Komunistom pod rozwagę
Drukuj

"Wykazaliśmy baskijskim katolikom, oświadczył niedawno sekretarz francuskiej partii komunistycznej Duclos, że dla nas komunistów solidarność ludzka nie jest jedynie pustym słowem... My komuniści wyciągamy dłoń ku katolikom".

W odpowiedzi na to oświadczenie komunistów "Osseratore Romano" podaje pod rozwagę kilka pytań o zasadniczej treści: "Aby mogło dojść do łączności pomiędzy pracownikami katolickimi, protestantami, republikanami, socjalistami, komunistami itd., nie może być mowy o najmnieszej dwuznaczności czy też wątpliwości: nie powinna zachodzić żadna różnica, ani w ideach, ani w zamiarach i intencjach...

Co mają wszyscy wspólnymi siłami ratować?

Czy doskonalenie chrześcijańskiego ciała i ducha?

Czy wolność religii Chrystusa, Kościoła?

A może pokój w duchu Chrystusowym?

A może tylko rozwój produkcji i podziału zysków przy dekrecie, obalającym Boga?

Może po prostu wolność bez Boga? Może też pokój na ruinach wyznań?

Trzeba jasno odpowiedzieć na te pytania, inaczej bowiem idea tego rodzaju związku jest tylko oszustwem, a w najlepszym razie złudzeniem.