Kronika
Drukuj

Ze Rzymu

Rok Święty. Rzym, 29. 11. Odbyło się posiedzenie komitetu polskiego, zajmującego się sprawami, związanemi ze Świętym Rokiem. Przewodniczył prezes komitetu arcybiskup Cieplak. Ustalono, iż komitet Rzymski rozporządza na pierwszą dekadę maja 1500 miejscami dla pielgrzymów, z czego 850 miejsc zarezerwowano dla pielgrzymki z Górnego Śląska: pozostałe miejsca podzieli komitet krajowy." Na drugą trzecią dekadę maja komitet posiada do dyspozycji 6J) "miejsc; taką samą ilość miejsc zarezerwował komitet na" każda dekadę czerwca.

Komitet uprzedza wszystkich udających się prywatnie do Rzymu, iż znalezienie mieszkań w hotelach lub pensjonatach jest trudne i kosztowne, gdyż prawie wszystkie hotele i pensjonaty są już wynajęte hurtownie. Stosunkowo najprędzej liczyć będzie można na miejsca wolne w sierpniu.

Zainteresowanie "Rokiem Świętym" jest bardzo wielkie. Z Niemiec będzie przybywał co tydzień specjalny pociąg, wiozący 1.000 pielgrzymów. Podobno obecnie już zapowiedziano przyjazd ze Szwecji 15.000 pielgrzymów, oraz przybycie specjalnych okrętów pielgrzymów amerykańskich. (Lud Boż).

Długowieczność kardynałów. Pius X za czasów swego pontyfikatu postanowił, by corocznie w początkach listopada było odprawiane w Sykstyńskiej kaplicy żałobne nabożeństwo za kardynałów; zmarłych w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.

Do przepisu tego stosowano się w ciągu lat 20; w tym jednak roku nie było nabożeństwa dla tej prostej przyczyny, że od 1 sierpnia 1923 nie zmarł żaden z kardynałów.

Jest to tem godniejsze uwagi, że Święte Kolegjum wśród swych członków liczy kilku bardzo podeszłego wieku. Dziekanem z wieku, a zarazem z nominacji jest Kard. Vincenzo Vanutelli, rozpoczynający 89-ty rok swego życia: po nim idą liczący ponad osiemdziesiąt lat kardynałowie: Cagliero, Logue, Luson, Mendes, Bello i Begin, kardynał Elhre ro[z]poczyna 80-ty rok. Kardynał Andrieu dosięga 90; kardynałów liczących 70 lat posiada Święte Kolegjum dwudziestu.

Ostatnio doniosły telegramy" z Dublina: Zmarł ks. kardynał Logue, prymas Irlandji, zajmujący to stanowisko od r. 1887.

(Wiad. Arch. Warsz).

Ze świata

Wytrzeźwienie. Na szpaltach dzienników amerykańskich pojawiła się deklaracja słuchacze jednego z uniwersytetów, w której postanawiają one odtąd: ubierać się skromnie nie nosić sukien zbyt krótkich i bluzek bez rękawów, nie używać żadnych środków upiększających, jak karmin do ust, czernidło do brwi, puder itd. i nie palić papierosów.

Nawrócenia w Ameryce. W przeciągu ubiegłego roku szkolnego zanotowano na uniwersytecie w Nowym Jorku 45 nawróceń na katolicyzm; jest to liczba, jakiej dotąd nigdy nie osiągnięto. Powody tych nawróceń są najrozmaitsze. Niektóre z nich zapoczątkowały się przy sposobności zwyczaju studentów katolickich pociągania przyjaciół niekatolików na Mszę Św. w niedzielę. Inne nawrócenia znowu, to owoc konferencji religijnych, jakie urządza uniwersyteckie Stowarzyszenie katolickie. Studenci katolicy przyprowadzają na nie niekatolików, którzy pragną zbliżenia do katolicyzmu; to pragnienie jest zwykle pierwszym krokiem do nawrócenia. Po przejściu do Kościoła katolickiego zapisują się konwertyci do Stowarzyszenia Newman Club i pracują także nad rozwojem Kościoła, za przykładem wielkiego kardynała. (Lud Boż).

Katolicki zarząd miasta Londynu. D. 10 list. po tradycyjnym malowniczym pochodzie, w którym zazwyczaj olbrzymie tłumy biorą udział, i złożeniu przysięgi objął zarząd stolicą Anglji na rok lord major sir Alfred Biwern. On i jego dwaj zastępcy (szeryfowie) są katolikami.

