Kronika
Drukuj

Z WATYKANU

OJCIEC ŚW. O ŚRODKACH NAPRAWY OBYCZAJÓW. Dnia 19 grudnia wydal Papież encyklikę, w której wskazuje, jak skutecznym środkiem dla naprawy obyczajów są rekolekcje. Ojciec św. zaznacza, że ćwiczenia duchowne są lekarstwem na brak rozwagi, przodującej w życiu dzisiejszem nacechowanem pożądaniem bogactw i rozkoszy. Encyklika kończy się wyrażeniem nadziei, że praktyki duchowe wszystkich klas społeczeństwa chrześcijańskiego doprowadzą do pokoju społecznego w myśl hasła: "Pokój Chrystusowy w królestwie Chrystusowem". Niech wszyscy pamiętają i cenią spuściznę tego, który powiedział: "Pokój mój daję wam". Temi słowy Chrystusa Ojciec św. pozdrawia wiernych na 50-lecie swego kapłaństwa.

HOŁD PRZEDSTAWICIELI PAŃSTW DLA OJCA ŚW. Wśród licznych objawów hołdu, jaki świat cały składał u stóp Najwyższego Pasterza z okazji 50-lecia kapłaństwa, również przedstawiciele różnych państw przy Watykanie, na specjalnej audjencji złożyli uroczyste życzenia. W imieniu korpusu dyplomatycznego przemawiał ambasador brazylijski Azeredo. Ojciec św. dziękował przedstawicielom dyplomacji i ich narodom oświadczając, że będzie prosił Boga o szczęście dla państw i o pokój Chrystusowy, jedyny pokój, wolny od wszelkich niebezpieczeństw i obaw. Po udzieleniu obecnym błogosławieństwa. Ojciec św. rozdał członkom korpusu dyplomatycznego złote medale jubileuszowe.

Przedstawiciele państw przy Watykanie
Wszyscy przedstawiciele państw przy Watykanie z kardynałem Gasparrim.

DARY CAŁEGO ŚWIATA. Państwa i narody ślą Ojcu św. w upominku wspaniałe dary z okazji złotego jubileuszu kapłaństwa. Rząd węgierski zebrał około 1.000 książek bardzo cennych i przesłał Papieżowi. Arcybiskup rumuński Cisar opracował dla Ojca św. wspaniały atlas Rumunji. Dużo podarków otrzymał Papież w postaci cennych waz, posążków i artystycznych rzeźb. Seminarzyści chińscy z Nanking przysłali Dostojnemu Jubilatowi cztery tkane paski materji z symbolicznemi figurami, załączając wyrazy czci i przywiązania. Zamieszkujący w Szanghaju książa rosyjski Dołgorukow przesłał żelazną statuę najwyższego kapla: mongolskiego Dalajlamy i cztery kielichy z II w. przed Chrystusem, Pozatem wiele innych drogocennych zabytków przesłano Ojcu św. w dowód czci j poważania dla Głowy Chrześcijaństwa.

NA PAMIĄTKĘ PRZYWRÓCENIA "POKOJU CHRYSTUSOWEGO". Papież Pius XI polecił wybić medal złoty w celu upamiętnienia wielkiej, historycznej chwili, podpisania traktatu laterańskiego. Medal wyobraża z jednej strony wizerunek Ojca św., po drugiej zaś widok Bazyliki św. Piotra i św. Jana Laterańskiego. U dołu umieszczono taki napis: "Pokój Chrystusowy przywrócony Włochom".

Podobnie jak Watykan, rząd włoski wydał obecnie "medal porozumienia", na którym z jednej strony znajduje się podobizna św. Piotra błogosławiącego Włochom, a z drugiej strony herb włoski i watykański oraz, napis, że Papież i król dzięki pracy sekretarza stanu i Mussoliniego doprowadzili porozumienie do skutku dla dobra religji i celów nadprzyrodzonych.

