Kościół wiejski

Dźwiga się modrzewiowymi ścianami
mocno wparty w ziemię.
Na sczerniałej wieżyczce dzwonek
drzemie.

Krzyż wysoki - hen, w górze
kreśli dal błękitną.

Przed kościołem drzewa stare -
lipy pachną, lipy kwitną...

Nad ołtarzem cichy obraz
Częstochowskiej Matki -
patrzy słodko

na lud wierny, rozmodlony,
na światła, na bławatki.

Matko w cichym obrazie,
Ciemnolica Pani -
o dusz naszych zbawienie,
o serc naszych pogodę,
o pól naszych plon -
módl się,
módl się za nami...