Kronika
Drukuj

Ze Rzymu

Ogłoszenie bulli jubileuszowej. Po uroczystej ceremonji sali tronowej Watykanu, gdzie Papież wydał zarządzenie ogłoszenia bulli jubileuszowej, Msgr. Wilpert, dziekan apostolski, udał się do bazyliki św. Piotra i Pawła, gdzie odczytał bullę w obecności kapituły oraz licznych rzesz wiernych.

W bulli, obwieszczającej rok jubileuszowy, Ojciec św. oświadcza, iż przyszły rok kościelny powinien być rokiem przymierza między narodami i poleca modlitwy na uproszenia nawrócenia pogan i heretyków, jak również w tym celu, by sprawy Ziemi Św. były uregulowane zgodnie z pragnieniami i prawami katolickimi.

Prz. Ka.

Pielgrzymka węgierska. Ojciec św. przyjął na audjencji pielgrzymkę węgierską, z kardynałem Csernochem na czele. Obecnym był też książę Albert Habsburg, wielu posłów węgierskich i poseł przy Solicy św., Somssich. Papież podał każdemu z nich osobno do ucałowania pierścień, zaczynając od księcia Alberta; natępnie kardynał prymas wygłosił mowę łacińską, w której podkreślił wierność i przywiązanie narodu węgierskiego do Stolicy Apostolskiej. Ojciec św. odpowiedział po włosku i wspomniał o podróży, jaką ongiś odbywał po Węgrzech, zaznaczając, że wtenczas po raz pierwszy w życiu zobaczył tramwaj elektryczny w Budapeszcie. Wspomniał też Ojciec św. o zasłudze Węgier, które powstrzymały najazd Islamu, zagrażającego cywilizowanej Europie i zalecał pielgrzymom, by wróciwszy do Ojczyzny, stali się apostołami Kościoła.

Konferencja Ojca Gilleta Z. K. O Gillet, Dominikanin, profesor instytutu katolickiego w Paryżu, miał kilka konferencji w wielkiej sali pałacu kancelarji na temat: Wychowanie religijne kobiet w nowoczesnem społeczeństwie.

Wśród słuchaczów znajdowało się wielu kardynałów, jak Vanutelli, Laurenti, Ragoneso; był też obecny M. Doulcet, ambasador francuski, ambasador belgijski i poseł holenderski. Cały dochód przeznaczył prelegent na korzyść biednych kościołów.

Prz. Ka.

Nowy ambasador. Ambasadorem Chili przy Stolicy św. zostal mianowany senator Subercaseaux na miejsce zmarłego Errazuris-Urmenety. Stolica św. jest reprezentowaną w Chili przez Msgr. Alojzego Masele, nuncjusza apostolskiego, który w roku 1919 zajął tam miejsca Msgr. Nicotry, późniejszego nuncjusza w Belgji, a dziś w Portugalii.

Prz. Ka.

Ze świata

Misje Katolickie w Japonji. Wskutek różnych ciężkich klęsk, które w ostatnich czasach nawiedziły Japonję daje się odczuwać w kraju dążenie do pogłębienia życia religijnego. Tak w Sapporo naraz 50 Japońskich rodzin przeszło do Kościoła Katolickiego.

K. I. P. A.

Doniosłe nawrócenia. W kościele OO. Benedyktynów w Clerveaux przyjął chrzest przyjaciel słynnego Konwertyty i pisarza Jörgensena. Wkrótce potem w święto św. Benedykta oficer z gwardji carskiej przeszedł na łono Kościoła Katolickiego. Również odbył się tam chrzest żyda.

K. I. P. A.

Pięćdziesięciolecie Salezjanów. 3 kwietnia b. r. upłynęło 50 lat od czasu, gdy Ojciec święty Pins IX-ty zatwierdził konstytucję Salezjanów O. Bosko.

W przyszłym roku dobiega 50 lat od czasu rozpoczęcia przez nich misji.

Pierwszym, który zatknął sztandar misji salezjańskich w Patagonji był O. Gagliero, obecny kardynał - biskup Frascati.

Generalny dom Salezjanów znajduje się w Turynie (via Cottolengo) prokuratura zaś w Rzymie (vicolo della Minerva).

(Przew. Kat.)

Misje Ojców Białych. Ojcowie Biali obsługują w północnej Afryce 12 wikarjatów apostolskich. Czynnych jest 542 misjonarzy, wspieranych przez 34 księży krajowych, ponadto pracuje tam 312 zakonników europejskich i 257 Sióstr krajowych. W roku 1922 i 1923 (od czerwca 1922 do czerwca 1923) Ojcowie Biali ochrzcili 12,831 dorosłych, 16,739 dzieci neofitów, 15,858 dzieci in articulo mortis; 32,94 szkół misyjnych liczy 69,329 chłopców i 49,124 dziewcząt: 1.630,745 chorych leczono w szpitalach i domach zdrowia. Naprawdę pocieszające rezultaty!

U nas

Biskupi francuscy w Polsce. Dnia 14 czerwca przybyło do Polski 5-ciu biskupów francuskich z Ks. Kard. Dubois na czele. Zwiedzili oni Kraków, Częstochowę i Warszawę. Wszędzie są przyjmowani bardzo uroczyście.

Zaprowadzenie Milicji w Świerszczowie. (urywek z listu) "Dn. 26 marca r. b. za Nº 1328 miałem szczęście otrzymać pismo J. E. Ks. Biskupa Sufragana djec. Podlaskiej Ks. Dr. Czesława Sokołowskiego treści następującej: W odpowiedzi na pismo z dn. 8 marca r. b. Nº 29 pozwala się na zaprowadzenie Stow. pobożnego p. t. Milicji Niepokalanej w pow. Świerszczów. (Podpis Wik. Gener. Bisk. Suf. Cz. Sokołowski). Te słowa Najdostojniejszego Pasterza należy witać z radością, gdyż już od pól roku liczy parafja około 40 członków w tej liczbie i dziatwy, która gorliwie odmawia Zdrowaś o nawrócenie grzeszników przy paciorku, mając na sobie medalik Cudowny Pisemko miłe i podnoszące ducha wiary i pobożności w licznych egz. jest nadsyłane i czytane nawet przez inteligencję, nauczycielstwo dwory i po za obrębem parafji naszej.

O powstaniu tego Stowarzyszenia dowiedziałem się z tygodnika kat. "Ojczyzna" wychodzącego w Kielcach.

Porządek miesięcznego zebrania członków Milicji Niepokalanej w Poznaniu w każdą trzecią niedzielę o 4-tej godzinie po południu. 1) Litanja loretańska mówiona. 2) "Pod Twoją obronę" mówione (śpiewane). 3) Modlitwa do św. Józefa. 4) Zdrowaśki w różnych intencjach. 5) "Witaj Królowo" odmawiane wspólnie. 6) Akt poświęcenia się Niepokalanej. 7) Nauczka króciutka. 8) Po nauce "Witaj Królowo" śpiewane. 9) Podczas śpiewu przyjmowanie do Stow.