Kronika
Drukuj

Ze Rzymu

Marynarze angielscy u Papieża. W sali klementyńskiej odbyła się zbiorowa audiencja 300 marynarzy angielskich, należących do eskadry, stojącej w Neapolu. Po przemowie serdecznej, Ojciec św. udzielił błogosławieństwa, rozszerzając takowe na całą ich ojczyznę i dom panujący, wspominając serdecznie parę monarszą. Wskazawszy marynarzom fresk w sali klementyńskiej, przedstawiający męczeństwo św. papieża Klemensa, wrzuconego do morza, dodał Ojciec św.: Jak widzicie, ja jestem także marynarzem poniekąd, jak i wszyscy Papieże, których Opatrzność powołała do kierowania nawą mistyczną Kościoła Bożego.

Święto Królowej Korony Polskiej. Ojciec św. Pius XI, przychylając się do prośby Episkopatu Polskiego, ustanowił dla całej Polski dzień 3 maja jako Święto Królowej Korony Polskiej.

Ze świata

Nowe nawrócenie. Kościół w Anglii z dniem każdym święci coraz to nowe triumfy. Garną się pod jego opiekuńcze skrzydła całe zastępy zbłąkanych owieczek, wyznawców kościoła anglikańskiego. W ostatnich dniach powróciło na łono Kościoła katolickiego dwóch wybitnych i powszechnie znanych w Anglii pastorów: A. Rutloch i C. Touse. Pierwszy z nich ukończył studia w uniwersytecie w Glasgow, w ciągu lat kilkunastu bawił na misjach w Indiach Zachodnich, a od r. 1910 do chwili nawrócenia, był proboszczem w parafii anglikańskiej w Ecclesmachan. Wraz z nim powrócili na łono Kościoła jego żona i troje dzieci.

Zwrot kościoła benedyktynom. Rząd niemiecki zwrócił benedyktynom wspaniałą starożytną świątynię w Maria Laach. Kościół ten wraz z klasztorem od r. 1093 do 1802 był w posiadaniu zakonu św. Benedykta. Później władze niemieckie skonfiskowały go i oddały do użytku protestantom, którzy tę historyczną świątynię doprowadzili do znacznej ruiny. Obecni OO. Benedyktyni swoim kosztem doprowadzili kościół do dawnej jego świetności wewnątrz i zewnątrz z zachowaniem pierwotnego stylu.

Katolicyzm w Ameryce. Czasopismo "Amerika" podaje ciekawe zestawienia z ruchu katolicyzmu w Stanach Zjednoczonych. Przed 150 laty co 136-ty mieszkaniec Stanów był katolikiem, dziś zaś co 6-ty. Wówczas katolików było 22 tys., dziś jest ich 18,260 tysięcy. Liczba katolików zwiększyła się 800 razy, gdy liczba ogólna ludności poszła 35 razy w górę. Przed 30 laty jeszcze na całe Stany Zjednoczone był tylko jeden biskup (Mgr. Carroll), dziś jest trzech kardynałów, 15 arcybiskupów i 94 biskupów. Liczba kapłanów podniosła się przez 30 lat z 50 na 22.500. Za biskupa Carrolla liczba kościołów nie wynosiła setki, dziś przenosi 17 tysięcy. Biskup Carroll nie miał seminarium nauczycielskiego, dziś jest ich 118 z 8.800 klerykami. - W 3 tys. szkołach 5 tys. zakonnic uczy 2 miliony młodzieży. Od czasu biskupa Carrola powstało tyle katolickich szpitali (640), że one same stanowią połowę ogólnej liczby. 75 tys. zakonników i zakonnic opiekuje się w nich chorymi lub prowadzi akcję charytatywną. W 15 stanach tworzą katolicy połowę ludności przyznającej się do jakiejś religii. W całym szeregu miast ich liczba przeszła połowę (w Fall River 86 proc., San Francisco 79,9 proc., New Havens 75,3 proc.). W Bostonie, St. Louis i Nowym Jorku liczba katolików jest trzy razy większa, niż wyznawców innych chrześcijańskich wyznań.