BEATYFIKACJA MĘCZENNIKÓW ANGIELSKICH. Dnia 15 grudnia odbyła się w Rzymie beatyfikacja 250 męczenników angielskich, którzy ponieśli śmierć za wiarę podczas panowania Henryka VIII, Elżbiety, Jakuba I i Karola II, czyli w okresie od 1537 do 1680 roku. Większość tych męczenników była więziona w słynnej wieży londyńskiej, tam też na szubienicy Tyburnu bohaterowie wiary znaleźli śmierć. W miejscu, gdzie ginęli wyznawcy Chrystusa, wznosi się dziś kaplica, a znajdujący się tam ołtarz posiada niezwykłe cyborjum: jest to wzór trójkątnej szubienicy z Tyburn, na której znajdują się napisane złotemi literami słowa jednego z męczenników, Henryka Heath: "Jezu, nawróć Anglję! Jezu, miej litość dla tego kraju!" oraz wezwanie Tomasza Fordea: "Jezu, Jezu, Jezu, bądź mi zbawcą, Jezu!".

POLSKIE TELEGRAMY W WATYKANIE. Władze pocztowe i telegraficzne Miasta Watykanu ogłosiły, że depesze można obecnie nadawać w językach: łacińskim, włoskim, francuskim, angielskim, hiszpańskim, niemieckim, a także i polskim.

ZE ŚWIATA

ZNACZKI POCZTOWE Z TJARĄ PAPIESKĄ. Dla upamiętnienia Jubileuszu kapłańskiego Ojca św. wydrukował rząd czechosłowacki i w obieg puścił znaczki pocztowe, na których uwidoczniono tjarę papieską i katedrę w Brnie. - Podobne znaczki ukazały się swego czasu w Hiszpanji: tam była postać Papieża i króla Alfonsa.

Czyby nie wypadało i Polsce te kraje naśladować, skoro obecny Ojciec św. jest nam przecie tak bardzo bliskim?...

NAJŚWIĘTSZA PANNA Z LORETTO PATRONKA LOTNICTWA WŁOSKIEGO. Najświętsza Marja Panna z Loretto została ogłoszona Paronką lotnictwa włoskiego, z tej też okazji w święto Narodzenia N.M.P. odbyło się uroczyste poświęcenie samolotów. W chwili, gdy arcybiskup tamtejszy, stojąc na placu przed kościołem, dokonywał aktu błogosławieństwa, eskadra aeroplanów szybowała dokoła świątyni.

SPOWIEDNIK ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS. Klasztor sióstr karmelitanek w Lisieux ofiarował piękną figurę św. Teresy od Dzieciątka Jezus sąsiedniemu zakładowi Premonstratensów, gdzie przebywa sędziwy spowiednik Małej Świętej, ks. Gotfryd Madelaine, który w roku 1861 mając lat 19 wstąpił do Zakonu. Był przez jakiś czas przeorem i spowiednikiem Karmelitanek, a gdy wydano ustawy wrogie zakonom, musiał razem ze swoimi współbraćmi opuścić kraj i udać się do Belgji, gdzie w dawnym składzie w Leffe pod Namur wiódł trudny, pełen niedostatku, żywot. Powróciwszy do kraju zrzekł się godności prałata i zamieszkał na stałe w macierzystym domu Mondaye.

Figurę poświęcił sam ks. Madelaine, wygłaszając przy tej okazji rzewne przemówienie, w którem zachęcał do naśladowania prostoty, pokory i posłuszeństwa, oraz żarliwości Małej Świętej.

Projekt bazyliki św. Teresy od Dz. Jezus
Projekt bazyliki ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Lesieux. Budowa postępuje szybko!

