Kronika
Drukuj

Ze Rzymu

Ratyfikacja konkordatu w Rzymie. W dniu Św. Stanisława Papież Pius XI ratyfikował konkordat, zawarty pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzeczypospolitą polska.

Kardynał Kakowski u Ojca św. Arcybiskup warszawski ks. kardynał Rakowski przyjęty został na posłuchaniu u Ojca św.

Ojciec św. o sądownictwie polskiem. Ojciec św. podniósł na audjencji w dłuższej rozmowie z prezesem najwyższego trybunału administracyjnego prof. dr. Różyckim wielkie znaczenie sadownictwa w każdem a tem bardziej w nowo budującem się państwie, podniósł chlubną działalność sądownictwa polskiego i zakończył: "Udzielam z całego serca tobie i wszystkim twoim kolegom, sędziom polskim, błogosławieństwa dla waszej dalszej pracy. "

Portret Ojca św. wykonany przez polskiego artystę. Ojciec Święty pozował znakomitemu polskiemu artyście - malarzowi Stanisławowi Kotwicz - Gilewskiemu do portretu, który obecnie został wykończony. Ojciec św. wyraził zadowolenie z pracy polskiego malarza, wykonanej z wielkim artyzmem. Obraz przedstawia Papieża w naturalnej wielkości, siedzącego na tronie w rokiecie z beretem z czerwonego aksamitu. Podobieństwo jest zupełne, kolorystyka żywa i harmonijna.

P. Kotwicz - Gilewski, urodzony w Polsce w roku 1895. malował już portret Księcia Biskupa Sapiehy, który to portret został umieszczony w Muzeum Narodowem w Krakowie.

Wymalowany ostatnio portret Ojca św. zostanie podarowany Nuncjaturze Apostolskiej w Warszawie, gdzie obecny Papież był pierwszym od chwili powstania państwa polskiego przedstawicielem Watykanu.

Pogrzeb polskiego malarza ś p. Jana Styki. W Rzymie odbył się pogrzeb ś. p. Jana Styki. Po uroczystej Mszy św. odprawionej w kościele św. Stanisława, zwłoki przewieziono na cmentarz do Verano i tam tymczasowo pochowano.

Ze świata

Hołd uczonego protestanta dla Kościoła katolickiego. Profesor Hoffman Nickelson, który naucza we wszechnicy Harwardzkiej (w Ameryce Północnej) ogłosił artykuł, w którym stwierdza, że tylko Kościół katolicki jest jedyne m możliwem Stowarzyszeniem Narodów. że tylko Kościół może rozwiązać sprawę społeczną, że tylko Kościół zapewnia świętość małżeństwa i stałość rodziny, że tylko Kościół zdoła uratować zagrożoną cywilizację, że tylko Kościół poddaje rozumowi ludzkiemu "najlepsze" rozwiązania trudności. W końcu pisze: Streszczam się. Tylko istnienie papiestwa wlewa w nas otuchę, że nastąpi porozumienie międzynarodowe. Kościół ma wielkie słowo do powiedzenia o sprawiedliwości społecznej. Bez Kościoła walka o własność prywatną i o świętość małżeństwa byłaby beznadziejną."

Tak mówi protestant.

Byli pastorzy anglikańscy katolickimi kapłanami. W Londynie, w kościele XX. Oratorjanów, ks. biskup Butt wyświęcił na katolickich kapłanów trzech pastorów protestanckich, na łono Kościoła nawróconych: XX. Kilburn, Holland i Matthews. Killburn był proboszczem w mieście Horton, a Holland był jego wikarym. Kościół był przepełniony protestantami - zwolenikami zbliżenia się do Kościoła katolickiego.

Nawracanie Japończyków w Brazylii. Po zamknięciu drogi do Stanów Zjednoczonych północnej Ameryki, Japończycy emigrują do Brazylji. Z listu misjonarza japońskiego Ks. Nakamura dowiadujemy sie ciekawych szczegółów o pracy nad nawracaniem Japończyków.

Rocznie przybywa do Brazylji ponad 1000 Japończyków. Zajmują się głównie pracą rolną i owocarstwem, Rozsiani między katolickimi Portugalczykami okazują dosyć dużą skłonność do przyjęcia naszej wiary świętej. Sam Ojciec św. zwrócił się do rządu japońskiego, aby przysłał do Brazylji katolickiego księdza, mówiącego po japońsku. Rząd przysłał właśnie wspomnianego wyżej ks. Nakamura. - Pisze on. że ma już 350 gorących katolików, a liczba katachumenów (uczących się katechizmu) jest dużo większa.

Nie chcą dzieci dawać djabłu. Bolszewickie pismo "Młot" w jednym z ostatnich numerów zamieszcza opis "czerwonych chrzcin".- które w języku sowieckim nazywają się "oktiabrynami". Uroczystość ta odbyła się we wsi Borsuczyny z udziałem przeszło 100 osób, według następującego ceremonjału. Najpierw odegrano marsz i odśpiewano marsyljankę białoruską(?) a na zakończenie odbyło się bezpłatne przedstawienie. Korespondent "Młota" dalej ubolewa, że kiedy niektórzy z obecnych na uroczystości "oktiabryn" chłopów z sąsiednich wsi wyrazili życzenie, aby i u nich podobne uroczystości częściej się odbywały, zostali zakrzyczani przez swoich sąsiadów, że nie chcą "swych dzieci djabłu oddawać w zęby".

