Kronika
Drukuj

Ze Rzymu

J. E. KS. ARC. TWARDOWSKI OTRZYMAŁ PALIUSZ

Dnia 3 grudnia w Rzymie. Jest to oznaka władzy arcybiskupiej. Ceremonii dokonał kardynał Bisleti w asystencji prałata Respigiego i Dantego. Ks. prałat Florczak i ks. Jagałła byli urzędowymi świadkami. Obecnymi byli też ks. biskup Przeździecki, hr. Skrzyński, poseł polski przy Watykanie, i wiele innych prałatów i księży polskich. (P. K.)

OJCIEC ŚW. P. PREZYDENTOWI RZPLITEJ

Papież wręczył ks. kardynałowi Kakowskiemu w czasie jego pobytu w Rzymie medal ze swoim wizerunkiem, ofiarowanym przez papieża p. Prezydentowi Rzeczypospolitej. Zaznaczyć należy, że medale tego rodzaju ofiarowuje Ojciec Święty tylko głowom panującym. (L.K)

Ze świata

ANGLIA ZBLIŻA SIĘ DO KOŚCIOŁA

Pragnienie powrotu do św. Matki Kościoła katolickiego coraz częściej ukazuje się w czasopismach i dziennikach. Ostatnio jeden z najpoczytniejszych dzienników angielskich "Times" omawia bardzo rzeczowo i bezstronnie możliwość połączenia z Kościołem rzymskokatolickim.

NAWET PORTUGALJA WSPIERA MISJONARZY

Parlament zatwierdził osobną ustawę mocą której: 1) Kapłani, pracujący w misjach, znajdujących się pod protektoratem Portugalii, otrzymują rocznie po 900 esc.

2) Po każdym trzechleciu pracy misyjnej, kapłani mają prawo do 6-miesiącznego odpoczynku w kraju. Za ten okres czasu otrzymują w dwóch ratach całoroczną swą pensję.

3) Po każdych ośmiu latach pracy na misjach, uposażenie ich wzrasta o 25 proc. Po 30 latach pracy mają prawo do emerytury płatnej w ilości 900 esc. rocznie. Jeżeli zaś pracują nadal, to z każdym rokiem pensja ich wzrasta o 10 proc. rocznie.

4) Wszyscy misjonarze, udający się na misje lub powracający z misji do kraju, mają prawo na bezpłatny przejazd I-szą klasą w pociągach i na okrętach.

PIERWSZA LITURGICZNA UROCZYSTOŚĆ BŁOG. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS

W kaplicy Karmelu w Lisieux odbyła cię uroczystość bł. Teresy od Dzieciątka Jezus dn. 30 września br. Tłum pobożnych zapełniał nawy. Msgr. Ceretti, nuncjusz apostolski, odprawił Mszę świętą i był na nieszporach z biskupami Chauvin i de Guebriant, superiorem misji zagranicznych i licznymi prałatami. (P.K.)

27 KONGRES EUCHARYSTYCZNY

27 Kongres Eucharystyczny odbędzie się w Amsterdamie od 22 do 27 lipca.

MUSSOLINI PRZECIW NIEMORALNOŚCI

Energiczną walkę prowadzi rząd Mussoliniego we Włoszech przeciw wydawnictwom, ilustracjom, przedstawieniom teatralnym i kinom szerzącym rozluźnienie obyczajów. Niedawno z tego powodu w Turynie 27 pań powędrowało z balu do więzienia na 10 dni.

- Jakżeby się i u nas przydały takie prawa!

PIERWSZY BISKUP HINDUSKI

W Kalkucie otrzymał niedawno sakrę biskupią pierwszy hinduski z krwi i kości ks. Roche.

NOWE KATAKUBMY

W okolicach Londynu kapitan marynarki S. Gross odkrył starożytne katakumby z czasów cesarstwa rzymskiego. Ściany i górna część katakumb wyłożona jest ciosanym kamieniem, w wielu korytarzach ozdobionym mozaiką i rzeźbą. Brytyjskie muzeum (British Museum) wysłał dla dokładnego zbadania tych niezmiernie cennych odkryć swych najzdolniejszych ekspertów. (P. K.)

