Kronika
Drukuj

Z RZYMU

SAMOCHÓD DLA OJCA ŚW. Włoska fabryka samochodów "Fiat" ofiarowała Ojcu św. piękne auto sześcioosobowe, najnowszego modelu, aby na niem urządzał wycieczki: niewola bowiem Papieży już nie istnieje. Wnętrze tego samochodu, wybite materją jedwabną, karmazynową, przyozdobione jest dużym medalem, przedstawiającym św. Krzysztofa, na zewnętrznych zaś stronach drzwiczek - umieszczone są herby papieskie.

SPODZIEWANE BEATYFIKACJE. W tym r. ukończone zostaną prawdopodobnie procesy beatyfikacyjne: Jana Don Bosco, założyciela Salezjanów († 1888) Gemmy Galgani († 1903), stygmatyzowanej z Lukki, jezuity de la Colombiere († 1682), duchownego kierownika św. Małgorzaty Alocoque; drugiego jezuity Pignatelli († 1811). Kanonizacji zaś doczekają się: bł. Robert kard. Belarmin i bł. Bernardetta Soubirous z Lourdes.

KONKORDAT POMIĘDZY WATYKANEM A PORTUGALIĄ. W czwartek 11 kwietnia został podpisany Konkordat pomiędzy Stolicą Apostolską a rządem portugalskim. Jest to już dziesiąty Konkordat po wojnie światowej.

O POLSKICH PIELGRZYMKACH U OJCA ŚW. - powiemy wiele w następnym numerze "Rycerza".

ZE ŚWIATA

ŚPIEWNIK SZKOLNY WE WŁOSZECH. Od pięciu lat w publicznych szkołach państwowych w Italji zawieszono krzyże i wykłada się nauka religji. W związku z reorganizacją nauki śpiewu w szkołach wydano specjalny śpiewnik, przeznaczony dla wszystkich szkół. Pomyślano także o tem, aby ten śpiewnik, obok pieśni narodowych, zawierał również śpiewy religijne, używane podczas nabożeństw kościelnych. Śpiewnik zawiera zatem 28 pieśni religijnych (Msza św. gregorjańska, pieśni na Boże Nar., na Wielkanoc, do Matki Boskiej i wyjątki z dzieł wybitnych kompozytorów), oraz 18 pieśni patrjotycznych. Ukazanie się śpiewnika w powyższej kompozycji spotkało się z żywem uznaniem społeczeństwa włoskiego. Wyraz temu dają odezwy nauczycielstwa i rodziców.

STATYSTYKA RELIGIJNA WĘGIER. Wydany niedawno "Katolicki Almanach Węgier" zawiera ciekawe dane o religijnym składzie ludności węgierskiej i o społecznej strukturze katolicyzmu węgierskiego. Według, ostatniego spisu ludności Węgry posiadają mieszkańców 7,945,878. Z tego 65,1 proc, przypada na katolików, a 27,5 proc. - na protestantów, z których trzy czwarte należy do wyznania kalwińskiego. żydzi stanowią 6,2 proc., a unici 2 proc. ogółu ludności. Liczba katolików wykazuje przyrost. Wśród ludności powyżej 60 lat katolicy stanowią tylko 61,5. proc. natomiast wśród dzieci poniżej 6 lat - 69,7 proc. Na 100 zamężnych kobiet przypada przeciętnie 362 dzieci. Jednakże przeciętna liczba wśród kobiet katolickich wynosi 372, a wśród kobiet grecko-katolickich nawet 410.

KOŚCIÓŁ KATOLICKI W KRAJACH PÓŁNOCNEJ EUROPY. W Skandynawji na 8 miljonów mieszkańców jest tylko 5.000-6.000 katolików, z tego w Szwecji 3.000, w Norwegji około 2.000. Liczba ta nie jest dokładna gdyż większą część katolików stanowią sezonowi robotnicy polscy i czescy.

W Danji na 3.400.000 mieszkańców jest 24.000-25.000 katolików, z tego 8.000 Polaków.

ŚW. TERENIA W EGIPCIE. W Kairze, mieście egipskiem, urządzono niedawno kaplicę ku czci św. Tereni z Lisieux. Cześć dla tej świętej rozeszła się nie tylko pomiędzy katolikami kairskimi, ale ściąga do jej ołtarza liczne rzesze mahometan i żydów. Ciągną do tego miejsca liczne pielgrzymki, choć minęło zaledwie dwa lata od otworzenia tej kapliczki. Ojcowie Karmelici, strażnicy kultu ku czci tej najnowszej świętej, myślą już o budowie większego kościoła, któryby mógł zmieścić te rzesze, rekrutujące się zarówno z wiernych, jak i już sporej ilości nawróconych za przyczyną św. Tereni innowierców.