Poświęcenie ambasady polskiej w Paryżu. W Paryżu odbyło się w obecności przybyłego z Warszawy min. Bertoniego otwarcie nowego lokalu ambasady" polskiej w Paryżu. Poświęcenia lokalu dokonał ks, Szymbor przyczem wygłosił piękną mowę. życząc ambasadzie polskiej. aby była ośrodkiem pokojowego rozwoju stosunków pomiędzy narodami Europy. ("Oaz. Kasz.").

Odkrycie starochrześcijańskich katakumb w Północnej Afryce.

W okolicach Kartaginy w starożytnem mieście Hadnunetum odkryto niezmiernie ciekawe wykopaliska starochrześcijańskich katakumb. W katakumbach tych znaleziono groby przeszło 15.000 chrześcijan.

Dotąd odkopano pięć katakumb, zawierających 236 galeryj łącznej długości pięciu kilometrów. Pewna część grobowców pochodzi z drugiej połowy I-go wieku naszej ery., reszta z II-go i III-go wieku. Na grobach spotyka się prawie te samą ornamentację symboliczną, co i w katakumbach rzymskich, a wiec gołębia, palmę, Dobrego Pasterza, kotwicę i t. d.. Napisy na nich mają duże znaczenie apologetyczne, bo dowodzą, że w Kościele już od najdawniejszych czasów modlono się za umarłych i wierzono w sakramenta. ("Głos Nar.").

Za co karzą bolszewicy. W Odessie zapadł wyrok przeciw ks. Aszbergowi skazujący go za utrzymywanie tajnych (bo urzędowe szerzą niemoralność) ochronek dla dzieci polskich na 3 lata więzienia, inni księża K otrzymali niższe kary więzienne.

Biskup zagrożony przez socjalistów. Prawdziwie meksykański wypadek zdarzył się w Aquas Calientes. gdzie siedmiu uzbrojonych socjalistów, po przerwaniu połączenia telefonicznego wtargnęło do pałacu biskupiego, i chciało zmusić biskupa Valdespinos. by wyrzekł się wiary katolickiej i został socjalistą, gdyż jak mówili. "Chrystus był

pierwszym socjalistą". Kto wie do jakich gwałtów byłoby doszło gdyby nie ludność miasta, która widząc pałac biskupa obstawiony przez podejrzane indywidua, zaczęła zbierać się tłumnie, wobec czego zbyt krewcy krzewiciele nauki Marksa zrzekli się swej osobliwej "misji" i czemprędzej się ulotnili.

Ks. Dmowski skazany .na śmierć przez bolszewików. Z Moskwy. donoszą, że ks. Dmowski, proboszcz jednej z parafji piotrogrodzkich został skazany na śmierć.

Ile wydały Sowiety pieniędzy na propagandę na Bałkanie? "Daily Mail", w związku z wypadkami sofijskimi. przypomina, że na początku bieżącego roku Zinowjew wysłał z Moskwy na Bałkan 400.000 funt. szterl.. oraz list. w którym wyraża nadzieję że z tak poważną sumą można oczekiwać jak najlepszych skutków propagandy.

U nas

Nawrócenie prawosławnego duchownego. Biskup łucki. ks. Dubowski. dokonał przyjęcia na łono Kościoła katolickiego, jednego z okolicznych duchownych prawosławnych. Dargalewskiego, który razem z rodziną swoją przyjął katolicyzm. Jednocześnie z tym duchownym przeszli na łono katolicyzmu liczni parafianie z tej wsi. z której on pochodził.

Baczność przed sekciarzami. "Wiadomości Arch. Warszawskiej", ostrzegają. że po domach w Warszawie i na prowincji chodzą liczne kwestarki, zbierające ofiary pieniężne na "misje" niby katolickie: w rzeczywistości są to wysłanniczki adwentystów lub innych sekciarzy. które po otrzymaniu datku wręczają różne broszurki i pisma sekciarskie.

Ocalony przez medalik Matki Bożej. W gimnazjum imienia Lelewela w Wilnie podczas egzaminu z. matematyki do siedzącego na katedrze dyrektora Biegańskiego zbliżył się uczeń Lucjan Ławrynowicz trzymając w jednej ręce granat, w drugiej rewolwer i rozpoczął przemowę. Kiedy dyrektor mu przerwał padł strzał i dyrektor upadł na podłogę brocząc krwią. Do Ławrynowicza doskoczył uczeń Bończa - Osmołowski i powalił go na ziemię usiłując obezwładnić. Podczas. szamotania się Ławrynowicz zerwał zapalnik granatu. Nastąpił wybuch.

Ławrynowicz został zabity. Stojący obok prof. Jankowski padł równie, śmiertelnie ranny w brzuch. Osmołowski natomiast jest nietknięty, a ocalenie swe przypisuje temu. że w kieszeni miał medaljonik , Matki Boskiej przywieziony dopiero co z Rzymu, dokąd jeździł z wycieczką młodzieży.