Kronika
Drukuj

Ze Rzymu

Pius XI w liście o nawróceniu Rosji. Pius XI w liście do Fidelisa Stotzingena, opata i prymasa Benedyktynów, zjednoczonych w sprawie Wschodu bizantysko-słowianskiego, wyraża przekonanie, że zakon benedyktyński posiada szczególniejsze warunki do przeprowadzenia dzieła apostolatu na Wschodzie w celu pogodzenia z Kościołem różniących się braci. Papież nawołuje zakonników do modlitwy i przygotowania się do misji wśród narodów Wschodu, oraz poleca najzdolniejszych przysyłać na studja do Instytutu Wschodniego w Rzymie. Papież oznajmia wiernym, że w najbliższym czasie będzie założone zgromadzenie zakonne obrządku wschodniego, którego klasztory zakładane będą w Rosji dla jej nawrócenia.

"Życie i Praca".

Przeniesienie zwłok Leona XIII. Zapowiedziano w Rzymie uroczyste przeniesienie zwłok papieża Leona XIII z Bazyliki św. Piotra do kościoła św. Jana Laterańskiego, w którym za swego życia Leon XIII wzniósł sobie nagrobek, polecając tam się pochować. Uroczystości te zapowiadają się imponująco, ponieważ będzie to od czasu Piusa IX, pierwszy pogrzeb papieża, przechodzący przez Rzym.

"Gon. Kal".

Komitet dla przyjmowania polskich pielgrzymów w Rzymie. W Rzymie utworzył się specjalny Komitet dla przyjmowania pielgrzymów polskich, którego prezesem został ks. Arcyb. Cieplak. W skład Komitetu wchodzą: rektorowie kollegjów i hospicjów polskich, Ojciec Jagalla, rektor kollegjum polskiego, ks. Niemczewski, rektor hospicjum, ks. Filipski, superjor Zmartwychwstańców, prałat Florczak, rektor kościoła św. Stanisława, ks. Ziemski, jako sekretarz Komitetu, oraz konsul Brodzki, jako prezes Komitetu, przedstawiciel Chrzanowski i sekretarz poselstwa w Kwirynale Siemiradzki.

Czarny gość w Watykanie. Książę regent Etyopji Taraffi w podróży swej po Europie zaczepił również o Rzym i przy tej sposobności złożył wizytę Ojcu świętemu. Egzotycznego gościa ze świtą przywiozło do Watykanu pięć automobilów. Kompanja honorowa ze sztandarem i orkiestrą prezentowała przy wejściu broń, wysocy dostojnicy Kościoła poprowadzili regenta do sali Małego Tronu, gdzie Ojciec św. nań już oczekiwał. Następnie złożył książę wizytę kardynałowi sekretarzowi stanu Gasparr’emu.

Ze świata

Biskup z Kremony w sprawie mód. Ks. Biskup z Kremony we Włoszech, Gazzani w odezwie do chrześcijańskich niewiast tak się wyraża: "...Nieprzystojna moda obnażania rąk powyżej łokcia i skracania sukien jest występkiem przeciwko prawu moralności i naturalnej wstydliwości, jest zbezczeszczeniem godności niewiasty... Na każdem miejscu jest to winą a już w kościele to i profanacją i świętokradztwem".

Księża bez żadnych względów na osoby mają nie dopuszczać do Sakramentów św. niewiasty i dzieci przystępujące w ubraniu nieprzyzwoitem.

K. I. P. A.

Ile jest na świecie katolików? Wedle przybliżonych obliczeń statystycznych, jedna trzecia część ludzkości, tj. około pół miljarda należy do chrześcijan, z czego połowa wypada na katolików. Wogóle katolicyzm obejmuje około 20 proc. całej ludzkości. Najliczniejsi po chrześcijanach są ilościowo wyznawcy Konfucjusza (15 proc. ludzkości), później idą Bramini i Mahometanie (po 13 proc). Kościół katolicki rządzi ćwierć miljardową rzeszą wiernych za pomocą hierarchji, złożonej z 934 biskupów rzeczywistych, 218 arcybiskupów, 610 biskupów "in partibus" lub wikarjuszy apostolskich. Od początku pontyfikatu Piusa XI kreowano 11 nowych siedzib biskupich i arcybiskupich. Kardynałów jest obecnie 66 (33 Włochów 33 cudzodziemców).

