Kronika
Drukuj

Ze Rzymu

Dyspenza papieska dla pielgrzymów. Dekretem z 13 listopada ub. r.. Ojciec św. udzielił dyspensy od postu i abstynencji na czas podróży do Rzymu i z powrotem tym pielgrzymom, którzy przybędą w Roku Świętym.

Papież przeciw zbytkowi kobiet. Z okazji odczytania dokumentów tyczących kanonizacji Błogosławionej Zofji Barat założycielki zakonu Serca Jezusowego, Papież wygłosił mowę, w której zwrócił się w ostrych słowach przeciw marnotrawstwu i gonitwie za zbytkiem, uprawianym przez kobiety z bogatych sfer społecznych. Ta gonitwa kobiet za zbytkiem - mówił Papież - jest charakterystyczną dla czasów dzisiejszych i dla powojennych sfer towarzyskich, które nie mają żadnej tradycji i oddają się tylko przyjemnościom. Papież w końcu wezwał zakonnice Sercanki, aby w swej pracy wychowawczej starały się wśród młodych kobiet i dziewcząt tępić te wady.

Zamkniecie stowarzyszenia masońskiego w Rzymie. Prasa rzymska donosi o zwinięciu stowarzyszenia Giordana Bruna i zamknięciu jego lokalu. Masońskie to towarzystwo wyróżniało się specjalną (nawet wśród wolnomularzy) nienawiścią do Papiestwa. Ono to organizowało słynne obchody ku czci - Giordana Bruna i Ferrera, które się z manifestacji przemieniały w ordynarną hecę przeciw Papiestwu i Kościołowi.

Zamknięcie masońskiego stowarzyszenia jest tem dziwniejsze, że jeszcze przed kilku miesiącami zapewnili Jego kierownicy: "Przeczekamy, że naszej walki z dziedzicznym wrogiem ludzkości nie zaprzestaniemy". I jeszcze niedawno kolportowała prasa włoska wiadomość, jakoby to towarzystwo miało zamiar urządzenia olbrzymiej demonstracji Rzymu przeciw zapowiedzianemu - na rok 1925 jubileuszowi. W dniu 16 listopada nastąpiło zamknięcie lokalu.

"Przew. Kat."

Ze świata

Wzrost katolicyzmu. W ostatnich 100 latach liczba katolików w Szwecji i Norwegji podniosła się z 10 do 5.147; w Danji - ze 100 do 8.170. W Holandji z 350 tys. do 1.900 tys. W Japonji i Korei (mimo, że wolnością cieszą się katolicy dopiero od lat 30) z 10 tys. do 170.600 wiernych. W Kanadzie z 6 biskupów, 30 kapłanów i 500 tys. wiernych - do 38 Biskupów, 6 wikarjuszów Ap., 3 miljonów wiernych. W Stanach Zjednoczonych z 9 diecezji i 400 tys. wiernych do - 16 arcybiskupów, 93 biskupów; 21.130 kapłanów i 17.855 tys. wiernych. W Australji w r. 1922 był tylko jeden kapłan dla Irlandczyków deportowanych przez władze angielskie; dziś jest 15 biskupów 1.200 tys. wiernych. Głos. Nar.

Przeciw wrogim organizacjom. Biskupi katoliccy i słowaccy wydali wspólny list pasterski, zabraniający wszystkim proboszczom katolickim dopuszczenia do Kościoła katolików, którzy należą do organizacji wrogich Kościołowi.

U nas

Dar Ojca św. dla p. Prezydenta Rzeplitej. Prezydent Rzeczypospolitej przyjął w pałacu Belwederskim J. E. Msgn. Lauri, Nuncjusza apostolskiego na audjencji prywatnej, podczas której Nuncjusz, z polecenia Ojca Św., wręczył p. Prezydentowi Rzeczypospolitej wraz z listem odręcznym Jego Świątobliwości 2 medale złote, które w r. 1900 Papież Leon XII. po zakończeniu roku świętego, stosownie do zwyczaju, zamurował w t. zw. "świętych wrotach" Bazyliki św. Piotra w Rzymie.

Ojciec św., przy tej okazji, na pamiątkę rozdaje medale osobom, które chce specjalnie wyróżnić. Ponieważ medali takich szczero-złotych o wysokiej artystycznej wartości przedstawiających ceremonję otwarcia i zamknięcia "wrót świętych" bywa tylko 12, przeznaczenie 2-ch dla p. Prezydenta Rzeczypospolitej jest dowodem ojcowskiej miłości, z jaką się Ojciec św. odnosi do Polski.

W liście odręcznem Ojciec św. w szczególnie gorących słowach udziela swego błogosławieństwa apostolskiego p. Prezydentowi Rzeczypospolitej, jego rodzinie oraz całemu narodowi polskiemu.

"Gaz. Kasz."