NAWRÓCENIE SIĘ PROTESTANCKIEGO PASTORA. W hiszpańskiem mieście Salamance tamtejszy pastor protestancki wraz z całą rodziną przeszedł na katolicyzm. Stało się to tak: Stowarzyszenie Akcji Katolickiej Kobiet złożyło niedawno w pobliżu kaplicy protestanckiej w Salamance dwie szkoły pod wezwaniem "Niepokalanego Poczęcia" i "Najśw. Serca Jezusowego" celem osłabienia wpływu protestantyzmu. Wkrótce po otwarciu obu instytutów pastor miejscowy nawiązał znajomość z kierownikiem duchownym stowarzyszenia, jezuitą ks. Tiedla. Skutek rozmów był taki, że nietylko pastor wraz ze swoją rodziną się nawrócił, lecz to samo uczyniła nauczycielka szkoły protestanckiej.

DO CZEGO RADYKALI SĄ NIEZDOLNI? Katolicy pewnego miasta francuskiego, w którym odbywał się kongres radykałów socjalistycznych, dali, uczestnikom kongresu dobrą naukę. Na wszystkich większych placach miasta rozlepiono plakaty następującej treści:

"Poszukuje się radykałów i socjalistów radykalnych do pielęgnowania trędowatych, suchotników i innych cierpiących na choroby zaraźliwe; także do nauczania tubylców Nowej Kaledonji i Eskimosów, oraz do cywilizowania ludożerców, bez gwarancji przeciwko niebezpieczeństwom i bez wynagrodzenia".

ODBUDOWA SYNAGOGI W KTÓREJ NAUCZAŁ CHRYSTUS. W dawnem Kafarnaum odbudowują obecnie synagogę, w której nauczał Chrystus. Ruiny tej synagogi odkryto w r. 1865. Zaczęto kopać w ziemi i odkopano granitowe fundamenty znajdujące się jeszcze całkiem w dobrym stanie. Dość dobrze zachowały się cokoły słupów, które podtrzymywały synagogę.

Według dotychczasowych badań synagoga była zbudowana w stylu grecko-rzymskim. Była podzielona na nawę główną i boczne skrzydła. Ogólna powierzchnia synagogi wynosiła 400 metrów kwadratowych.

ZAWSTYDZAJĄ NAS POGAŃSKIE CHINY. Władze chińskie w Nankinie zabroniły wyświetlania całego szeregu filmów amerykańskich, zawierających niemoralną treść i odmówiły zezwolenia na występy tancerek? rosyjskich z powodu nieobyczajnych strojów.

SZKOLNICTWO KATOLICKIEI W CHINACH. Z początkiem roku szkolnego zauważono wielki napływ chińczyków do misyjnych szkół katolickich oraz uniwersytetu katolickiego w Pekinie. Ludność chińska przypuszcza wprost szturm do szkół misyjnych.

Założony przez OO. Benedyktynów uniwersytet katolicki w Pekinie został oficjalnie uznany przez ministerstwo oświaty, a wedle prawa, które wymaga aby na czele uniwersytetu stał Chińczyk, wybrany został na rektora prof. Tszen-Yuen

Katedra katolicka w Pekinie (Chiny)
Katedra Katolicka w Pekinie (Chiny).

KATAKUMBY ROSYJSKIE. W powiecie borysowskim w lesie około wsi Rapotniczki funkcjonarjusze G.P.U. wykryli w rowach dawnych okopów z czasów wojny światowej - cerkiew. W chwili, zjawienia się oddziału bolszewików odbywało się tam właśnie nabożeństwo, odprawiane prze duchownego prawosławnego Siediuszyna, a dziwna ta świątynia była zapełniona modlącym się ludem. Z pośród modlących się, 45 osób wraz z duchownym prawosławnym zostało zesłanych na straszne wyspy Sołowieckie.

NOWE FALE PRZEŚLADOWAŃ W SOWIETACH. Grupa ludzi bez Boga i sumienia, która dorwała się do rządów w bolszewickiej Rosji, prześladuje bez upamiętania wszelkie objawy religijności i za cel postawiła sobie wszystkie religje zniszczyć doszczętnie. Kościoły i cerkwie zamyka się masowo: dotychczas odebrano wiernym ponad tysiąc takowych, a do

1933 roku planowane jest zamknięcie wszystkich świątyń na całym obszarze Sowietów; na terenach sąsiadujących z Polską ma się to stać pono wcześniej jeszcze.

