał. Stanisław Szpetnar (Jarosław, SS. Niepokalanki). Do niego też należy się obecnie zwracać po wszelkie informacje dotyczące Związku.

KONFERENCJA UNIJNA W PIŃSKU. W dniach od 30 sierpnia do 1 września r. b. odbyła się trzecia z rzędu Konferencja Unijna, w której wzięło udział sześciu Biskupów i 110 księży. Wygłoszono szereg referatów, mających na względzie zjednoczenie Kościołów. W dyskusji nad referatami zwracano uwagę na to, aby przy omawianiu zagadnień historyczno - dogmatycznych nie ograniczać się do samego omawiania dokumentów w duchu katolickim, lecz uwzględniać i sposób, w jaki teologowie prawosławni wykorzystują te same dokumenty do konstruowania swych trudności i zarzutów przeciwko doktrynie katolickiej.

WYJAZD POLSKICH SIÓSTR MIŁOSIERDZIA NA MISJE DO CHIN, Dnia 11 września b. r. odbyła się akademja misyjna w sali zakładu Najśw. M. P w Warszawie z okazji wyjazdu czterech Sióstr Miłosierdzia do misji polskiej w Chinach Szun-tek-fu. Na zakończenie akademji wygłosił podniosłe przemówienie J. E. Arcybiskup Marmaggi, Nuncjusz Apostolski.

PIELGRZYMKA JUBILEUSZOWA KOBIET KATOLICKICH. Zapowiedziana już w czerwcu pielgrzymka do Częstochowy kobiet katolickich z całej polski, organizowana przez Zjednoczenie Katolickich Związków Polek, odbędzie się w dniach 5 - 6 listopada r. b. i stanowić będzie ważny dzień w życiu duchowem kobiet polskich.

W uczuciu miłości do Królowej Korony Polskiej i ufności w Jej przemożną przyczynę i opiekę w najcięższych dniach życia narodu, popłyną ku Jasnej Górze rzesze kobiet wszystkich stanów, różnych organizacyj i różnych zapatrywań, aby w duchu miłości, jedności, wspólności ideałów w pracy katolickiej dostąpić odpustów jubileuszowych.

Poza uroczystościami kościelnemi - Mszą św., odprawioną przez J. E. Ks. Biskupa Kubinę, procesją wieczorną ze światłami, Drogą Krzyżową, odprawioną na Wałach - przewidziane są zebrania z referatami o treści religijnej i społecznej.

Liczne zgłoszenia z różnych stron kraju, zarówno organizacyj i związków, jak i poszczególnych osób, dają rękojmię, że zjazd w Częstochowie stanie się potężną manifestacją katolicką kobiet polskich.

O programy, karty uczestnictwa i wszelkie szczegóły co do zniżek kolejowych zwracać się należy do Katolickiego Związku Polek Archidiecezji Warszawskiej, Senatorska 31 w Warszawie.

POWRÓT Z BOLSZEWICKIEGO PIEKŁA. Dnia 15 września odbyła się w Kołosowie, oddalonym o 18 km. od Stołpców, wymiana więźniów politycznych między bolszewikami a Polską. Liczba ich wynosi 40, w tem 18 - tu kapłanów. Nader rzewny widok przedstawiała wymiana, a szczególnie moment wstąpienia naszych rodaków na ziemię polską po kilkuletniej katordze w piekle bolszewickiem.

Z okazji przyjazdu b. więźniów, Ojciec św. Pius XI za pośrednictwem J. E. Ks. Nuncjusza Apostolskiego, przesyła swe błogosławieństwo apostolskie wszystkim tym, którzy wzięli udział w przeprowadzeniu niezmiernie trudnej i skomplikowanej wymiany więźniów oraz oswobodzonym więźniom, którzy za Wiarę św. i Polskę srogie męki cierpieli.