Otwarcie obrad Ligi Nar. nabożeństwem. "Neue freie Presse" donosi z Genewy: Wczoraj przed południem odbyło się z okazji otwarcia piątej sesji Ligi Narodów uroczyste nabożeństwo w katedrze Notre Dame, które celebrował biskup genewski w towarzystwie biskupa lozańskiego. Na nabożeństwo to przybyli wszyscy członkowie Ligi także niekatolicy. Przedstawiciele obcych państw przybyli do kościoła pod przewodnictwem sekretarza generalnego Ligi Narodów Dummonta i zajęli miejsca w prawej nawie kościoła.

Wolnomularstwo wobec olimpiady paryskiej: Komitet organizacyjny olimpiady paryskiej postanowił rozpocząć tę uroczystość sportową Mszą św. w kościele Notre Dame w Paryżu. Na znak protestu przeciwko temu postanowieniu wielka loża francuska i Wielki Wschód zaprosił wszystkich uczestników olimpiady, sympatyzujących z wolnomularstwem na uroczystość, która się odbędzie w siedzibie loży, oczywiście tego samego dnia i o tej samej porze, co zapowiedziana Msza św.

Projekt Papieskiego Trybunału Rozjemczego. Wczoraj zamknięto w Hannowerze obrady niemieckiego Kongresu katolickiego. Jeden z ostatnich mówców, ks. Loewenstein, zakończył swe przemówienie wezwaniem rządu niemieckiego, aby przystąpienie do Ligi uzależnił od zaproszenia Watykanu do wysłania swego delegata do Ligi. W końcu ks. Loewenstein zwrócił się do katolików całego świata z apelem poparcia tego żądania, którego dalszym celem jest utworzenie Papieskiego Trybunału Rozjemczego. Gon. Kal.

Nowe nawrócenia w Anglii. Angielska prasa przynosi informacje o nowych nawróceniach na katolicyzm. Duchowny anglikański, R. Knox, syn biskupa z Manchesteru, po swoim nawróceniu wygłosił do wiernych ostatnie przemówienie. Wskazał w nim, że powrót do katolicyzmu uznał za konieczność, odkąd doszedł do przekonania, iż reformacja XVI wieku była schizmą. Równocześnie dał pogląd na rozwój stosunków religijnych w Anglii: anglikanizm przechodzi kryzys, czego wyrazem jest zwracanie się wielu jego wyznawców do tzw. "anglokatolicyzmu" (kierunek, który myśli o zgodzie z Rzymem) - protestantyzm coraz widoczniej staje się niewiarą - jeden katolicyzm wykazuje siły żywotne, czyni coraz to nowe podboje dusz.

Z innych konwersji zwróciło uwagę nawrócenie się syna b. ministra, duchownego szkockiego Rullocca, również duchownego Rouse, który przyjął katolicyzm wraz z trzema synami.

Aktualną jest obecnie w Anglii sprawa szkolna. Katolicy liczą na poparcie swoich religijnych postulatów przez dwóch ministrów z gabinetu MacDonalda, lorda Parmoor i lorda Haldane, z których pierwszy zwłaszcza jawnie opowiedział się za stanowiskiem zajętym przez Episkopat katolicki.

Dwaj Chińczycy prefektami katolickimi. Krzewienie wiary katolickiej w Chinach wstąpiło na nową drogę z chwilą mianowania dwóch rodowitych Chińczyków prefektami kościoła katolickiego.

Jednym z mianowanych jest Ojciec Malchor Souen, który został przeznaczony do Poating Fu, a drugi do Puahij, we wschodniej części kraju. Ojciec Souen był proboszczem w Pekinie przez kilka lat. Ostatnio zaś był misjonarzem w południowej części kraju. (P.K.A.)

Syn założyciela syjonizmu katolikiem. Dzienniki donoszą z Wiednia że baron Hirschl, syn znanego barona Hirschla, twórcy i inicjatora ruchu sjonistycznego, przeszedł na łono Kościoła katolickiego. Pisma żydowskie nie tają swego niezadowolenia z tego powodu i złośliwie przedstawiają barona Hirschla jako zero umysłowe. "Hasło"

Dar Rockefelera. Słynny miliarder amerykański, M. Rockefeler, ofiarował między innymi 5 milionów franków na odbudowę zniszczonej w czasie wojny przez Niemców katedry w Reims. Arcybiskup z Reims, kardynał Lucon, wystosował do dobroczyńcy dziękczynny list w imieniu miasta i narodu francuskiego, zaznaczając, że nazwisko Rockefellera, jako dobrodzieja, nie tylko będzie starannie przechowane w archiwum katedry, ale pozostanie na zawsze w sercach katolików Francji, a w szczególności mieszkańców miasta Reims.