Wnętrze cerkwii

Rycina nasza przedstawia wnętrze jednej z cerkwi, używanej obecnie na składy zbożowe... W starożytnej cerkwi Winnickiej urządzono klub komunistyczny. W kościele katolickim w Nowej Uszycy na Podolu założono klub imienia Dąbala, a w synagodze w Białej Cerkwi urządzono halę sportową...

Na Boże Narodzenie rząd zakazał dzwonienia we wszystkich kościołach i cerkwiach, a dwaj duchowni za urządzenie nabożeństw zostali na śmierć skazani... Zorganizowano w czasie Świąt odczyty bluźniercze - tak wieczorami, bo wszystkie dnie poraz pierwszy były robocze... Największy nacisk łożą na młode pokolenie, wychowując je bez religji bez Boga...

Teraz wyobraźmy sobie, jaki tam los rodaków naszych!...

U NAS

O POMNIK CHRYSTUSA-KRÓLA, W Warszawie na placu Zbawiciela ma stanąć pomnik Chrystusa-Króla na podziękowanie Bogu za odzyskaną niepodległość. Zawiązano Komitet z J. E. Ks. Biskupem Szlagowskim na czele.

By ułatwić ludziom dobrej woli składanie ofiar, otwarto w Pocztowej Kasie Oszczędności konto czekowe Nr. 19.950. Adres Komitetu budowy pomnika Najśw. Serca Chrystusa Króla: Warszawa, ul. Moniuszki 3a.

ŚW. FRANCISZEK Z ASYŻU JAKO PATRON "AKCJI KATOLICKIEJ", Na X Zjeździe Katolickim w Poznaniu (wrzesień 1929 r.) Ks. L. Jarosz w referacie swoim p. t, "Pius XI Papież Akcji Katolickiej" wypowiedział między innemi i te słowa:

"Akcja Katolicka nie zadowala się typem zwykłego, przeciętnego katolika. Przeciwnie - pragnie ona powołać do czynu jednostki o jak najwyższem wewnętrznem wyrobieniu, pełnych ducha wiary i miłości Bożej,

ideałem jej apostoła jest postać św. Franciszka z Asyżu, patrona Akcji Katolickiej. On to - sam jeden - gorącością swej wiary, umiłowaniem Chrystusa i Jego Królestwa, głębokiem przejęciem się troską o dobro dusz, wywarł ogromny wpływ na swoje otoczenie, przekształcił umysły współczesnych, pociągnął ich za sobą, słowem przemienił cały świat".

"Nie każdy oczywiście może być apostołem w tak szerokich rozmiarach, jak św. Franciszek. Dla wielu jednak wskazaniem są słowa poety: "Czyń każdy w swoim kółku, co każe duch Boży, a całość sama się złoży",

UROCZYSTOŚCI KU CZCI NIEPOKALANEJ. W związku z 75 rocznicą ogłoszenia dogmatu Niepokalanego Poczęcia N. M. P, przez Papieża Piusa IX, odbywały się dnia 8 grudnia w różnych miejscowościach kraju, uroczyste akademje. Między innemi Kolegjum franciszkańskie we Lwowie w dniu tym urządziło również akademje ku czci Niepokalanej Matki. Salę przybrano bardzo pięknie, figura Matki Najśw. okolona zielenią kwiatów nadawała całości wygląd miły i uroczysty, (zob. rycinę.) Na program złożyły się pieśni polskie i łacińskie, a na dopełnienie tegoż jeden z kleryków wygłosił zajmujący referat o nauce i czci Niepokalanej w schizmatyckiej akademji w Kijowie. Kilku profesorów Uniwersytetu lwowskiego brało udział w urządzonej uroczystości.

Ku czci Niepokalanej