ZE ŚWIATA

NAWRÓCENIA W KOŚCIELE WSCHODNIM. Kongregacja Kościoła wschodniego ogłosiła ciekawą statystykę, w której podaje ilość przejść ze schizmatyckich kościołów wschodnich do katolickiego za rok 1931. Ilość ta jest bardzo znaczna, wynosi bowiem 13.000. Na pierwszem miejscu są w tem malabyryjscy jokobici (800) wraz ze swym biskupem Mar Ivaniosem. Znajdują się pomiędzy nimi ludzie wybitni, nietylko duchowni, ale i świeccy, jak np. adwokat George, przywódca indyjskiego ruchu narodowego i współpracownik Ghandiego. W Transjordanji tak wielka ilość przeszła na katolicyzm, że można było utworzyć całą nową diecezję. Pomiędzy Koptami w Egipcie i Abisynji również miały miejsce liczne przejścia na katolicyzm.

CUDOWNE UZDROWIENIE KALECTWA. W Messynie we Włoszech 17 - letnia Cezaryna Silvestri, od pięciu lat chodząca o kulach na skutek złamania prawej nogi, odzyskała nagle władzę podczas nieszporów w kościele św. Paulina, modląc się przed ołtarzem św. Ryty. Silvestri badana w ciągu tych pięciu lat przez wielu znanych lekarzy, została uznana za nieuleczalnie chorą.

NOWA STYGMATYCZKA. Portugalja ma również swoją Teresę z Konnersreuth. Jest nią 32 - letnia zarządzająca domem Senora de Ahneida, Maria de Conceicao de Jezus, pochodząca z małego miasteczka Lamego, Maria jest typem przeciętnej wieśniaczki o nieco bladej, zmęczonej twarzy. Co piątek, ku wieczorowi na jej rękach i nogach otwierają się rany męki Pańskiej i przez dwie godziny po czole i piersiach spływają krople krwi, ślady ran są widoczne przez 2 - 3 dni, poczem znikają i skóra powraca do normalnego wyglądu. Ostatnio stygmaty wystąpiły wcześniej już podczas Mszy św. Na życzenie Senora de Al-meida Marię przewieziono do lecznicy i poddano obserwacji i zabiegom lekarzy, którzy usiłują wytłumaczyć to zjawisko. Lecz ogół uważa ją za świętą i błaga, by czyniła cuda. Stygmatyczka natomiast pełna jest prostoty i pokory. Władze kościelne swego zdania w tej sprawie jeszcze nie wypowiedziały.

PROCES BEATYFIKACYJNY ROBOTNIKA. W Dublinie rozpoczęto wstępne kroki, zmierzające do podjęcia procesu "beatyfikacyjnego zmarłego w roku 1925 robotnika Macieja Talbot’a. Sprawiedliwy ten pracownik, poruszony widokiem nadużywania napojów alkoholowych przez swych towarzyszy pracy, sam złożył ślub powstrzymania się od używania tych napojów i za cel swego życia postawił sobie głoszenie walki z pijaństwem. Zaoszczędzone pieniądze przeznaczył na cele dobroczynne, codziennie przystępował do Stołu Pańskiego, a każdą chwilę wolną poświęcał modlitwie i nocnym adoracjom Najśw. Sakramentu.

PIELGRZYMKI DO GROBU POBOŻNEGO BRACISZKA BELGIJSKIEGO. "La libre Belgique" notuje nadzwyczajny wzrost pielgrzymek ze wszystkich stron Belgji do grobu zmarłego w r. 1917 skromnego braciszka szkół chrześcijańskich, Mutien-Marie, spoczywającego w miejscowości Maloime. Sława łask wyjednanych przez świątobliwego Mutien-Marie ściąga tysiączne tłumy, co spowodowało władze diecezjalna do zabiegów celem podjęcia procesu beatyfikacyjnego w Rzymie.

NOWE UZDROWIENIE W LOURDES. Międzynarodowe Biuro Medyczne w Lourdes zanotowało nowy wypadek cudownego uzdrowienia w Lourdes. Mianowicie pani Day, chora od dłuższego czasu i przywieziona do Lourdes pociągiem z Anglji w stanie zupełnego bezwładu i prawie agonji odzyskała nagle w Lourdes władzę we wszystkich członkach.

PROFESOR UNIWERSYTETU WSTĘPUJE DO ZAKONU. Georges Benard, profesor prawa na uniwersytecie w Nancy (Francja) oraz znakomity, pisarz z dziedziny prawniczej, wstąpił do zakonu Dominikanów w Amiens.