Od czasu prześladowania katolików, rozpoczętego za Elżbiety, pierwszym lordem-majorem, katolikiem, był belgijczyk, naturalizowany w Anglji, sir Polidore de Kayser. W 1916 r. lordem majorem Londynu był również katolik sir William H. Dunn. (Wiad. Arch. Warsz).

Albo udają, albo dotąd nie znali masonerji. Dzienniki francuskie donoszą, że wśród tamtejszych masonów nastąpił rozłam. Część zgrupowała się około loży wielkiego wschodu, druga część uznająca zasady religijne pozostała przy loży Francji.

Amerykańska wielka loża, wskutek antyreligijnych tendencji międzynarodowej masońskiej, assocjacji oddzieliła się od niej i wielki mistrz amerykańskiej loży wypowiedział się przeciw usunięciu z rytuału imienia Boga, zarządzonego przez lożę wielkiego wschodu. (Zyc. i Prac.)

U nas

Sreb[r]ne gody Prezydenta Rzeczypospolitej. We wtorek 2. grudnia Prezydentostwo Wojciechowscy obchodził srebrne gody. - Rano o godz. 10 w kościele św. Aleksandra X. prałat Brzeziewicz celebrował nabożeństwo. Obecni byli m. in. kard. Kakowski i nuncjusz Lauri. W nabożeństwie brał udział skład całej nuncjatury, X. biskup Gall i kapelan Prezydenta X. Tokarzewski, rząd, ciała ustawodawcze, świat dyplomatyczny, generalicja władze municypalne i delegacje stowarzyszeń stołecznych.

Po nabożeństwie najbliższa rodzina złożyła życzenia, a przy wyjściu z kościoła delegacje obywatelskie ofiarowały Prezydentostwu chleb i sól.

Ojciec św. nadesłał pp. Wojciechowskim osobne błogosławieństwo z okazji jubileuszu.

Bluźniercza prowokacja. Fabryka mydła, żyda O. Bohm-Ofenbacha w Podgórzu pod Krakowem wpadła na .pomysłowy" sposób reklamowania swych wyrobów. Mianowicie na swych mydełkach toaletowych wyciskała z jednej strony krzyż, z drugiej zaś. wizerunek Matki "Boskiej Niepokalanego Poczęcia, jako markę ochronną. Ta niesłychana profanacja doszła jednak do wiedzy Ks. Biskupa Sapiehy, na którego interwencję władze policyjne przeprowadziły rewizję w owej fabryce i skonfiskowały cały zapas owych mydełek. Oczywiście cała sprawa zostanie przekazana prokuratorji, a nadto miejskie władze przemysłowe prowadzą dochodzenia na własną rękę. - Bez wątpienia nikt z dobrych Katolików nie weźmie już do ręki mydła z tej bluźnierczej fabryki.

Dzień Niepokalanego Poczęcia w Grodnie przeszedł bardziej uroczyście niż zwykle. W dniu tym bowiem wszyscy członkowie Milicji Niepokalanej przystąpili do Stołu Pańskiego, o godzinie 9 podczas uroczystej Mszy św. odprawionej na intencję Milicji Niepokalanej odbyło się uroczyste ogłoszenje kanonicznej erekcji Mjlicji Niepokalanej w Grodnie przy Kościele OO. Franciszkanów poprzedzone mową okolicznościową Przew. O. Gwardjana Maurycego Madzurka. Publicznie też i wspólnie odbyło się odnowienie aktu poświęcenia się Niepokalanej Dziewicy. W dniu tym został także poświęcony pierwszy wspaniały sztandar Milicji Niepokalanej, należący do Koła dziewcząt. Wszystkich tych obrzędów dopełnił wspomniany wyżej, O. Gwardjan, proboszcz tutejszej parafji, O. Maurycy.

Oddanie domu przy Al. Szucha Nr 10 na Nuncjaturę Apostolską. W środę 4 listopada o godz. 12 cały Episkopat Polski przybył do pałacu Nuncjatury Apostolskiej i tu Jego Eminencja Kardynał-Prymas Dalbor w otoczeniu wszystkich Biskupów diecezjalnych uroczyście przeczytał akt oddania na wieczne czasy tego pięknego pałacyku, który wierni całej Polski na czele ze swymi pasterzami ofiarują Ojcu Świętemu na Nuncjaturę Apostolską.

J. Ek. Najdostojniejszy Nuncjusz Apostolski Arcybiskup Efezu, Monsignor Wawrzyniec Lauri serdecznie dziękował Episkopatowi i wiernym za ten wspaniały dar dla Stolicy Apostolskiej.