Kronika
Drukuj

Ze Rzymu

Choroba Ojca Św. "Berliner Lokal Anzeiger" donosi z Rzymu, że Ojciec św. zachorował poważnie na zapalenie nerek. Wszystkie audjencje zostały odwołane.

Rok Święty. Podług tradycji Stolicy Świętej, bulla, obwieszczająca "Rok Święty", ogłasza się w dzień Wniebowstąpienia. Dnia 29 maja b. r., będzie ogłoszony 21 "Rok Święty". Początki "Roku Świętego" sięgają czasów Mojżesza. żydzi mieli zwyczaj obchodzić Jubileusz co 50 lat. Bonifacy VIII wprowadził Jubileusz do Kościoła. Bullą ogłosił rok 1300 rokiem pierwszym "Świętym" wezwał do pielgrzymek i ogłosił jubileusz powszechny co sto lat. Między pielgrzymami był wtenczas Dante Alighieri. Papież Klemens VI na wezwanie wiernych ze wszystkich stron i ludu rzymskiego, który wysłał do Avignonu Colę Rienzi i Petrarkę, zredukował go do lat 50 i oznaczył rok 1350. Rok ten zaznaczył się zniszczeniem Rzymu, opuszczonego przez Papieży, przez bandytyzm i walki cywilne. Sykstus IV zmniejszył do lat 25 czas między jubileuszami i za swego panowania wyznaczył rok 1472. Serja jubileuszy bez przerwy trwała do r. 1750. Burzliwe chwile końca XVIII-go i początku XIX wieku przeszkodziły Piusowi VI i Piusowi VII obchodzić jubileusz w 1775 i w 1800 roku. Kardynał della Genga, wstąpiwszy na tron, jako Leon XII, ogłosił jubileusz 13-ty w 1825 r. W otwarciu Porta Santa u św. Piotra w wigilię Bożego Nar. 1824 r., uczestniczyła wdowa po królu Sardynji, Wiktorze Emanuelu, Marja Teresa z córkami. Historja stwierdza ogromny napływ pielgrzymów na wszystkie jubileusze. W 1350 r. św. Brygida przyszła z wielką ilością Szwedów pielgrzymów piechotą ze Szwecji.

To też już teraz przygotowują się na olbrzymi napływ pielgrzymów w roku przyszłym. Na ostatni jubileusz Leona XIII, liczba pielgrzymów przeszła miljon!

W Watykanie zebranie duże dla tych przygotowań odbyło się pod przewodnictwem Msgra Pizardo. Postanowiono jedną kartę wstępu, na kanonizacje do św. Piotra, na audjencję papieską, na Wystawę Misyjną i jako zniżkę na kolejach żelaznych.

Ze świata

Zwrot bazyliki w Assyżu. Jak donosi "Giornale d’Italia" bazylika św. Franciszka z Assyżu, oraz przylegający do niej klasztor, które w swoim czasie zostały objęte w posiadanie przez rząd, jako narodowa pamiątka, obecnie zostały zwrócone Watykanowi.

Rada federalna stowarzyszenia "Młodzieży katolickiej" w Paryżu. W Paryżu odbyło się zebranie rady federalnej "Młodzieży katolickiej", licznie przybyłej z całej Francji, pod przewodnictwem p. Karola Flory, z udziałem prefektów i licznych starych uczniów i przyjaciół, jak pułkownik Keller, de Reąuefeuil, Jean Lerolle etc. P. de Menthon zdał sprawę za rok ubiegły. Dyskusje były bardzo ożywione. Cały szereg referatów skierowany był "do tworzenia kadrów formacji religijnej, społecznej, apostolstwa, formacji inteligentnej dla ducha stowarzyszenia etc." dla kierowników. Układa się "Przewodnik kierowników" dla odczytywania w oddziałach stowarzyszenia pod hasłem: "odbudować porządek społeczny chrześcijański". Na rok 1925 uchwalono dla kongresu, jako główny temat: "Przygotowanie młodzieńca do życia rodzinnego".

Dekorowanie Prokuratora Braci Białych. W ambasadzie francuskiej odbyło się wręczenie krzyża Legji Honorowej przez ambasadora Doul-eet Ojcu Burtin, prokuratorowi Ojców Białych, wprowadzonemu przez kardynała Lavigerie, który od długich lat oddaje wielkie usługi misjom afrykańskim. Uroczytości tej uczestniczyli liczni przełożeni różnych zakonów, zaproszeni umyślnie przez p. Doulcet.

Nawrócenia. W katedrze w Frejus, biskup Ricare ochrzścił sześciu Malgaszów i 4 Senegalczyków, oficerów z obozu w Frejus. Zaraz po chrzcie św. udzielono im bierzmowania. (P. K.)

Federacja katolicka włókiennicza. W Medjolanie odbył się 12-ty Kongres Syndykatu włókienniczego katolickiego, założonego w 1909 r. Pierwszym prezydentem był młody doktói, Ludwik Colombo, obecny główny prezes " Akcji Katolickiej Włoskiej". Trzeba było przezwyciężyć wiele i to poważnych trudności i wrogich usiłowań. Dziś jest to potążna organizacja robotnicza północnych Włoch, obejmująca 74,000 robotników. (P. K.)

