Rycerz Niepokalanej - Maj 1952
RN 5/1952
129 Maj
Franciszek Jotte

Wiersz.

129 Kochajmy Niepokalaną
Rycerz Niepokalanej

Jakaż to Matka! Bardziej czułego Serca nie znajdzie na świecie. Każdy i w każdej chwili może się doń przytulić, nawet grzesznik.

132 Bolesna próba
O. Jan Rostworowski T.J.

Gdy Panienka Najświętsza bawiła u św. Elżbiety, św. Józef z tęsknotą oczekiwał Jej powrotu... A że kochał najserdeczniej ten bezcenny skarb, którym w Maryi obdarzyła go Dobroć Boża, gorąco pragnął, by skończyły się już dni rozłąki...

136 Święcenie wianków
S. M. R.

W ostatni dzień oktawy Bożego Ciała święci się wianki - maleńkie wianuszki uwite z aromatycznych i leczniczych ziół, jak macierzanka, rozchodnik, kopytnik, rosiczka, boże drzewko, ziele świętojańskie itp.

137 Pośredniczko nasza
A. K.

Przy końcu maja, gdy wierni przez cały już miesiąc zbierając się w świątyniach, kaplicach i przy krzyżach przydrożnych wyśpiewali swej Niebieskiej Królowej litanie, pieśni, obchodzi Kościół uroczystość Pośrednictwa Wszelkich Łask NMP.

139 Nabożeństwo majowe
Wanda Łakowiczówna

Matka Najmilsza... Matka Najśliczniejsza... Matka Niepokalana...

140 Mój kontakt z Niepokalaną
A. P.

Nie sposób wszystko napisać o tym, czego nauczyła mię Niepokalana. Dzięki Niepokalanej odnalazłem tajemnicę szczęścia. "Odnalazłem?" Nie! Udzieliła mi jej miłosiernie Pośredniczka Wszystkich Łask.

142 Fragmenty
Ancilla
145 Pogadanki wychowawcze
St. Młodostar

Rodzice bywają tak czasem zajęci, że są szczęśliwi, jeśli mogą osadzić babcię w domu i powierzyć jej wnuczka lub wnuczkę...

148 Starokawalerstwo w świetle ankiety
Ks. dr Władysław Szafrański

Mężczyźni po przekroczeniu trzydziestki czy czterdziestki objawiają wyraźną niechęć do małżeństwa, a zwłaszcza do zakładania licznej rodziny.

152 O Sakramentach
S. M. Renata

Sakrament kapłaństwa.

159 Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni

Reportaż-sprawozdanie z krakowskiej "Centrali Poradni Zdrowia Psychicznego", dlaczego wśród młodzieży i dzieci jest tyle zboczeń psychicznych i idących w ślad za nimi przestępstw.