Kiedy się dzwony wśród ciszy rozjęczą

Kiedy się dzwony wśród ciszy rozjęczą
Na "Anioł Pański" w upalne południe,
To w moje serce barw przecudną tęczą
Wiara zawita i tak świeci cudnie...

I tyle siły przynosi w mą duszą
Ten głos, co płynie nad lądy i wody,
Że z powodzeniem niby olbrzym kruszę
Wszystkie spotkane w mem życiu przeszkody...

Bo przypominam wówczas, że w błękicie
Ma tron najlepsza z królowych w wszechświecie,
Co w swą opiekę wzięła moje życie,
Co mię nędznego przyjęła za dziecię...