KRWAWE ŻNIWO BOLSZEWIKÓW

Wedle zestawień statystycznych liczba osób wymordowanych wyrokiem władz bolszewickich przedstawia się następująco wedle zawodów: Biskupów (prawosławnych) 28, duchownych 1219, profesorów i nauczycieli 6000, doktorów 9000, oficerów 54 000, żołnierzy 260 000, policjantów 70 000, robotników 193 000, chłopów: 845 100. (L. k.)

STRASZNA KATASTROFA WE WŁOSZECH

W Alpach pergamońskich we Włoszech na wysokości 2000 m znajduje się jezioro Gleno. Aby zapas jego wód powiększyć, a następnie użyć ich do wytwarzania siły elektrycznej, zbudowano wysoką tamę. W ostatnich jednak tygodniach wskutek deszczów wody jeziora wezbrały i zerwały tamę, po czym cała niezmierna masa wody runęła w dolinę. Siła wody była tak gwałtowna, że wszystko po drodze zmiatała z powierzchni, zatapiając prawie całą ludność.

Zginęło kilka tysięcy ludzi, nie licząc innych strat. Także i z innych okolic Włoch dochodzą wieści o klęskach spowodowanych powodziami. Na skutek pierwszych zaraz wiadomości papież przesłał dla ofiar 25 tys. lir, zaś biskup z Bergamo 15 000 lir.

ODRODZENIE RELIGIJNE WE FRANCJI

Ks. Fromantin przedstawił na zebraniu w Paryżu przebieg odrodzenia religijnego we Francji. Między innymi opowiadał, że przed 70 laty w parafii St. Germain, gdzie obecnie on sam jest proboszczem 3 tylko mężczyzn przychodziło jeszcze do kościoła. Religią na ogół gardzono. Dopiero X. Lacordaire, Montalambert, Gratry, Ozanam i inni rozwiali przy łasce Bożej przesądy i dziś kościoły paryskie nie mogą pomieścić w niedziele tłumów przeważnie z inteligencji. Notariusze, sędziowie, adwokaci, lekarze nie opuszczają niedzielnej Mszy św. Od inteligencji odrodzenie ducha katolickiego zeszło do niższych warstw społecznych. Organizacje młodzieży zwłaszcza po parafiach paryskich są już tak liczne, że przerażają swą ilością wrogów Kościoła. I co najważniejsze młodzież ta pozostaje już wierną wierze św. na całe życie. Modli się i praktykuje, tworząc później rozwijające się organizacje katolickich mężczyzn. To samo rzec trzeba o męskiej młodzieży akademickiej, która ma już swoje rekolekcje w W. Poście, a do Komunii św. wielkanocnej przystępuje razem gremialne, w grupach dochodzących tysiąca ludzi. Unie katolickie zawodowe organizują w Paryżu setki, nawet tysiące robotników i pracowników. Jest unia katol. kolejarzy, metalowców, urzędników bankowych, pocztowych, giełdkowych, panien sklepowych i kto by tam zdołał wszystkie zliczyć i wymienić.

- A u nas?... Zacofaną najbardziej w rzeczach wiary jest przeważnie zepsuta tzw. inteligencja.

Czy to nie wstyd? (P.Z.M.)

U nas

HOJNA FUNDACJA OBYWATELKI POLSKIEJ

Niezwykle hojny dar złożyła na uniwersytet w Wilnie p. Umiatowska, który wynosi 57 tys. funtów szterlingów. Na naszą walutę wynosi to prawie trylion marek.

NAWRÓCENIE KS. FARONA

W numerze wrześniowym ubiegłego roku zamieściliśmy wiadomość że ks. Faron, wikariusz z Wiśnicza został wyklęty i przystąpił do tak zw. Kościoła narodowego. - Lecz opamiętał się i zawrócił już z błędnej drogi i złożył następujące oświadczenie:

"Ja, niżej podpisany, bawiąc obecnie na rekolekcjach we Lwowie, a poznawszy swój błąd, oświadczam publicznie, iż z kościoła narodowego wystąpiłem, jego działalność potępiłem, za zgorszenia z tej racji dane parafian przepraszam i życzę im rychłego ze mną powrotu do Kościoła rzymskokatolickiego. Ks. biskupa tarnowskiego oraz ks. biskupa sufragana najpokorniej za swe wykroczenia publicznie przepraszam".

Lwów, d. 18 listopada 1923.

Ks. W. Faron.