Królowej Korony Polskiej w hołdzie!...

(Na dzień 3 - go maja)

Korony Polskiej Dziewico-Królowo!
Ze snu Ci ziemię budzą ranne zorze,
Złota jutrzenka zalewa przestworze,
Pola Ci dzwonią pieśnię skowronkową...

Wietrzyk pochyla zboża ruń majową
Pod Twoje stopy, szmaragdowe morze;
Dziś polska ziemia modli się w pokorze
W dniu Twego święta - o Polska Królowo!

Srebrnemi dźwięki zaśpiewały dzwony,
Niby skowronki wybiegły w błękity.
Świetlana postać na pól aksamity
Schodzi z obłoków, błogosławiąc plony.
Błękitnym płaszczem kraj otula cały -
U stóp Królowej płynie Orzeł Biały...

Królowej Korony Polskiej w hołdzie