Kronika
Drukuj

Z Rzymu

Encyklika. Ojciec św. wydał Encyklikę, w której rozwija obszar swój program "Pokój Chrystusowy w Królestwie Chrystusowym". Odznaczenie dyrektora z "Unita Cattolica". Dyrektor gazety "Unita Cattolica" otrzymał od Ojca św. krzyż św. Grzegorza za wierną obronę praw Kościoła".

Ze świata

ZAMACH NA KONGREGACJE MARJAŃSKIE W JUGOSŁAWJI.

Zagrzeb. (Kipa). 25 st. Zamach na Kongregacje Marjańskie w Juosławji stale posuwa się naprzód. Z początku znoszono Kongregacje Marjańskie w poszczególnych miejscowościach: w Bośni, w Dalmacji, a później w Likarbawa. Prasa katolicka zaraz zauważyła, że to jest tylko przygotowaniem do zniesienia Kongregacji studenckich w samem sercu Kroacji. Czego się obawiano, to się spełniło. Inspektorat szkolny dla Kroacji zniósł jednym pociągnięciem pióra wszystkie Kongregacje Marjańskie z wyjątkiem dwóch (dwuch). Te dwie ostatnie jeszcze nie są zniesione, ale ich istnienie uzależniono od takich okoliczności, że to równa się zniesieniu. Nowe Kongregacje Marjańskie tylko wtedy mają być dozwolone, jeżeli dyrektor szkoły i nauczycielstwo będą mogli je dozorować.

To żądanie podnosili już masoni przed dwoma laty podczas ankiety w sprawie Kongregacji organizowanych. Obecnie rząd urzeczywistnia w samem sercu katolickiej Kroacji dawne żądanie masonerji.

EKSKOMUNIKA NA PRZYWÓDCÓW JUGOSŁOWIAŃSKIEJ SEKTY.

Zagrzeb, 25 st. Arcybiskup Zagrzebia ekskomunikował na polecenie Stolicy Apostolskiej przywódców ruchu pseudoreformatorskiego Stefana Vidusic, dr. Antoniego Donkowics i Iwana Zerovszky, którzy starali się o założenie narodowej jugosłowiańskiej sekty.

NOWE KATOLICKIE CZASOPISMO W INDJACH

Kalkutta. W najbliższym czasie ukaże się w Kalkucie nowe czasopismo dla wykształconych Hindusów tak katolików jak i innowierców. Reakcją pokierują dwaj Ojcowie Jezuici Dandoy i Jan.

UROCZYSTOŚĆ ŚW. FRANCISZKA KSAWEREGO W GOA

Goa. Z okazji 300-letniej rocznicy kanonizacji św. Franciszka Ksawerego, wystawiono jego ciało dla kultu wiernych przez cały miesiąc. Z wszech stron Indji przybyły liczne pielgrzymki dla uczczenia wielkiego Apostoła.

NAJWIĘKSZE KATOLICKIE GIMMAZIUM W STANACH ZJEDNODZDNYCH

Czikago. Zaczęto tu budować olbrzymie trójpiętrowe gimnazjum katolickie, które ma być największe z gimnazjów katolickich w St. Zjednoczonych. Kosztować ono będzie około 330.000 dolarów.

PIARYŚCI WĘGIERSCY W 1923 R.

Prowincja Piarów na Węgrzech została założona w r. 1715. Obecnie liczy ona 326 członków, z tych-247 księży. Nowicjuszy mają 79. Zakon posiada 20 szkół, w których uczy 204 członków Zakonu.

żĄDANIA KATOLIKÓW WŁOSKICH

Centralny Komitet włoskich katolików wysłał do prezydenta ministrów Mussoliniego delegację, która w imieniu katolickich Włoch żądała: zaprowadzenia nauki religji w państwowych szkołach, uznania prawnego przez państwo, zaprowadzonych przez nowe prawo kościelne świąt katolickich, obrony obyczajności publicznej i usunięcia zabaw hazardowych. Mussolini przyjął jaknajlepiej delegację i obiecał jej, iż przedstawione żądania wkrótce będą ziszczone.

POWRÓT BENEDYKTYNÓW DO FRANCJI

Francja. Jak donoszą katolickie gazety, stosunek rządu francuskiego do Kościoła katolickiego coraz jest życzliwszy. W ostatnich czasach pozwolił rząd na powrót wypędzonych z Francji Benedyktynów, którym oddał słynne opactwa w Altecomba i Solesmes. Ministerjum żądało samo od Izby deputowanych upoważnienia, by mogło wygnanym zakonom pozwalać na otwieranie nowicjatów w kraju. Oddano również arcybiskupowi Paryża narazie w dzierżawę słynne seminarjum św. Sulpicjusza. Socjaliści zażądali, aby odebrano pensje kapelanom wojskowym, lecz sagi minister (miuister) wojny sprzeciwił się temu, mówiąc, że żołnierz francuski czuje potrzebę kapłana, więc nie można go pozbawiać tej pociechy.

PODEJRZANE POżARY W AMERYCE

Od jakiegoś czasu zdarzają się pożary katolickich zakładów w Ameryce, jak nowicjat OO. Redemtorystów, Uniwersytet w Montreal, Kolegjum św. Anny i t. d. Niedawno spaliło się znowu Kolegjum św. Bonifacego w Kanadzie, przyczem straciło życie dziesięciu uczniów i brat Jezuita. Spłonęły też liczne dokumenty religijne.

U nas

KS. MIKOŁAJ KOPERNIK

W dniu 19 lutego minęło 450 lat od urodzenia Ks. Mikołaja Kopernika, największego uczonego Polaka, którego imię znane jest na całym świecie. Mówi o nim pieśń, że "wstrzymał słońce ruszył ziemię", a wstrzymał siłą swego rozumu i nauki. Cała Polska, a szczególnie rodzinne miasto Toruń uroczyście obchodziło wielką rocznicę. Ten kapłan uczony jest najlepszym dowodem, że Kościół nie szerzy ciemnoty, jak wołają wrogowie.

UROCZYSTOŚĆ PAPIESKA W POZNANIU

Pierwszą rocznicę wstąpienia na tron papieski Piusa XI, byłego nuncjusza w Polsce, uczcił Poznań 18 lutego piękną akademją. Zajmujący na niej miał odczyt Ks. Szczepański prof. uniw. warsz. p. t. "Pius XI a problem Palestyński", którym wskazał jak Stolica Apostolska broni praw katolików przed zachłannością żydów, którzy roszczą sobie jedynie prawo rządzenia Palestyną, chociaż są tam w znikomej mniejszości, cała Palestyna liczy bowiem żydów 35 tysięcy.

Numer lutowy "MŁODEGO ROBOTNIKA" ukazał się w zwiększonej objętości. Tryska z niego zdrowe i czyste, a silne życie chrześcijańskie. Powinien się on więc znaleźć w rękach każdego robotnika i być mu drogowskazem jak ma żyć i pracować w duchu chrześcijańskim, by zdobyć szczęście j dla siebie i dla całego społeczeństwa.