POLAK RZEŹBI POMNIK KARDYNAŁA MERCIERA. Belgowie przystąpili do budowy drugiego już pomnika wielkiego patrjoty belgijskie z czasu wielkiej wojny, zmarłego w opinji świętości Kardynała Mercier. Pomnik wzniesiony będzie w katedrze mechlińskiej, a wykona go O. Efrem a Kcynia, polski Kapucyn, zamieszkały w stolicy Belgji Brukseli.

O. Efrem z Kcyni

O. Efrem a Kcynia nie jest obcym Rycerzowi Niepokalanej": on to bowiem, jeszcze jako kleryk w Krakowie, projektował rysunek dla okładki poczynającego życie "Rycerza"... Rysunek był naprawdę mocny, jako widzimy powyżej.

W nowem dziele - szczęść mu Boże!

NOWOCZESNA BUDOWA KOŚCIOŁA. W Cincinnati w Stan. Zjedn. przystąpiono do budowy kościoła katolickiego, który będzie miał 5 piętę; W podziemiu świątyni będzie się znajdowała sala parafjalna na 500 osób. nad nią na powierzchni ziemi właściwy kościół, a na trzech górnych piętrach zostaną umieszczone kancelarje diecezjalne i mieszkania dla pięciu księży. W każdą niedzielę w kościele tym będzie odprawianych dwanaście Mszy św., pierwsza o godz. 2-iej nad ranem dla pracowników dziennikarskich, policji itd. Architektura całej budowli ma charakter kościelny, nad wejściem do świątyni będzie się wznosiła wysoka wieża z dzwonem.

SMUTNY KONIEC MORDERCY KATOLIKÓW. Z Meksyku donoszą o rozstrzelaniu generała Paiomero Lopeza przez wojska rządowe. Do niedawna Lopez był gorącym zwolennikiem Callesa, a zawziętym wrogiem Kościoła katolickiego. Przeszło pięćset samowolnych wyroków śmierci wydanych przez Lopeza świadczy najlepiej o jego okrucieństwie. Przydomkiem jego było "Lopez morderca mas". Po przejściu do obozu wrogów powinęła mu się noga. Schwytany przez wojska rządowe, został rozstrzelany na mocy wyroku sądu polowego.

TRUDNOŚCI BEZBOŻNIKÓW ROSYJSKICH, Berlińskie pismo "Rui" donosi, iż w Moskwie odbyła się nadzwyczajna konferencja sowieckich wydziałów propagandy politycznej, zwołana dla omówienia zagadnienia walki z religją. Konferencje twierdziła, iż walka ta odbywa się w bardzo trudnych warunkach, gdyż nastroje mas ludowych nie sprzyjają wytworzeniu się trwałych prądów ateistycznych. Ogłoszone podczas obrad konferencji sprawozdanie związku "bezbożników" stwierdziło, iż związek ten napotyka w swej działalności na niechęć ze strony społeczeństwa. Gdy związek zwrócił się do pisarzy sowieckich z prośbą o współdziałanie w propagandzie przeciwko religji, olbrzymia większość pisarzy odmówiła współpracy pisarze odmówili również podpisania specjalnej odezwy, która z inicjatywy związku "bezbożników" wezwać miała ludność Rosji do "pokonania przesądów religijnych".

PAPIEŻ ZARZĄDZIŁ MODŁY ZA ROSJĘ. Papież zarządził, aby w kościele św. Teresy w Lisieux, gdzie za życia przebywała, codziennie odmawiano specjalną modlitwę za Rosję, "by nędza moralna we wschodniej Europie i północnej Azji zmniejszyła się".

"Wszyscy - tak brzmią słowa modlitwy - którzy tam usiłują dochować swej chrześcijańskiej wiary, są codziennie narażeni na najcięższe prześladowania. Systematycznie wystawia się ich na działanie głodu, straszliwych chorób i długich mąk, pośród mgieł i lodów, wśród nigdy niekończących się kar w ciemnych więzieniach".

(Urzędowe rosyjskie "Izwiestja" przytaczają statystykę "zdobyczy" na froncie antyreligijnym. W ciągu 1928 roku i pierwszego kwartału 1929, zamknięto w Rosji 354 cerkwie, 63 klasztory, 73 synagogi, przeszło 50 meczetów i 43 kościoły katolickie...)