U nas

Nowy Prowincjał OO. Franciszkanów w Polsce. W końcu sierpnia odbyła się w Krakowie Kapituła prowincjalna OO. Franciszkanów. Przewodniczył niedawno obrany całego Zakonu Generał O. M. Alfons Orlich. Prowincjałem obrano prawie jednogłośnie O. M. Peregryna Haczelę, byłego Socjusza i Asystenta Gen., który już poprzednio po trzykroć bywał wybierany na ten urząd. - Sekretarzem Prowincji został O. Bartłomiej Szczyrba.

200-lecie Koronacji obrazu Matki Boskiej Sokalskiej. Dnia 7 i 8 września odbyła się tu uroczystość. Cudowny wizerunek jest kopią obrazu częstochowskiego. Uczestniczył w obchodzie ks. biskup Bandurski.

Przeniesienie Stolicy Biskupiej. Na mocy postanowienia Ojca św., a skutkiem prośby Biskupa Podlaskiego, Stolica Biskupia wraz z Kapitułą katedralną zostaje przeniesiona z Janowa Podlaskiego do Siedlec.

Uroczysta Koronacja Matki Boskiej Bolesnej w kościele PP. Benedyktynek w Staniątkach. W niedzielę, dnia 21 września odbędzie się uroczysta Koronacja Obrazu Matki Boskiej Bolesnej w kościele PP. Benedyktynek w Staniątkach. Aktu koronacyjnego dokona Najprzew. Książę Biskup krakowski Adam Sapieha. Kazanie z okazji Koronacji wygłoszą: ks. arcybiskup Teodorowicz, ks. biskup Nowak i ks. biskup Fischer z Przemyśla. Uroczystość koronacyjna zacznie się solennymi nieszporami w sobotę z kazaniem. Koronację poprzedzą tygodniowe misje pod kierunkiem OO. Jezuitów z Dziedzic. Misja skończy się 14 września, postawieniem pamiątkowego Krzyża Misyjnego. Wierni biorący udział w misjach, dostępują odpustu zupełnego po odprawianiu spowiedzi i przyjęciu Komunji św. Przez cały czas trwania misji przybywać będą procesje ze sąsiednich parafii ze swymi duszpasterzami.

Arcybiskup kozłowitów pójdzie do kozy. W związku z dokonaną przez Starostwo w Płocku konfiskatą ostatniego "listu pasterskiego" arcybiskupa mariawitów Kowalskiego do kapłanów kościoła rzymskiego o ustaniu ofiary Mszy św., dowiadujemy się, że list ten uznany został, jako przestępstwo bluźnierstwa rzuconego publicznie i wywołującego zgorszenie.

Sprawa Kowalskiego została przekazana władzom sądowym jako podpadająca pod 73 paragraf, 2 punkt Kodeksu Karnego.

Artykuł ten przewiduje dla winnych takiego bluźnierstwa, jakiego dopuścił się szowinistyczny arcybiskup mariawicki - do 4 lat ciężkiego więzienia, a w razie okoliczności łagodzących - długoletni pobyt w domu poprawy. (Dzien. Wil.)

Rozwój szpitala OO. Bonifratrów w Krakowie. Z dniem 15 lipca 1924 roku rozszerzono znaną dobroczynną działalność szpitala OO. Bonifratrów przez otworzenie oddziału chorób uszu, nosa i gardła. Oddział ten rozporządza na razie 12 łóżkami oraz pokojem do badań, urządzonym według najnowszych zasad higieny i techniki leczniczej. Kierownictwo oddziału powierzono drowi Witoldowi Świeżowi b. I. asystentowi Kliniki otologicznej U. J. - Chorych niezamożnych przyjmuje się bezpłatnie codziennie od godziny 10-11 rano.

"Lud Kat."