Straszna katastrofa w Szwajcarji. Dnia 23 kwietnia w Szwajcarji najechły na siebie w całym pędzie dwa pospieszne międzynarodowe pociągi. Wśród strasznego łoskotu obie lokomotywy wyleciały w powietrze i runęły z powrotem zupełnie strzaskane. Temu samemu losowi uległy wagony, z których dwa na dobitek nieszczęścia zapaliły się paląc podróżnych. Zginęło kilkanaście osób, a między nimi znany polityk niemiecki Halferich, który się doszczętnie spalił. (L. K.).

Niebywały huragan w Ameryce. CHICAGO. Straszny huragan powietrzny nawiedził Amerykę, powodując śmierć blisko stu ludzi. Rannych jest około tysiąca. Straty wynoszą około 10 miljonów dolarów. W huraganie najcięższe straty dotknęły St. Lujsiana i Arkansau komnnikują o zbiorowiskach ludzkich na tysiące kroków rzucanych przez wichurę. Kilka tysięcy drzew powywracanych zostało z korzeniami, inwentarz żywy zabity, drogi i mosty szosowe zerwane; około 100 wsi zdemolowanych. W Horell Hill (Kalifornia) załamał się gmach szkolny, pod gruzami którego legło 17 osób. W celu niesienia pomocy organizowano kuchnie, dostarczające posiłków ludności koczującej pod gołem niebem.

U nas

X. Arcybiskup Cieplak do społeczeństwa. Po uroczystościach przyjęcia w Warszawie wystosował X. Arcybiskup następującą odezwę o społeczeństwa:

Miłościwem zrządzeniem Opatrzności powróciłem na Ojczyzny łono, Ojczyzny wolnej i znalazłem się w stolicy Polski, Warszawie.

Ta odzyskana wolność pozwala mi spełnić to, co już dawno było pragnieniem mojem, tkwiło w pamięci, przepełniało serce i co uważałem za święty mój obowiązek. Podnoszę więc dziś glos i wyrażani najgłębszą moją wdzięczność wszystkim za żywy, serdeczny współudział w ciężkim moim losie i moich towarzyszów niedoli.

To współczucie było nam wielką osłodą i pociechą, dodawało nam męstwa do znoszenia krzyża, jaki na nas włożono. Nie pozwalało nam upaść na duchu, owszem, podtrzymywało nas i dawało nam otuchę, pokrzepienie i nadzieję.

Najżywszy dowód tego współczucia miałem tutaj. Przyjęcie, jakiego doznałem od całego Narodu i szczególnie od Ciebie, droga Stolico, nad wszelki wyraz wynagrodziło mi przebyte cierpienia i pozostanie niezatartem do końca życia w mem sercu.

Składam więc najserdeczniejsze podziękowanie Najprzewielebniejszemu Duchowieństwu, Panom Wojskowym, Organizacjom Społecznym, Prasie, Wam, ukochani i drodzy mi Ludzie Pracy i Tobie, Szlachetna Młodzieży, oraz tym wszystkim, którzy nadesłali mi listownie lub telegraficzne powitanie.

Bóg zapłać i jeszcze raz Bóg zapłać.

Jan Cieplak, Arcybiskup.

Warszawa, d. 17 kwietnia 1924.

Arcybiskup Cieplak w Rzymie. Według telegraficznych doniesień dzienników, J. E. ks. Arcybiskup Cieplak przybył już do Rzymu. Na stacji w Rzymie oczekiwał Go sekretarz stanu, kardynał Gasparri, z ramienia kolegjum kardynalskiego. Tak zwaną rodzinę papieską rezprezentował majordomus Stolicy Apostolskiej, Monsign. Samper. Prócz tych oficjalnych delegatów Ojca św., zjawił się też i poseł polski przy Watykanie, p. Skrzyński, oraz wielu księży polskich i włoskich. W towarzystwie kardynała Gasparrego przeszedł Arcybiskup Cieplak przez dworskie sale kolejowe i wsiadł do karety watykańskiej, udając się na przeznaczone dla Niego mieszkanie w Kolegjum polskiem.

Jak będą wprowadzać złote. Wprowadzenie złotych i wycofanie marek polskich będzie się odbywało w sposób następujący:

W dniu 28 kwietnia 1924 r. Bank Polski obejmuje P.K.K.P., wypłacając niezwłocznie Skarbowi Państwa przewyżkę wpływów nad wydatkami w złotych.

W dniu 1 czerwca 1924 r. Skarb Państwa rozpocznie wymianę marek polskich na bilety Banku Polskiego, oraz bilety zdawkowe, zastępujące narazie monetę zdawkową, czyli bilon.

Pierwsi nową walutę otrzymają urzędnicy państwowi pod postacią wypłacanej w 1-ym czerwca pensji.

W dniu 1 lipca marka polska przestanie być prawnym środkiem płatniczym i przyjmowana będzie tylko przez kasy skarbowe do wymiany na banknoty Banku Polskiego i bilety zdawkowe według zasad, jakie ustali oddzielne rozporządzenie.

W dniu 1 listopada rozpocznie się wymiana biletów zdawkowych na monetę zdawkową (bilon).

W dniu 1 stycznia 1925 r. bilety zdawkowe przestaną być prawnym środkiem płatniczym i będą przyjmowane tylko przez kasy skarbowe do wymiany na bilon lub banknoty złotowe, co trwać będzie 1 miesiąc.

W dniu 31 stycznia niewymienione bilety zdawkowe stracą swa wartość.

W dniu 31 maja stracą swą wartość niewymienione marki polskie. W dniu 1 czerwca 1925 roku w obiegu pieniężnym pozostawać będą wyłącznie banknoty Banku Polskiego i bilon Skarbu Państwa.

(Inw.)