NOWY TYGODNIK KATOLICKI W PEKINIE. Niedawno w Pekinie wyszedł pierwszy numer nowego tygodnika katolickiego, który ma tytuł "życie katolickie w Chinach". Podaje on ważniejsze wiadomości o charakterze religijnym z terenu -chińskiego i międzynarodowego. Część tego czasopisma drukowana jest w języku angielskim, część we francuskim, a najznaczniejsza w chińskim. Wszystkie wzajemnie się uzupełniają. Na czele pierwszego numeru znajduje się orędzie Ojca św. do narodu chińskiego.

U NAS

PRZED KONGRESEM EUCHARYSTYCZNYM W SOSNOWCU. Biskup Częstochowski Ks. Dr. Teodor Kubina, rozumiejąc jak ważnym i niezbędnym czynnikiem w pociąganiu klas robotniczych do Kościoła jest kult Najświętszego Sakramentu, zwołuje i w tym roku Kongres Eucharystyczny, tym razem do Sosnowca, na dzień 29 czerwca. Prezesem Komitetu przygotowawczego obrany został p. Vianney, dyrektor Huty na Piaskach, bliski krewny słynnego Proboszcza z Ars ks. Jana Vianney, który w roku jubileuszowym 1925 został wyniesiony na Ołtarze, jako święty.

PRZEWODNIK PARAFJALNY W KAMIONNIE. Wśród rozwijającej się coraz bardziej i coraz bujniej prasy katolickiej w Polsce, zaczynają zwracać na siebie uwagę również budzące się do życia pisma ściśle parafjalne. Dotychczas powstawały takie pisma po dużych miastach - obecnie mamy do zanotowania pierwsze może pismo parafjalne nie wielkomiejskie: "Przewodnik Parafjalny w Kamionnie" poczta Lochów.

Powodem, który skłania Ks. dziekana Wład. Lewickiego do zapoczątkowania tego wydawnictwa jest to, że - jak pisze w numerze pierwszym kwietniowym b. r. - "nie wszyscy przychodzą do kościoła na nabożeństwa, parafja bowiem jest rozległa, niektórzy mają do Kamionny 15 klm bocznej drogi. Często narzekają na chorobę, brak sił, ubrania...Dlatego "postanowiłem obok słowa żywego dawać Wam słowo pisane niemniej żywe i aktualne o tem, co u nas jest dobrego, lub mniej pożądanego - co być powinno dla pożytku Waszego osobistego, dla Waszych dzieci, dla Kościoła i Kraju całego."

Wśród dalszego tekstu zwraca nasza uwagę zapowiedź, że w dni powszednie Msza św. odprawia się o g. 8 rano, a do Spowiedzi można się dostać codziennie już o 6-tej rano. Mile brzmi taka notatka: "Dopóki nie będzie u nas Ks. Wikarjusza, wyjątkowo w okresie Spowiedzi Wielkanocnej o ile nie zachodzi nagły wypadek, może lepiej byłoby wzywać Kapłana do chorego, zwłaszcza na krańce parafji, po południu.

Parafia Kamionna liczy 7854 dusz. Kościół pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia N. M. P. "Rycerza Niepokalanej" pobiera Ks. dzieken Lewicki 203 egzemplarze. - Dlategośmy tak się o "Przewodniku" rozpisali.

ZGON BISKUPA-TUŁACZA. W nocy 14 kwietnia zmarł we Lwowie w 89 roku życia, 62 kapłaństwa, a 46 biskupstwa dawny biskup Wileński JE. Ks. Arcybiskup Karol Hryniewicki, Prześladowany przez rząd carski za gorliwe spełnianie obowiązków Pasterskich, jeszcze w roku 1885 zapędzony w głąb Rosji, po odzyskaniu wolności w pięć lat później, musiał wyjechać za granicę państwa rosyjskiego - więc osiadł wpierw w Tuchowie, a potem we Lwowie i... zabiegał troskliwie o budowę kościołów i kaplic we Wschodniej Małopolsce.

Abp Karol Hryniewicki

Słynął z miłosierdzia i skromne swoje dochody obracał prawie w całości na świadczenie przysług bliźnim. "Rycerzowi Niepokalanej" też raz po raz posyłał ofiarki... Pięknej Jego duszy należy się więc i od nas serdeczna modlitwa.