Kochać Cię, Matko...
Matka Boża

Kochać Cię, Matko, to cel mego życia,
To ma idea, to moje marzenie!...
Wpatrzona w Twoją postać na błękicie.
Niosąc Ci wszystko - całe swe istnienie -
Pragnę podążać na szczyty miłości
W czarze najcichszych cnót Cię naśladować,
Rozkwitać bielą, jak lilja czystości, -
I pragnę z Tobą w wieczności królować.