ORGANIZACJE SKAUTOWSKIE A POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE. Holenderska katol. agencja prasowa KWP podaje z Paryża, że Francja posiada obecnie około 25 tysięcy skautów katolickich i jednocześnie podkreśla znaczną liczbę kandydatów do stanu duchownego rekrutujących się z łona tej organizacji. W ostatnich latach ponad 600 skautów wstąpiło do seminarjów duchownych, z czego przeszło stu z samej archidiecezji paryskiej.

CZTEREJ BRACIA KAPŁANAMI. W kościele św. Stanisława Kostki w Baltimore w Stanach Zjedn. przy prymicjach O. Ernesta Wieprechta, franciszkanina, asystowali jego trzej bracia O. Tomasz, O. Gerard, i O. Bernardyn, wszyscy z Zakonu franciszkańskiego. Czterej bracia kapłani pochodzą z rodziny polskiej.

NIEMIECKI GŁOS O Ś. P. KS. BISKUPIE ŁOZIŃSKIM. Niemieckie czasopismo dla kapłanów "Sanctificatio Nostra", wychodzące w Kevelaer (w Nadrenji), zamieszcza w zeszycie wrześniowym z r. b. pośmiertne wspomnienie ś. p. Ks. Biskupa Łozińskiego w artykule zatytułowanym: "Eine grosse Seele" ("Wielka Dusza"). Z szczególnym pietyzmem podkreśla autor artykułu bohaterstwo świętobliwego Biskupa w okresie mińskim, we wiezieniu w Butyrkach, następnie wskazuje na Jego zamiłowanie ubóstwa i ducha umartwienia, graniczące w ich napięciu z najśliczniejszemi wzorami, spotykanemi w żywotach wielkich świętych.

KATOLICY AMERYKAŃSCY PRZECIWKO LICHOCIE I NIEMORALNOŚCI W TEATRACH. Duchowieństwo katolickie w Nowym Jorku wydało niedawno odezwę, w której wzywa wszystkich katolików amerykańskich do współdziałania z cenzurą teatralną celem oczyszczenia współczesnych sztuk z coraz bardziej rozpowszechniającej się lichoty i niemoralności, jakie w ostatnich czasach je charakteryzują. Jest obowiązkiem każdego katolika popierać inicjatywę tworzącego się katolickiego ruchu teatralnego, każdy powinien reagować na demonstrowanie niemoralnych sztuk, każdy powinien propagować sztuki moralne a przeciwko gorszącym widowiskom protestować.

PRACE RESTAURACYJNE PRZY GROBIE ŚWIĘTYM. Dzięki porozumieniu pomiędzy opiekunami Grobu św. w Jerozolimie, katolikami, Grekami oraz Armeńczykami, rozpoczęły się obecnie prace restauracyjne w bazylice przy Grobie Chrystusa Pana. Przedstawiciele trzech wyznań ustalili program prac i przebudowy.

STWORZENIE CENTRUM ANTYKOMUNISTYCZNEGO W ARGENTYNIE. W Buenos Aires zorganizowana została niedawno "Akcja przeciwko komunizmowi", której celem jest zwalczanie idei bolszewickiej w Argentynie. Stowarzyszenie to przyjmuje członków wszelkich partyj politycznych. Akcja tą jest doskonale zorganizowana, posiada kilka działów. Na pierwszej manifestacji antykomunistycznej w dniu 30 - lipca b. T., w której brały również udział liczne inne stowarzyszenia Buenos Aires, Stowarzyszenie to przedstawiło rządowi argentyńskiemu następujące żądania: 1) zerwanie wszelkich stosunków z ZSSR (Rosją sowiecką.) 2) wydalenie z granic państwa wszystkich członków "Wniesztorgu" jak również wszystkich tych, którzy się zajmują agitacją bolszewicką. 3) zadeklarowanie komunizmu jako bezprawia. 4) uważanie za szkodliwą propagandę wszelkich publikacyj, które w tej lub innej formie wyznają zasady bolszewickie. Prasa brazylijska, komentując stworzenie tej nowej placówki, oświadcza, iż jest najwyższy czas, aby zostały przedsięwzięte jakieś kroki celem zwalczania akcji agentów bolszewickich. -