Pielgrzymki w Lurd. "Les Annales de Notre Danie de Lourdes" podają szczegóły i cyfry pielgrzymów za r. 1923. Pielgrzymki djecezjalne i cudzoziemskie były liczniejsze, jak lat poprzednich. Pielgrzymki francuskie przeszły ilość 201,802. Pielgrzymki cudzoziemskie 47,000. W cyfrach tych nie są objęci pielgrzymi, samotnie przybywający.

"Przeg. Kat".

O stare marki pocztowe. Ks. N. Brixhe ze zgromadzenia misjonarzy w Leodjum (Belgja), zajmującego się nawracaniem pogańskich murzynów w Kongo belgijskiem (Afryka środkowa), zwraca się z prośbą o wspomaganie tego dzieła przez nadsyłanie używanych marek pocztowych, z których sprzedaży osiągnięty fundusz idzie na szerzenie wiary pomiędzy czarnymi. Ze źródła tego zgromadzenie misjonarzy osiągnęło obecnie około 17,000 franków rocznie, a suma ta przyczynia się w znacznej mierze do utrzymania pięciu osad, dwudziestu osiem kapliczek i szpitala w Afryce Środkowej. Ktoby zechciał przyjść z pomocą temu miłosiernemu dziełu, niech posyła używane marki pocztowe wprost pod adres: Oeuvre des Timbres, Grand Seminaires, Liege (Belgique).

Najstarszego człowieka na świecie znaleziono w Bułgarji. Jest nim wieśniak liczący około 166 lat. Kiedy kilku dziennikarzy przybyło do niego, by sprawdzić pogłoski o jego długowieczności, starzec orał pole wołami. Powiada on, że nigdy nie chorował. Nie był żonaty, a żywi się głównie jarzynami, które sam hoduje i koziem mlekiem. Z zawodu był ogrodnikiem uprawiającym "bukczy", to jest melony i arbuzy. Własności nigdy nie posiadał, gdyż nie chciał mieć kłopotu, jak mówił dziennikarzom. Dlatego także rodziny nie zakładał. Z zarobków brał dla siebie tyle, ile wymagała konieczność, resztę oddawał potrzebującym, których, jak mówił, nigdy nie brakło; chociażby żył jeszcze sto lat, to nie zdoła wszystkich zadowolić.

"Drużyna"

U nas

Adoracja Przenajśw. Sakramentu. Wilno, d.17.VII. 24. Dzięki gorliwości braci i sióstr III. zak. św. Franciszka, członków Straży Honor. Najśw. Serca Jezusowego, odbyła się w kościele PP. Wizytek w czasie czterdziestogodzinego nabożeństwa, z 28 na 29-ty czerwca, nocna adoracja Najśw. Sakramentu. Budujące było zachowanie się tych czcicieli Bożego Serca! Czterech braci ubranych w komże i cztery siostry w białym stroju, kolejno adorowali naszego Zbawcę i Pana. Także i wierni zgromadzili się dość licznie. Ufać więc można, że ten dowód żarliwej miłości niezmiernie podobał się Bogu i zabliźnił może niejedną ranę, zadaną grzechami Jego Najśw. Sercu. Daj Boże! by liczba, podobnie gorących dusz, coraz bardziej wzrastała, ściągając łaski i błogosławieństwa Najśw. Serca na ziemię naszą i świat cały. - Prosimy usilnie o zamieszczenie tego szczegółu w "Rycerzu Niepokalanej".

P.P. Wizytki.

Wykopaliska z przed czterech tysięcy lat znaleziono pod Krakowem. W Modlnicy pod Krakowem odkryto 15 ziemianek zamieszkałych, mających 82 metry głębokości o średnicy przeszło 1.50 m. W ziemiankach tych znaleziono liczne wyroby kamieniarskie. Typ osady jest bardzo pierwotny. Narzędzia wykopane są niemal wyłącznie z krzemienia. Wiek tych wykrytych wykopalisk obliczają na 2000 lat przed narodzeniem Chrystusa. Znaleziony materjał został odesłany do muzeum archeologicznego Polskiej Akademji Umiejętności. ("Lud Kat.")